Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nå er rentenivået spesielt lavt. Det kan du utnytte til å betale raskere ned på boliglånet.

For snart to uker siden overrasket sentralbanksjefen de fleste med å kutte styringsrenten med 0,25, slik at den nå er på 1,50.

Det gikk ikke lang tid før flere storbanker tok konsekvensen av kuttet fra Norges Bank. DNB har sagt at de vil kutte boliglånsrenten med inntil 0,25 prosent, mens Nordea vil kutte med inntil 0,20 prosent. Sist ut er Gjensidige, som i dag varsler at de setter ned renten med inntil 0,35.

Fokus Bank valgte forøvrig å trekke tilbake sin varslede renteheving, etter at det ble klart at det kom et kutt i styringsrenten.

Ekstra penger i lang tid

Det lave rentenivået gjør at mange har mer penger til overs hver måned, og dermed kan spare mer. Én måte å spare på er å betale ned ekstra på boliglånet.

På rentemøtet 14. desember kom det også frem at Norges Bank ikke forventer noen renteoppgang før tidligst sommeren 2013. Du vil dermed ha muligheten til å betale ned ekstra på lånet i mange måneder fremover.

Dette betyr et rentekutt

Et rentekutt på 0,25 eller 0,50 prosentpoeng på boliglånet kan bety flere tusenlapper spart årlig.

I tabellen nedenfor, kan du se flere eksempeler på hvor store besparelser et rentekutt kan gi, avhengig av lånets størrelse.

Terminbeløpene i tabellen under er regnet ut fra et annuitetslån med en nedbetalingstid på 20 år.

Tabellen viser hvilken endring det blir i terminbeløpet når renten endres fra 3,75 posent, til 3,25 prosent eller 5,0 prosent.

Hvis du vil utnytte det lave rentenivået til å nedbetale ekstra, kan du for eksempel øke terminbeløpet til det du måtte ha betalt med en rente på 5 prosent.

                   
  Lånesum Terminbeløp Rentedel Renteendring
    3,75% 3,25% 5,00% 3,75% 3,25% 5,00% 3,25% 5,00%
  800 000 4 743 4 538 5 280 2 500 2 167 3 333 -333 833
  1 000 000 5 929 5 672 6 600 3 125 2 708 4 167 -417 1 042
  1 500 000 8 893 8 508 9 899 4 688 4 063 6 250 -625 1 563
  2 000 000 11 858 11 344 13 199 6 250 5 417 8 333 -833 2 083
  2 500 000 14 822 14 180 16 499 7 813 6 771 10 417 -1 042 2 604
  3 000 000 17 787 17 016 19 799 9 375 8 125 12 500 -1 250 3 125
  4 000 000 23 716 22 688 26 398 12 500 10 833 16 667 -1 667 4 167

I et annuitetslån vil endringen i det månedlige terminbeløpet være forskjellig fra hva selve renteendringen vil være. Grunnen til det er at avdragsdelen også endrer seg når renten endrer seg.

I et serielån vil endringen i terminbeløp være lik renteendringen, fordi selve avdragsbeløpet endrer seg ikke.

Kutter ned på tiden

Ved å betale ekstra ned på lånet, kutter du også ned på nedbetalingstiden. Dermed blir kostnadene (renter og gebyr) på lånet totalt sett også lavere.

I tabellen under har vi satt opp noen eksempler på hvor mye du kan få kuttet ned på nedbetalingstiden, avhengig av lånets størrelse og hvor mye ekstra du betaler i måneden.

      Nedbetalingstid (antall år) ved ekstra månedlig nedbetaling
  Lånesum Terminbeløp 500 kr 1000 kr 1500 kr 3000 kr 5000 kr
  800 000 4 670 17,0 15,0 13,5 10,5 8,0
  1 000 000 5 830 18,0 16,0 14,5 11,5 9,0
  1 500 000 8 729 18,5 17,0 16,0 13,5 11,0
  2 000 000 11 629 19,0 18,0 17,0 14,5 12,5
  2 500 000 14 529 19,0 18,0 17,5 15,5 13,5
  3 000 000 17 429 19,0 18,5 18,0 16,0 14,0
  4 000 000 23 228 19,5 19,0 18,0 17,0 15,0

Sparer mye på raskere nedbetaling

Vi har også laget noen eksempler over hvor store kostnader (renter og gebyrer) du kan spare, ved å betale ned på lånet raskere.

Som du kan se av tabellen under, kan du for eksempel spare hele 86.000 kroner ved å kutte nedbetalingstiden med to år (fra 20 til 18) på et lån på to millioner.

Vi har tatt utgangspunkt i en rente på 3,50 prosent, med 20 års nedbetaling.

      Sparte lånekostnader ved raskere nedbetaling
  Lånesum Totale rente- og gebyr-
kostnader
18 år 15 år 13 år 10 år
  800 000 320 723 34 828 85 892 119 143 167 819
  1 000 000 399 103 43 354 106 914 148 297 208 873
  1 500 000 595 055 64 672 159 472 221 187 311 509
  2 000 000 791 007 85 990 212 030 294 076 414 146
  2 500 000 986 958 107 306 264 587 366 964 516 782
  3 000 000 1 182 910 128 624 317 144 439 853 619 419
  4 000 000 1 574 813 171 258 422 259 585 631 824 691

 

Kalkulatorer:

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.