Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Flere banker har satt ned renten ytterligere.

Renten sklir stadig nedover. Flere av bankene med transparente priser har satt ned renten de siste ukene. Dette gjelder blant annet disse:

  • BN Bank
  • Landkreditt Bank
  • Skagerak DirekteBank
  • Skandiabanken

Alle disse bankene har et enkelt prissystem. Ut fra sikkerhet og lånestørrelse vet du eksakt hvilken rente du får.

Dette i motsetning til flere av de største bankene som Danske Bank, DNB, Nordea, og SpareBank 1-bankene. Her er det en forhandling om prisene. HVis du ligger på den offisielle veilendende renten for giott sikkerhet og lånestørrelse bealer du for mye. 

Dette er de beste långiverne

I oversikten under har vi tatt med de fem laveste rentetilbudene på fire forskjellige beløp, innenfor 60 og 75 prosent av markedsverdi.

På lån innenfor 60 prosent av markedsverdi har SkagerakDirekteBank den laveste renten med en nominell rente på 2,10 prosent på alle beløp. Etableringsgebyret er null for nye kunder, månedlig termingebbyr er på 40 kroner. Det forutsettes at du åpner brukskonto. For å få den beste renten forutsettes det også at man bare har ett lån i Skagerak DirekteBank. Banken er en del av Bamble og Langesund Sparebank.

Fra 2 millioner kroner har Landkreditt Bank den laveste renten med en nominell rente på 1,99 prosent. Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner. På lån under 2 millioner kroner blir denne banken dyrere med en nominell rente 2,40 prosent.

Blant dem som har enkel prissetting, og lave renter finner vi også Boligkreditt (en del av Sparebanken Øst). Boligkreditt har den laveste renten av alle med 1,97 prosent nomonelt, men dette gjelder bare for lån fra 4 millioner kroner. Det er ingen etableringsgebyrer eller termingebyrer. PÅ lån mellom 1 og 2 millioner er rente 2,25 prosent, på lån under 1 million blir renten 2,89 prosent.

Både Skandiabanken og BN Bank er realtivt sett mest konkurransedyktige på lån fra 2 millioner kroner.

Tilknytning for å få lån

For mange av de beste alternativene er det et krav om at du må en tilknytning for å få lån der. Dette gjelder blant annet Statens Pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, Danke Banks avtale med Akademikerne, Gjensidiges organisasjonsavtale (medlem i NITO, Tekna eller YS) og Storebrand Fordel (må ha jobbpensjon i Storebrand).

I KLP må du ha tilknytning for å få den beste renten, men du kan få lån til 0,15 prosentpoeng høyere rente. Det samme gjelder for OBOS-banken. Medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn ikke-medlemmer. Her kan imidlertid alle melde seg inn, slik at det i praksis er meningsløst å ikke være medlem og å låne penger der.

Gå til Boliglånskalkulatoren for å få opp fullstendig liste.

Lån innenfor 60 prosent av markedsverdi

Lån under 500.000 kroner Nominelt Effektivt
Skagerak Direktebank 2,10% 2,34%
Gjensidige – Organisasjon 2,10% 2,39%
Oslo Pensjonsforsikring 2,25% 2,39%
Akademikerne – Danske Bank 2,15% 2,42%
Skandiabanken 2,47% 2,50%
Lån mellom 500.000 og 1 million
Skagerak Direktebank 2,10% 2,24%
Gjensidige – Organisasjon 2,10% 2,27%
Akademikerne – Danske Bank 2,15% 2,30%
Oslo Pensjonsforsikring 2,25% 2,33%
Statens Pensjonskasse 2,59% 2,42%
Lån mellom 1 og 2 millioner
Skagerak Direktebank 2,10% 2,18%
Gjensidige – Organisasjon 2,10% 2,19%
Akademikerne – Danske Bank 2,15% 2,24%
Oslo Pensjonsforsikring 2,25% 2,30%
Statens Pensjonskasse 2,59% 2,36%
Lån fra 2 millioner
Landkreditt Bank 1,99% 2,02%
Skagerak Direktebank 2,10% 2,15%
Skandiabanken 2,13% 2,15%
Gjensidige – Organisasjon 2,10% 2,16%
BN Bank 2,15% 2,18%

Lån innenfor 75-80 prosent av markedsverdi

Lån under 500.000 kroner Nominelt Effektivt
Oslo Pensjonsforsikring 2,25% 2,37%
Akademikerne – Danske Bank 2,15% 2,42%
Skandiabanken 2,47% 2,50%
Statens Pensjonskasse 2,28% 2,53%
Gjensidige – Organisasjon 2,30% 2,60%
Lån mellom 500.000 og 1 million
Akademikerne – Danske Bank 2,15% 2,30%
Oslo Pensjonsforsikring 2,25% 2,32%
Statens Pensjonskasse 2,59% 2,42%
Gjensidige – Organisasjon 2,30% 2,47%
Skagerak Direktebank 2,39% 2,53%
Lån mellom 1 og 2 millioner
Akademikerne – Danske Bank 2,15% 2,24%
Oslo Pensjonsforsikring 2,25% 2,29%
Statens Pensjonskasse 2,59% 2,36%
Utdanningsforbundet – Swedbank 2,30% 2,38%
Gjensidige – Organisasjon 2,30% 2,40%
Lån over 2 millioner
Landkreditt Bank 1,99% 2,02%
Skandiabanken 2,13% 2,15%
BN Bank 2,15% 2,18%
Utdanningsforbundet – Swedbank 2,15% 2,20%
Akademikerne – Danske Bank 2,15% 2,21%

Du må ha en tilknytning hvis du skal ta opp lån i Statens Pensjonskasse, KLP (ikke-medlemmer får høyere rente), Oslo Pensjonsforsikring, Gjensidige Organisasjonsavtaler (NITO, Tekna, YS), og Akademikerne - Danske Bank. For å få Akademiker-lånet i Sparebank Øst må du ha minst en utdannelse på mastergrad-nivå.

På lån innenfor 60 prosent går Din Bank og Gjensidige bare opp til 50 prosent av markedsverdien, renten er høyere hvis du går over denne grensen.

Effektiv rente er regnet ut med et annuitetslån, med en nedbetalingstid på 15 år. På lån under 500.000 kroner er det brukt et lån på 400.000 kroner, mellom 500.000 og 1 million, er det brukt et lån på 750.000 kroner, på lån mellom 1 og 2 millioner er det brukt et lån på 1,5 millioner, og på lån over 2 millioner er det brukt et lån på 3 millioner kroner.

 

Les mer om boliglån;

Om boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Typer lån - hva skal du velge

Markedsoversikter

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Billånskalkulator
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen..

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.