Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De aller laveste boligrentene får du fortsatt med 3 års rentebinding.

Markedet forventer en viss nedgang på de flytende rentene. På grunn av denne forventningen ligger gjennomsnittet av 3 års fastrentene 0,38 prosentpoeng under snittet på flytende rente. Også fem års binding ligger marginalt lavere enn flytende.

10 års rentebinding er nå bare 0,58 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for flytende rente.

Slik er gjennomsnittet av de effektive rentene innenfor 60 prosent av markedsverdi:

Binding 60% Forskjell
Flytende 2,60% 0,00%
3 år 2,22% -0,38%
5 år 2,55% -0,05%
10 år 3,18% 0,58%

Gjennomsnittstallene gjelder for effektiv rente på 1 million kroner. For flytende rente vil snitt bli en god del lavere på 2 millioner kroner. Snittet vil da være på 2,43 prosent. For fastrenten vil nedgangen være på under 0,1 prosentpoeng.

De beste på fastrentelån

Under har vi tatt med de fem beste alternativene innenfor de tre bindingsklassene. Effektiv rente er beregnet for et lån på 1 million kroner, med en nedbetalingstid på 15 år. Lånet skal ligge innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Oversikten under viser effektiv rente på flytende rente, og de tre bindingsklassene. Bankene som er oppført i tabellen rett under, er generelt de billigste på fastrentelån akkurat nå.

Samlet sett er det Akademikeravtalen som har de laveste rentene på fastrentelån. Gjensidiges organisasjonsavtale (NITO, Tekna, YS) følger deretter (har ikke 10 års binding).

Storebrand Bank har det billigste lånet med 10 års rentebinding. Du må bruke Storebrand aktivt (lønnskonto og kort) for å få denne renten.

Hele fastrenteoversikten kan du se her.

3 års binding Nom Eff
Akademikerne - Danske Bank 1,85% 1,97%
Gjensidige Organisasjon 1,95% 2,08%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 1,95% 2,10%
DNB Saga 1,95% 2,10%
KLP Banken 2,00% 2,10%
5 års binding
Akademikerne - Danske Bank 2,20% 2,33%
Storebrand Bank 2,19% 2,35%
Gjensidige Organisasjon 2,30% 2,43%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,30% 2,46%
Danske Bank 2,30% 2,46%
10 års binding
Storebrand Bank 2,79% 2,96%
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,99%
KLP Banken 2,90% 3,02%
DNB Saga 2,85% 3,03%
SpareBank 1 Hedmark 2,90% 3,08%

Effektiv rente er her regnet ut på et lån på 1 million kroner. 

Disse har tilgang til Akademikeravtalen: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

Disse har tilgang til organisasjonsavtalen med Gjensidige: NITO, Tekna, YS.

De beste på lån med flytende rente:

Lån 1 million kroner
Långiver Nominell Effektiv
Boligkreditt.no (Spb Øst) 1,83% 1,85%
Oslo Pensjonsforsikring 1,95% 1,98%
Landkreditt Bank 1,99% 2,02%
Gjensidige - Organisasjon 1,95% 2,02%
Sykepleierforbundet - DNB 1,95% 2,02%
Unio - Storebrand 1,95% 2,02%
Lån 2 millioner kroner
Oslo Pensjonsforsikring 1,95% 2,00%
Gjensidige - Organisasjon 1,95% 2,08%
Sykepleierforbundet - DNB 1,95% 2,08%
Unio - Storebrand 1,95% 2,08%
Skagerak Direktebank 1,99% 2,10%

Forskjellene er et sikkert tap

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom dyreste og billigste fastrentelån med tre års binding er 0,59 prosentpoeng effektiv rente. Med et lån på 1,5 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 18.000 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år er forskjellen på 0,39 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på omtrent 20.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,44 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på omtrent 42.000 kroner i 10 årsperioden.

For alle disse eksemplene gjelder det at renteforskjellene er før skatt, og at lånene er avdragsfrie.

 

Se også:

Fastrenteoversikt
Boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Listene blir oppdatert hver andre uke. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Om fastrentelån
Les mer om fastrenter generelt

Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.

Boliglånskalkulator
Boliglånskalkulatoren viser flytende renter. Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Over- eller underkurs
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.