På smartepenger.no finner du en hel rekke nyttige markedsoversikter som på lån, forsikring, innskudd og mobilabonnement.

Her ligger det markedsinformasjon i form av kalkulatorer og og markedsoversikter på det meste folk flest trenger. Med markedsoversikter mener vi produkter og tjenester der forbrukeren har mange aktører å velge mellom.  Disse oversiktene er laget for å i hvert fall gjøre valget noe enklere.

På lån, innskudd og forsikringer er det ofte med to markedsoversikter. En som blir laget av smartepenger.no, og en som blir laget av Finansportalen (ligger på smartepenger.no). Grunnen til at det ligger to varianter er fordi oversiktene er laget på forskjellige måter, slik at de er nyttige i hver sine sammenhenger.

På smartepenger.no vil du alltid finne en fast oppdatert artikkel som omhandler de enkelte markedsoversiktene. På billån er det for eksempel to markedsoversikter, samtidig er det en fast oppdatert artikkel på billån. I markedsoversikten vil det alltid være en lenke til denne.

Markedsoversiktene under er delt inn i:

 • Lån
 • Innskudd
 • Strøm
 • Kredittkort
 • Skadeforsikring
 • Mobilt
 • Fond
 • Aksjefond
 • Kombinasjonsfond
 • Obligasjonsfond
 • Pengemarkedsfond
Lån:
Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.
Billån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle billån som er registrert på Finansportalen.
Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.
Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.
Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.
Båtlånskalkulator
Oversikten viser alle båtlån i markedet, der det tas sikkerhet i båten.
Caravanlån - renteoversikt
Dette er caravanlånene som er registrert på Finansportalen.
Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i et lån på 1 million kroner.
Fastrentelån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrentelån som er registrert på Finansportalen.
Forbrukslånskalkulator
I denne oversikten er det tatt med långiverne som satser spesielt på usikrede lån.
Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.
Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen. 
Motorsykkellånkalkulator
Denne oversikten viser alle MC-lån som er registrert på Finansportalen.
Rammelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle rammelån (pant i bolig) som er registrert på Finansportalen.
Innskuddsrenter:
Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.
Brukskontokommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i brukskontooversikten.
BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.
BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.
Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.
Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste over det beløpet du legger inn.
Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.
Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger.
Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.
Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.
Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.
Strøm
Finn billigste spotprisavtale
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.
Kredittkort
Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.
Kredittkort - nøkkeltall
Dette er de viktigste vilkårene for kredittkort.
Kredittkort: Fordeler og kommentarer
Mange kredittkort har gratisfordeler. Les mer om dem her, og andre kommentarer til kredittkortet.
Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.
Personforsikring
Barneforsikring - priser og dekning
Dette er priser og dekningsomfangene til de viktigste barneforsikringene, som har tilknyttet uførepensjon og eventuelt uførekapital.
Barneforsikring - priser fra Finansportalen
Her kan du sjekke priser på barneforsikring.
Kritisk sykdom - priser fra Finansportalen
Forsikringsselskapenes priser på forsikringen Kritisk Sykdom.
Uføreforsikringer - priser fra Finansportalen
Her kan du sjekke priser på uføreforsikringer som uførepensjon og uførekapital.
Ulykkesforsikring - priser fra Finansportalen
Her kan du sjekke priser på livsforsikring (dødrisikoforsikring).
Skadeforsikring 
Finn beste pris på forsikringspakke (flere forsikringer sammen)
Slik finner du beste pris når du sammenligner flere forsikringer sammen.
Finn beste pris på husforsikring
Slik finner du beste pris når du skal sammenligne husforsikring / boligforsikring.
Husforsikring - priser fra Finansportalen
Sjekk priser på husforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Finn beste pris på innboforsikring
Slik finner du beste pris når du skal sammenligne innboforsikringer.
Innboforsikring - priser fra Finansportalen
Sjekk priser på innboforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Finn beste pris på reiseforsikring
Slik finner du beste pris når du skal sammenligne reiseforsikringer.
Reiseforsikring - priser fra Finansportalen
Sjekk priser på reiseforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Finn beste pris på bilforsikring
Slik finner du beste pris når du skal sammenligne bilforsikringer.
Bilforsikring - priser fra Finansportalen
Sjekk priser på bilforsikring. De fleste selskapene omfattes av prissammenligningen.
Mobilt
Mobilabonnement - priser
Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement.
Mobilabonnement - topplisten
Her finner du de fem billigste mobilabonnementene på fire forskjellige bruksmønstre. 
Mobilt bredbånd
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstere.
Fond
Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.
Fondsforvalterovesikt
Oversikt over norske fondsforvaltere.
Fondsavkastning
Løpende avkastning på alle typer fond.
Aksjefond
Aksjefond - nøkkeltall norske fond
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall nordiske fond
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall globale fond
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall bransjefond
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - nøkkeltall andre regionale fond
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Aksjefond - Nøkkeltall nye markeder
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kostnader norske fond
Kostnadstallene for denne typen fond.
Kostnader nordiske aksjefond
Kostnadstallene for denne typen fond.
Kostnader globale aksjefond
Kostnadstallene for denne typen fond.
Aksjefond norske - kalenderårsavkastning
Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond nordiske - Kalenderårsavkastning
Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond globale - Kalenderårsavkastning
Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond, andre - Kalenderårsavkastning
Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Aksjefond norske - Strategier
Her er strategiene samlet for noske aksjefond.
Aksjefond nordiske - Strategier
Her er strategiene samlet for nordiske aksjefond.
Aksjefond globale - Strategier
Her er strategiene samlet for globale aksjefond.
Kombinasjonsfond
Kombinasjonsfond - nøkkeltall
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kombinasjonsfond - Kalenderårsavkastning
Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Kombinasjonsfond - Strategier
Her er strategiene samlet for kombinasjonsfond.
Obligasjonsfond
Obligasjonsfond nøkkeltall
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kostnader obligasjonsfond
Kostnadstallene for denne typen fond.
Obligasjonsfond, strategier
Her er strategiene samlet for obligasjonsfond.
Obligasjonsfond - Kalenderårsavkastning
Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Pengemarkedsfond
Pengemarkedsfond-nøkkeltall
De viktigste nøkkeltallene for denne typen fond.
Kostnader pengemarkedsfond
Kostnadstallene for denne typen fond.
Pengemarkedsfond - Kalenderårsavkastning
Årsavkastningen, det vil i et kalenderår for denne typen fond.
Pengemarkedsfond, strategier
Her er strategiene samlet for pengemarkedsfond.