Selv om du binder pengene i fem år får du ikke noe særlig høyere rente.

Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha pengene der i hele bindingsperioden.

Oversikten under er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen, og på bankenes nettsider. Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne ser du hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom 6 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklasene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Det er Bluestep Finans som topper listen på alle bindingstidene. Fastrenten varierer fra 2,15 prosent med en bindingstid på ett år, til 2,43 prosent med fem års binding. Bluestep Finans har ikke noe minsteinnskudd.

Pareto er det nest beste alternativet på ett, to og tre års binding. Her er til gjengjeld minsteinnskuddet på 500.000 kroner.

1 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Bluestep Finans SparekontoPlussFast 1 år 2,15% 0
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 2,00% 500 000
Gjensidige Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd. 1,80% 100 000
SpareBank 1 Oslo Akershus Individuelt fastrenteinnskudd 1,80% 50 000
Meldal Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd. 1,76% 250 000
Surnadal Sparebank Fastrente 12 mndr. 1,70% 150 000
Jæren Sparebank 12 mnd fastrenteinnskudd 1,60% 100 000
Grong Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,60% 250 000
Sparebanken Sogn & Fjordane Fastrente - 1 år 1,60% 50 000
SpareBank 1 BV Fastrenteinnskudd 12 mndr 1,50% 25 000
Bjugn Sparebank Plasseringskonto bindingstid 12 måneder 1,50% 50 000
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Fastrenteinnskudd 1,50% 100 000
2 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Finans SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,18% 0
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 2,10% 500 000
SpareBank 1 BV Fastrenteinnskudd 24 mndr 1,40% 25 000
Sparebanken Sogn & Fjordane Fastrente 2 år 1,40% 50 000
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 1,40% 25 000
3 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Finans SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,25% 0
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 2,10% 500 000
4 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Finans SpareKonto Pluss Fast 4 år 2,32% 0
5 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Finans SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,43% 0

Denne listen er oppdatert per 25.januar.

Sammenlignet med flytende rente

For å vurdere om fastrenteinnskuddet er bedre enn et med flytende rente må man se på hva rentemarkedet tror om renteutviklingen fremover.

Selv om flytende renter er lavere i utgangspunktet, er det gjennomsnittet i hele bindingsperioden som teller. Vurderingen blir derfor om hvor mye den flytende renten vil stige i denne perioden, og når den gjør det.

Den beste renten med fem års binding er på 2,43 prosent. Rentenivået skal altså ikke stige mye før flytende rente blir bedre.

Tar vi BlueStep Finans som eksempel har altså de en flytende rente på 2,15 prosent. Hvis vi forutsetter at denne renten holder seg i 2,5 år, må renten være 2,71 prosent i siste halvdel av femårsperioden. Da vil begge alternativer ha en snittrente på 2,43 prosent.

 

Markedsoversikter:

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.