Å ha for lav egenandel kan være penger rett ut av vinduet.

Det kan lønne seg å forhøye egenandelen på forsikringen for å få rabatt på den. Spesielt gjelder dette på bilforsikring ved lav bonus.

Det er to forhold som avgjør hvor høy egenandel det lønner seg å ha på forsikringen:

  • Selve rabattskalaene
  • Hvor høy bonus du har

Forsikringsselskapene har forskjellige skalaer på hvor mye rabatt du får ved å øke egenandelen på forsikringen

For å vurdere om du skal forhøye rabatten må du se hvor mye rabatt du får ved å øke egenandelen. Vi kan bruke følgende eksempel:

Egenandel Rabatt
4 000 Standard
6 000 10%
10 000 15%

Hvis premien for bilforsikringen er 10.000, får du en rabatt på 1.000 kroner ved å øke egenandelen fra fire til seks tusen kroner. Du øker egenandelen med 2.000 kroner mot å få en rabatt på 1.000 kroner. Det betyr at du tjener på dette med en skadefrekvens som er på omtrent hvert andre år (2.000 kroner delt på 1.000 kroner).

Hvis du øker egenandelen fra seks til ti tusen kroner, får du ytterligere 500 kroner i rabatt. Her øker du altså egenandelen med 4.000 kroner mot å få en ekstra rabatt på 500 kroner. Du må dermed ha en skade maksimalt hvert åttende år før du taper på å øke egenandelen.

Metoden for å bestemme dette er altså å se på hvor lang tid det tar å tjene inn økningen i egenandelen. Rabatten regnes ikke av hele premien, få derfor forsikringsselskapet til å beregne hva premien blir ved forskjellige alternativer.

Kalkulator

Som en hjelp til å regne ut hva som lønner seg har vi laget en egenandelskalkulator. Den ser på hvor ofte du maksimalt kan ha en skade for at egenandelsøkningen skal lønne seg.

Her finner du egenandelskalkulatoren.

Bonus kan være avgjørende

I prinsippet lønner det seg å øke egenandelen til kroneverdien av det fremtidige bonustapet du får, hvis du får en bonusreduserende skade. Bonustapet fremkommer ved å regne ut hvor mye de fremtidige økningene i premien vil utgjøre.

Optimal størrelse på egenandelen avgjøres av bonusprosenten og prisen på forsikringen. Har du lav bonus og høy pris på forsikringen, lønner det seg å ha en høy egenandel. Dette kan du lese mer om i artikkelen om bonussystemer. Der finner du også tabeller som hjelper deg til å regne ut hvilken egenandel som er riktig for deg.

Ikke glem at du må ha råd til å betale egenandelen hvis ulykken er ute. Lommeboken kan da bli begrensningen. Har du nok i reserve (som du bør ha), har du valgfriheten.

Penger ut av vinduet

I mange tilfeller er det penger rett ut av vinduet hvis du har en lav egenandel. Ved en skade kan bonustapet fort komme opp i mangfoldige tusener av kroner. Hvis ditt fremtidige bonustap er beregnet til å være ca. 10.000 kroner ved en skade, lønner det seg å ha en egenandel så tett opp til 10.000 kroner som mulig.

Hvis du da har en egenandel på 4.000 kroner, mister du helt unødvendig den rabatten du kunne fått ved å øke den til 10.000 kroner.

Les mer om bilforsikring:

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen

Egenandeler på bilforsikring

Bonussystemet i bilforsikring

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring

 

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.