I 2021 vil avgiftene gå ned på vin og øl. På brennevin øker den

På vin og øl ble de enighet mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om å senke avgiftene med 10 prosent, gjeldende for 2021.

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl, som igjen graderes etter styrken.

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikke sterkere enn 4,75 prosent, blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

For brennevin og vin graderes avgiften etter alkoholprosenten per liter. For brennevin koster hver prosent 8,11 kroner i 2021, i 2020 koster hver prosent 7,84 kroner. 

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 22,83 kroner i 2020, i 2021 går den ned til 21,27 kroner. Lettøl har bare 3,51 kroner i avgift per liter, som går ned til 3,27 kroner i 2021.

Alkoholavgiftskalkulator

I denne kalkulatoren kan du legge inn ditt forbruk av øl, vin og brennevin per måned eller år, og se hvor mye du totalt sett betaler i alkoholavgifter.

Her finner du alkoholavgiftskalkulatoren.

Dette er alkoholavgiftene

Her er avgiftsnivået for de siste tre årene.

  2019 2020 2021
Brennevin og vin kr per vol. pst. og liter
Brennevin/rusbrus 7,69 7,84 8,11
Sterkvin 5,01 5,11 4,76
Svakvin 5,01 5,11 4,76
Øl sterkere enn 4,75 % 5,01 5,11 4,76
Annet øl:      
Alkoholinnhold kr per liter
a) 0,00-0,70 vol. pst. 0 0 0
b) 0,70-2,75 vol. pst. 3,44 3,51 3,27
c) 2,75-3,75 vol. pst. 12,93 13,18 12,28
d) 3,75-4,75 vol. pst. 22,4 22,83 21,27

Avgiftseksempler

Kjøper du en flaske (1l - 40 prosent) brennevin er avgiftsandelen 313,6 kroner i 2020, som går opp til 324,4 kroner i 2021. For en flaske 60 prosent blir avgiften 486,6 kroner i 2021. 

For én liter vin (12 prosent) er avgiften 61,3 kroner i 2020, som går ned til 57,1 kroner i 2021. En 0,7 liters vinflaske har dermed en avgift på 40 kroner i 2021.

Avgiftseksempler Avgift per liter
Brennevin 40 % 307,6 313,6 324,4
Brennevin 60 % 461,4 470,4 486,6
Sterkvin 20 % 100,2 102,2 95,2
Svakvin 12 % 60,1 61,3 57,1
Alkoholfritt øl 0,0 0,0 0,0
Lettøl 3,4 3,5 3,3
Vanlig øl 22,4 22,8 21,3
Sterkøl 7 % 35,1 35,8 33,3

Så mye betaler du per år

Her er noen eksempler på hva du betaler i årlige alkoholavgifter. Antall er i liter per måned.

Drikke Ant per mnd Sum per år
Brennevin 40 % 1 3 893
Brennevin 40 % 3 11 678
Brennevin 40 % 5 19 464
Rødvin 12 % 2 1 371
Rødvin 12 % 5 3 428
Rødvin 12 % 9 6 170
Øl 4,7% 5 1 276
Øl 4,7% 16 4 083
Øl 4,7% 40 10 208

 

 

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulatorer
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Skatt og avgiftsberegning 2020
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.