Renteforskjellen på kredittkort er på over 10 prosentpoeng.

Det er stor forskjell i kostnaden ved bruk av kredittkort. Vi har analysert alle de vanlige kredittkortene som er i markedet i dag. Her har vi sett på selve kostnaden ved å bruke kortene.

For samtlige kredittkort gjelder det at du ikke blir rentebelastet hvis du betaler fakturaen innen forfall (utløpet av gratiskreditten). Det trenger derfor ikke å være dyrt å bruke kredittkortet. Betaler du innen forfall, og ikke bruker kortet i minibanken, koster de aller fleste kredittkortene ingenting.

Dette består kostnadskomponentene av:

  • Rente på benyttet kreditt.
  • Uttaksgebyr i minibank. Denne består igjen av to komponenter, som er et prosentvis gebyr i forhold til beløp, og/eller et fast kronegebyr ved uttak.
  • Rente ved minibankuttak. Mange belaster deg for rente fra første krone når du tar ut penger fra minibank. Her ser vi på uttak fra utlandet.
  • Årsgebyr på kortet. Det er få som har dette.
  • Månedskostnad når kreditten er i bruk. Også her er det får som tar dette gebyret.

De aller fleste kredittkortene har de samme gebyrene enten det er innenlandske eller utenlandske minibankuttak.

Hvor lang gratiskreditt når spiller ingen rolle. Om gratiskreditten i snitt ligger på 45 eller 50 dager har så godt som ingenting å bety.

Vi har ikke tatt med valutapåslaget. Dette ligger for de fleste på 1,75 prosent, noen få (økende) tar 2,0 prosent. Denne forskjellen betyr også så å si ingenting.

Rabatter og andre fordeler på kredittkort

I denne testen har vi bare sett på kostnadselementene. De fleste kredittkortene har etter hvert inkludert andre typer fordeler og rabatter. En type fordel kan for eksempel være en reise,- og avbestillingsforsikring. Andre har forskjellige typer rabatter som bransjerabatter (for eksempel på alle bensinstasjoner), penger tilbake (får tilbakebetalt en liten prosentandel), bonus (opparbeider en liten bonus per kjøp), eller andre direkte rabatter.

Her kan du se en oversikt over alle rabattene alle de forskjellige kredittkortene har.

Hvilke kredittkort som har de beste rabattordningene er gjerne noen helt andre enn de som er best på den rene bruken.

På dyre kort vil det ikke lønne seg å bruke rabatten når du må ta av kredittdelene for å betale. I mange tilfeller vil rentekostnaden spise opp de besparelsene du får ved å få rabatten. Hvis du ikke har en rentebærende saldo er det bare å bruke disse kredittkortene som et fordelskort.

Du kan finne alle rabattene i kredittkortet i Rabattsøket på smartepenger.no.

Rangering av kredittkortene

Forutsetningene for rangeringen er en gjennomsnittlig saldo på 30.000 kroner. Det er forutsatt 15 minibankuttak i utlandet, med et gjennomsnittlig uttaksbeløp på 2.000 kroner. Vi har altså ikke tatt med effekter av rabatter og bonuser du kan få ved å bruke kredittkortet.

Hvilke forutsetninger som gjøres har ikke så stor betydning for rekkefølgen.

I listen under inneholder «Sum kostnad» disse kostnadselementene:

  • Rente på gjennomsnittlig saldo på 30.000 kroner (etter skatt)
  • Rentebelastning ved minibankuttak fra første dag (etter skatt)
  • Uttaksgebyr av minibankuttak, både i prosent av beløpet og i kroner.
  • Årsgebyr på kredittkortet er lagt til summen.
  • Månedlige fakturagebyr på kredittkortet er lagt til summen.

Du kan selv regne ut resultatet med dine egne forutsetninger med kredittkortkalkulatoren. 

De beste:

Testvinneren er Skandiabanken Kredittkort som har omtrent 1.000 kroner lavere kostnader enn det nest beste kredittkortet. Årskostnaden er 3.525 kroner. De har den laveste renten med 13,73 prosent nominelt. Det er heller ingen gebyrer ved minibankuttak, men det blir belastet renter fra første dag ved slike uttak (som flertallet gjør). Ett uttak vil i gjennomsnitt koste rundt 30-40 kroner i rentebelastning. Skandiabanken er et av få kort der det er årsgebyr, men dette er bare på 50 kroner per år.

Santander Red er nest best i rangeringen. Årsaken til det er at dette kortet har den nest laveste renten med en nominell rente på 14,89 prosent. Uttaksgebyrene ved minibankuttak er i den høyere enden. Her blir du både belastet for kronegebyr og prosentvis gebyr ved uttak, og i blir rentebelastet fra første uttaksdag.

Bank Norwegian er det billigste kortet å bruke i utlandet ved minibankuttak. Der betaler du hverken transaksjonsgebyrer, eller blir belastet med rente fra første krone. Bruker du minibank innenlands blir du belastet for gebyrer. Rente er så godt som på snitt med en nominell rente på 20,49 prosent. Dette gir en tredjeplass i denne rangeringen.

De dyreste:

Trumf Visa er det dyreste kortet å bruke med en totalsum på 6.670 kroner, over 3.000 kroner mer enn Skandiabanken. Dette kredittkortet har både høy rente (22,5 prosent), og høye uttaksgebyrer. Samlet er regningen på uttaksgebyrene på 1.608 kroner, altså over 100 kroner per uttak.

