Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er det kåret to testvinnere, avhengig av bruken av kredittkortene.

Det er stor forskjell i kostnaden ved bruk av kredittkort. Vi har analysert alle de vanlige kredittkortene som er i markedet i dag. Her har vi sett på selve kostnaden ved å bruke kortene.

For samtlige kredittkort gjelder det at du ikke blir rentebelastet hvis du betaler fakturaen innen forfall (utløpet av gratiskreditten). Det trenger derfor ikke å være dyrt å bruke kredittkortet. Betaler du innen forfall, og ikke bruker kortet i minibanken, koster de aller fleste kredittkortene ingenting.

Dette er de forskjellige kostnadskomponentene i et kredittkort:

  • Rente på benyttet kreditt.
  • Uttaksgebyr i minibank. Denne kan bestå av to komponenter, som er et prosentvis gebyr i forhold til beløp, og/eller et fast kronegebyr ved uttak.
  • Rente ved minibankuttak. Mange belaster deg for rente fra første krone når du tar ut penger fra minibank. Ett uttak vil i gjennomsnitt koste rundt 30-40 kroner i rentebelastning. 
  • Årsgebyr på kortet. Det er få som har dette.
  • Månedskostnad når kreditten er i bruk. Også her er det får som tar dette gebyret.
  • Valutapåslaget ved kjøp i utenlandsk valuta
  • Bonus du får  ved bruk av kortet

Hvor lang tid det er i gjennomsnitt til forfall spiller veldig liten rolle. Om gratiskreditten i snitt ligger på 45 eller 50 dager har så godt som ingenting å bety.

Du kan gjøre din egen rangering

Du kan legge inn dine egne forutsetninger for bruken av kredittkortene. Dette kan du gjøre i kredittkortkalkulatoren, der du kan legge inn og endre en rekke forutsetninger for bruken av kredittkortene.

Her kan du rangere kredittkortene med kredittkortkalkulatoren.

Du kan også se oversikter over kostnadene i kredittkortene her:

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Rangering av kredittkortene i testen

Vi har tatt med to sett forutsetninger for testene. Forskjellen mellom de to testene er at i Test 1 er det en gjennomsnittlig saldo på 30.000 kroner, og det er 4 overføringer fra kredittkortet til egen bankkonto. Dette er null i Test 2.

Renten som er beregnet er etter skatt. Noen kredittkort tar en høyere rente når penger tas ut av minibanken. Dette er de tatt hensyn til i renteberegningen.

Det er bare tatt med uttak i minibank i utlandet. Det er få som tar ut penger i minibank i Norge. Da er det enklere å overføre penger fra kredittkortet til kontoen.

Det er forskjeller mellom kredittkortene når det gjelder å rentebelaste fra 1.dag når du tar ut fra minibank i utlandet. I testen er det tatt med kostnaden på kredittkortene som belaster rente fra første dag.

Noen kort gir bonuser fra 0,5 til 1,0 prosent ved bruk av kortet (kjøp ikke overføring eller uttak). Dette er det tatt hensyn til i beregningen, ved at det reduserer kostnaden ved å bruke kortet.

Valutapåslaget blir regnet av beløpet du samlet tar ut i minibank i utlandet, og andre kjøp i utenlandsk valuta.

Bonus blir regnet av netthandel i utenlandsk valuta, og av beløpet for kortbruk i Norge.

Noen få kredittkort belaster deg for termingebyrer ved rentebærende saldo. Dette er tatt med i beregningen.

Noen kort belaster deg også for et årsgebyr. Dette er tatt med i beregningen.

Dette er forutsetningene for bruk av kredittkortet:

Kostnadspost Test 1 Test 2
Kredittkortgjeld:
Gjennomsnittlig saldo 30 000 0
Minibankuttak:
Antall uttak minibank i utlandet 10 10
Gjennomsnittlig beløp 2 000 2 000
Totalt beløp 20 000 20 000
Netthandel i valuta:
Antall handler 15 15
Gjennomsnittlig beløp 1 000 1 000
Totalt beløp 15 000 15 000
Overføring til konto:
Antall overføringer til konto 4 0
Gjennomsnittlig beløp 2 000 0
Totalt beløp 8 000 0
Kortbruk i Norge
Totalbeløp du bruker kortet i Norge 50 000 50 000

Test 1: Har en rentebærende saldo på 30.000 kroner i snitt

I Test 1 betales ikke kredittkortregningen ved forfall slik at renten på kredittkortet får stor betydning. Med 20 prosent i rente betaler du 6.000 kroner i rente per år med en gjennomsnittlig saldo på 30.000 kroner. Etter skatt blir det 4.680 kroner.

