Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Var barnet ditt i barnehage eller hos dagmamma i fjor, har du krav på fradrag for dette.

Som forelder har du krav på fradrag for utgifter til "pass og stell" av barn under 12 år.

I praksis betyr dette at dersom du i fjor hadde barn som ble passet av dagmamma, eller var i barnehagen, skal du ha fradrag for dette. Også dersom barnet var på SFO, skal du få skattefradrag.

Du kan få maksimalt 25.000 kroner for ett barn (for inntektsåret 2011), og ytterligere 15.000 per barn i tillegg. Tilsammen kan du altså få 40.000 kroner, dersom du har hatt to barn i barnehage, dagmamma eller på SFO.

Du kan også få foreldrefradrag dersom barnet er eldre enn 12 år, men da må du kunne dersom dokumentere (vanligvis med en legeattest) at barnet har særskilt behov for pleie.

Dagmamma må dokumenteres

Merk at du ikke har fradragsrett, dersom du betalte dagmammaen kontant. Dette skyldes den nye regelen som sier at man ikke har lov til å betale for tjenester kontant, dersom beløpet du skal betale til én og samme person/firma er på 10.000 kroner eller mer.

Du bør helst kunne dokumentere dagmammautgiftene ved hjelp av kvitteringer.

Sjekk barnehagetallene

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette tallet er riktig i selvangivelsen.

Du får foreldrefradrag også dersom du mottar kontantstøtte.

Foreldrefradraget skal føres i post 3.2.10 i selvangivelsen.

 

Se også:

Foreldrefradrag