Esso Mastercard er det nest dyreste kortet i bruk med en kostnad på 6.630 kroner per år. De har den høyeste renten med 22,8 prosent nominelt. Uttaksgebyret er også det høyeste med 4 prosent, men tar ikke renter fra første uttaksdag.

365 Direkte har en kostnad på 6.617 kroner. Dette kortet er dyrest på uttak i minibank med en kostnad på 1.802 kroner. Nominell rente på kortet er 21,40 prosent.

Hvilket kort som er dyrest vil kunne endre seg når man tar hensyn til cashback, rabatter og andre direkte økonomiske fordeler. For eksempel gir 365 Direkte blant annet 3,65prosent cashback på alle bensinstasjoner, og i alle kles,- og skobutikker. Og 30 øre i ekstra rabatt på Esso. Esso Mastercard gir 35 øre i rabatt på Esso-stasjoner, og gir cashback i en del butikker. Trumf Visa gir 2 prosent rabatt i alle Trumf-tilknyttede butikker, og 1 prosent på alle andre steder.

Du kan altså ha nytte av disse kortene når du bruker det som et fordelskort og rabattkort, der du betaler hele det utestående innen forfall.

Gjennomsnittet for alle kredittkortene er en nominell rente på 20,45 prosent.

Kredittkort Rente MB-gebyr MB rente Sum
Skandiabanken Kredittkort 3 089 0 386 3 525
Santander Red 3 350 750 419 4 519
Bank Norwegian Kredittkort 4 610 0 0 4 610
DNB MasterCard (Program) 4 050 825 0 4 875
Credits Visa 4 478 0 560 5 037
Ikano Visa 4 320 900 0 5 220
Storebrand MasterCard 4 320 900 0 5 220
VIP Credit Card 4 680 0 585 5 265
yA Kredittkort 4 680 0 585 5 265
Gebyrfri VISA Gold 4 595 0 574 5 337
YX Visa 4 838 0 605 5 442
Cresco Gold 4 005 975 501 5 481
LO favør MasterCard 4 118 825 515 5 485
Komplett Bank MasterCard 4 815 0 602 5 515
Nordea Privat MasterCard 4 388 600 548 5 536
Pangea Ecocard 4 838 0 605 5 562
Norges Røde Kors MasterCard 4 860 750 0 5 610
Eika Gold Kredittkort 4 941 675 0 5 616
OBOS MasterCard 4 941 675 0 5 616
Diners Club Privat Tilleggskort 4 455 1 200 0 5 655
Eurocard Gold Tilleggskort 4 455 1 200 0 5 655
Landkreditt Bank MasterCard 4 455 1 200 0 5 655
BN Bank Kredittkort 4 865 825 0 5 690
re:member Kredittkort 4 865 825 0 5 690
Sparebank 1 Gold 4 865 825 0 5 690
Liverpool FC MasterCard 4 860 900 0 5 760
TwoCards Private 4 941 825 0 5 766
Coop Mastercard 5 085 750 0 5 835
SAS EuroBonus World MasterCard 4 455 1 200 0 6 000
Danske Bank 24/7 MasterCard 4 374 1 200 547 6 121
Supreme Card Gold kredittkort 4 043 1 110 505 6 199
Cresco Car Premium 4 860 750 608 6 218
Statoil MasterCard 5 063 1 200 0 6 263
Manchester United Visa 4 838 900 605 6 342
Santander Flexi Visa 4 838 900 605 6 342
NAF Xtra Visa 4 941 825 618 6 384
Shell MasterCard 4 838 1 200 0 6 578
365 Direkte 4 815 1 200 602 6 617
Esso MasterCard 5 130 1 200 0 6 630
Trumf Visa 5 063 975 633 6 670

Kilde: Smarte Penger

Det er fire kredittkort som tar høyere rente ved minibankuttak enn normalrenten. Dette er Gebyrfri Visa, LO Favør Mastercard, Komplett Bank Mastercard, og Pengea Mastercard. Dette er det justert for i tabellen under minibankrente.

Du kan se en kompakt oversikt over de viktigste kostandene for alle kredittkortene her.

Topp og bunn på renten

Dette er kredittkortene med den høyeste og laveste renten.

Fem med lavest rente
Skandiabanken Kredittkort 13,73%
Santander Red 14,89%
Cresco Gold 17,80%
Supreme Card Gold kredittkort 17,97%
DNB MasterCard (Program) 18,00%
Fem med høyest rente
Eika Gold Kredittkort 21,96%
Statoil MasterCard 22,50%
Trumf Visa 22,50%
Coop Mastercard 22,60%
Esso MasterCard 22,80%

 

Topp og bunn på minibankuttak

Dette er kredittkortene med de høyeste og laveste minibankgebyrene.

Fem med lavest uttakskostnad
Bank Norwegian Kredittkort 0
Skandiabanken Kredittkort 386
Credits Visa 560
Gebyrfri VISA Gold 574
VIP Credit Card 585
yA Kredittkort 585
Fem med høyest uttakskostnad
Manchester United Visa 1 505
Santander Flexi Visa 1 505
Trumf Visa 1 608
Supreme Card Gold kredittkort 1 615
Danske Bank 24/7 MasterCard 1 747
365 Direkte 1 802

 

Les mer om kredittkort:

Kredittkort

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Kredittkort - renter og gebyrer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback 

Kostnader ved bruk av kreditttkort i utlandet

 

Kalkulatorer:

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.