Testvinneren er Fana Sparebank Kredittkort som har omtrent 250 kroner lavere kostnader enn det nest beste kredittkortet. Årskostnaden er 4.156 kroner. Kortet har den laveste renten med 14,00 prosent nominelt. Det er heller ingen gebyrer ved minibankuttak i utlandet, det er heller ikke rentebelastning fra første dag ved slike uttak (som flertallet gjør). Overføring til egen konto koster 1 prosent, pluss 40 kroner.

Remember Gold  er nest best i denne rangeringen. Renten er 14,90 prosent. Du betaler ikke gebyrer ved uttak i utenlandsk minibank. Overføring til egen konto koster 1 prosent, pluss 35 kroner.

Himla Kredittkort (eid av Fana Sparebank) har etter kredittkortstandard en lav rente. Det er ikke noen gebyrer ved minibankuttak, heller ikke rentebelastning fra 1.dag. Overføring til egen konto er gratis.

De dyreste:

Esso Mastercard er det dyreste kortet i bruk med en kostnad på 7.535 kroner per år. Dette er omtrent 3.400 kroner mer en det billigste kredittkortet. Kortet har den nest høyeste renten med 22,8 prosent nominelt. Uttaksgebyret i minibank er også det høyeste med 4 prosent, men tar ikke renter fra første uttaksdag.

Shell Mastercard er det nest dyreste kortet med en kostnad på 7.112.kroner. Renten er 22,5 prosent nominelt. Du blir også belastet med et termingebyr på 45 kroner per måned ved rentebærende saldo. Både overføring og minibankuttak koster 4 prosent. Kortet gir en bonus på 0,75 prosent ved kjøp.

Circle K Mastercard er det tredje dyreste kortet med en kostnad på 6.840 kroner. Renten er 22,5 prosent nominelt. Uttaksgebyret i minibank er 4 prosent. Overføring til egen konto koster 100 kroner. Kortet gir en bonus på 0,5 prosent ved varekjøp.

Rangering i test 1

I kolonnen for Andre gebyrer ligger alle de andre postene enn renter og minibankuttak. Bonus trekkes fra.

Kredittkort Kostnad Renter Mini-bank Andre geb.
Fana Sparebank Kredittkort 4 156 3 276 0 880
Remember Gold 4 401 3 629 0 773
Himla Kredittkort 4 624 3 884 0 740
Sbanken Kredittkort 4 810 4 110 0 700
Santander Red 4 879 3 626 500 753
Akademikerkortet 4 896 3 721 650 525
Bank Norwegian Kredittkort 5 082 4 795 0 288
LO favør Mastercard 5 102 4 282 0 820
Komplett Bank Mastercard 5 208 5 245 0 -37
Storebrand Bank Kredittkort 5 235 4 493 0 743
Sparebank 1 Mastercard 5 349 5 059 0 290
Credits Gold 5 459 4 846 0 613
Handelsbanken Gold 5 475 4 212 300 963
KLP Kredittkort Medlem 5 609 4 262 500 848
Gebyrfri VISA 5 642 5 030 0 613
DNB Mastercard 5 789 4 493 600 697
Nordea Gold 5 807 4 627 300 880
Instapay Mastercard 5 821 3 941 500 1 380
BN Bank Kredittkort 5 879 5 059 0 820
YX Visa kredittkort 5 970 5 358 0 613
OBOS Kredittkort 5 998 4 676 550 773
Eika Gold 6 021 5 139 0 883
Monocard 6 096 5 538 0 558
yA Kredittkort 6 165 5 553 0 613
Landkreditt Bank Mastercard 6 213 4 633 800 780
SAS EuroBonus World Mastercard 6 228 4 633 800 795
NAF Xtra 6 231 5 348 0 883
Danske Bank Kredittkort Basis 6 234 4 734 800 700
Coop Mastercard 6 236 5 288 500 448
Ikano Visa 6 349 4 939 550 860
Eurocard Gold Tilleggskort 6 378 4 633 800 945
Mastercard Gold 6 382 5 059 550 773
Remember Black 6 382 5 059 550 773
Supreme Card 6 473 4 822 390 1 262
Kredittkort for medlemmer (BBL) 6 588 5 265 550 773
Manchester United Visa 6 628 5 236 600 793
Santander Flexi Visa 6 628 5 236 600 793
365 Direkte 6 712 5 212 800 700
Trumf Visa kredittkort 6 761 5 601 650 510
Circle K Mastercard 6 840 5 265 800 775
Shell Mastercard 7 112 5 480 800 833
Esso Mastercard 7 535 5 335 800 700

Test 2: Kredittkortregningen blir betalt ved forfall

I denne testen er det den gjennomsnittlige rentebærende saldoen null. I tillegg er det ikke tatt med noen overføringer fra kredittkortet til bankkontoen.

Kostnadsnivået blir dermed klart lavere i denne testen. Bonuser du får ved bruk av kortet blir relativ sett klart viktigere her, i tillegg til gebyrfrihet ved minibankuttak i utlandet.

Testvinneren i denne klassen er SpareBank 1 Mastercard. Kortet gir bonus på 1,0 prosent ved alle varekjøp. Det koster 120 kroner for å få denne prosenten. Ellers er minibankuttak i utlandet gratis, og det belastes ikke rente fra første dag.

Nummer to er Komplett Mastercard som også gir en bonus på 1 prosent ved alle varekjøp. Det gis 2 prosent bonus på brukersteder som er registrert som e-handelsvirksomhet. Minibankuttak i utlandet er gratis, men det belastes rente fra første dag.

Bank Norwegian Kredittkort er tredje billigst. Der betaler du hverken transaksjonsgebyrer, eller blir belastet med rente fra første. Det gis bonus på 0,5 prosent på alle kjøp

De dyreste:

Det dyreste kortet er Eurocard Gold Tilleggskort. Kortet koster 245 kroner i året hvis du har Eurocard Corporate Gold. Hvis ikke koster kortet 645 kroner, altså 400 kroner mer enn det som er tatt med i undersøkelsen. Uttaksgebyret er på 4 prosent. Samlet er kostnaden 1.745 kroner, som er 1.575 kroner høyere enn det billigste kortet.

365 Direkte (eid av Danske Bank) er det nest dyreste kortet. Det er dyre utenlandsuttak som er avgjørende for det. Det koster 2 prosent pluss 40 kroner for et uttak. I tillegg er det rentebelastning fra første uttaksdato. Dette kortet kan det lønne seg å bruke ved fylling av drivstoff pga bonus på bensinstasjoner, spesielt Esso.

Danske Bank Basis kredittkort er det tredje dyreste kortet. Også her er det dyre utenlandsuttak som sørger for det.

Rangering i Test 2

I kolonnen for Andre gebyrer ligger alle de andre postene enn renter og minibankuttak. Bonus trekkes fra.

Kredittkort Kostnad Renter Mini-bank Andre geb.
Sparebank 1 Mastercard 170 0 0 170
Komplett Bank Mastercard 200 237 0 -37
Bank Norwegian Kredittkort 288 0 0 288
Eika Gold 683 0 0 683
Storebrand Bank Kredittkort 683 0 0 683
BN Bank Kredittkort 700 0 0 700
Fana Sparebank Kredittkort 700 0 0 700
Himla Kredittkort 700 0 0 700
LO favør Mastercard 700 0 0 700
Remember Gold 755 142 0 613
Coop Mastercard 788 0 500 288
Credits Gold 802 190 0 613
YX Visa kredittkort 822 210 0 613
yA Kredittkort 830 217 0 613
Sbanken Kredittkort 861 161 0 700
Gebyrfri VISA 864 252 0 613
NAF Xtra 892 209 0 683
Mastercard Gold 1 163 0 550 613
Remember Black 1 163 0 550 613
Akademikerkortet 1 175 0 650 525
Circle K Mastercard 1 175 0 800 375
SAS EuroBonus World Mastercard 1 195 0 800 395
Trumf Visa kredittkort 1 209 219 650 340
Shell Mastercard 1 227 215 800 213
Nordea Gold 1 231 181 300 750
Handelsbanken Gold 1 233 0 300 933
Monocard 1 244 846 0 398
Santander Red 1 254 142 500 613
Supreme Card 1 261 189 390 683
DNB Mastercard 1 297 0 600 697
KLP Kredittkort Medlem 1 314 167 500 648
OBOS Kredittkort 1 346 183 550 613
Kredittkort for medlemmer (BBL) 1 369 206 550 613
Manchester United Visa 1 417 205 600 613
Santander Flexi Visa 1 417 205 600 613
Ikano Visa 1 443 193 550 700
Esso Mastercard 1 500 0 800 700
Landkreditt Bank Mastercard 1 500 0 800 700
Instapay Mastercard 1 654 454 500 700
Danske Bank Kredittkort Basis 1 685 185 800 700
365 Direkte 1 704 204 800 700
Eurocard Gold Tilleggskort 1 745 0 800 945

Rabatter og andre fordeler på kredittkort

De fleste kredittkortene har etter hvert inkludert andre typer fordeler og rabatter. En type fordel kan for eksempel være en reise,- og avbestillingsforsikring. Andre har forskjellige typer rabatter som bransjerabatter (for eksempel på alle bensinstasjoner), penger tilbake (får tilbakebetalt en liten prosentandel), eller andre direkte rabatter.

Hvilke kredittkort som har de beste rabattordningene er gjerne noen helt andre enn de som er best på den rene bruken.

På dyre kort vil det ikke lønne seg å bruke rabatten når du bruke kredittdelen for å betale. I mange tilfeller vil rentekostnaden spise opp de besparelsene du får ved å få rabatten. Ellers har du det vanlige problemet med tilgjengelige kreditter, ikke alle bør ha det tilgjengelig. Da brukes det mer penger enn det som egentlig er forsvarlig.

Hvis du sørger for å betale regningen ved forfall kan du bruke kredittkortet som et rabattkort ikke har en rentebærende saldo er det bare å bruke disse kredittkortene som et fordelskort.

Du kan altså ha nytte av disse kortene når du bruker det som et fordelskort og rabattkort, der du betaler hele det utestående innen forfall.

Her er det noen kredittkort med interessante rabatter

Dette er noen av de viktigste rabatt- og fordelsordningene blant kredittkortene.

Her kan du se en komplett oversikt over alle rabattene de forskjellige kredittkortene har.

Du kan også finne alle rabattene på hvert enkelt kredittkortet i Rabattsøket.

365 Direkte:  2 prosent rabatt på alle bensinstasjoner. På Esso-stasjoner får du 3,65 prosent rabatt, pluss 34 øre. Har tilgang til rabatter via Dealpass.

Akademikerkortet: 2 prosent rabatt på alle bensinstasjoner. På Esso-stasjoner får du 4,00 prosent rabatt, pluss 34 øre. Har tilgang til rabatter via Dealpass.

Coop Mastercard: 1,5 prosent medlemsbonus på all handel i Coop (i tillegg til kjøpeutbytte). Det er 0,5 prosent rabatt på handel alle andre steder i verden, men ikke i konkurrerende dagligvarebutikker.

DNB Mastercard: Gir rabatt på 20-30 prosent 13 ganger i året i en rekke kjente butikk-kjeder. Gir 3 prosent rabatt på alle bensinstasjoner. Har en rekke andre rabattavtaler som gir 10 prosent.

Fana Sparebank Kredittkort:  Har inkludert DealPass, som har en rekke rabattavtaler i blant annet restauranter, nettbutikker og andre butikker over hele landet. Har inkludert ID-tyveriforsikring.

Ikano Visa har et eget fordelsprogram som består av faste rabatter, varierende månedsrabatter, og en fordelsportal. Fordelsportalen er via Dealpass. Kortet gir deg 2 prosent rabatt på drivstoff på Shell. Det gis 1 prosent på alle dagligvareforretninger. Men ikke alle dagligvarebutikker aksepterer Visa Kreditt. I tillegg gis det variable bransjerabatter som endres hver måned. Maksimal rabatt er 500 kroner per måned, og 5000 kroner per år.

Komplett Bank Mastercard: 2 prosent bonus på kjøp av varer på internett (brukersteder som er registrert som e-handelsvirksomhet), 1 prosent bonus på øvrige varekjøp, 4 bonus på alle kjøp hos Komplett.no og Blush.no.  Det er inkludert ID-tyveriforsikring, og Kjøpsforsikring.

OBOS MasterCard: 10 prosent på en rekke kultur- og sportsarrangementer.

Santander Flexi Visa: Det gir 4 prosent bonus på valgfri bonuskategori i butikker tilknyttet Visa. Velg mellom drivstoff, klær/sko, elektronikk, eller sportsutstyr. Du kan bytte kategori hver måned. Har et eget bonusprogram med omtrent 200 butikker, som heter Santander KickBack. Har inkludert DealPass, som har en rekke rabattavtaler i blant annet restauranter, nettbutikker og andre butikker over hele landet.

Oversikter over andre rabatt og fordeler:

Her kan du se egne oversikter over kredittkort med rabatt på drivstoff, flybonus, bransjerabatter, penger tilbake-konsept, og reise- og avbestillingsforsikring.

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med reise- og avbestillingsforsikring

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback / penger tilbake

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

 

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kalkulatorer:

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.