Firmabilen gir deg en høy ekstra skatteregning, men den kan reduseres.

Utgangspunktet for firmabilskatten er at om du bruker bilen 1 meter, skal du beskattes for den. En normal skatt for firmabiler ligger i området 40.0000 til 80.000 kroner.

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten. Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 299.100 kroner i 2017 (293.200 kroner i 2016), og 20 prosent av den overskytende verdien.

En bil med listepris på 400.000 kroner vil gi et påslag i inntekten på 109.910 kroner (se tabell nedenfor).

Et annet spørsmål er om du skal eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingenting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Listeprisen

Det er listeprisen som ny som skal brukes som grunnlag for beregning av fordelen. Det er altså ikke bilens kjøpspris som er grunnlaget. Kjøpes det en 2 år gammel bruktbil, er det fortsatt listeprisen som ny som gjelder.

Listeprisen som blir lagt til grunn er Opplysningsrådet for veitrafikkens registrerte pris ved førstegangsregistrering.

Tilleggsutstyr skal tillegges listeprisen etter forhandlerens prisliste. Hvis dette ikke finnes, er det faktisk anskaffelsespris som skal brukes.

Dette senker firmabilskatten

Her er fire punkter som kan redusere firmabilkostnaden:

  • Rabatt for kjørelengde: Hvis du kjører mer enn 40.000 i yrket blir grunnlaget satt til 75 prosent av nybilprisen. Koster bilen 400.000 kroner, blir da grunnlaget 300.000 kroner. For å få denne rabatten krever det at du kan dokumentere med elektronisk kjørebok at du har kjørt 40.000 km i yrket.
  • Rabatt for el-bil: På el-biler settes grunnlaget til 50 prosent av nybilprisen. Koster elbilen 200.000 kroner, blir dermed grunnlaget 100.000 kroner. 
  • Rabatt for alder: Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent. Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar. På en bil til 400.000 kroner blir inntektspåslaget 20.000 kroner lavere. Dette gir 8.744 kroner lavere skatt med en marginalskatt på 43,72 prosent. For en elbil betyr det at grunnlaget først blir redusert til 50 prosent, deretter blir grunnlaget redusert med 25 prosent. Dette gir et grunnlag på 37,5 prosent av nybilprisen.
  • Firmabil deler av året: Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden. En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den etterfølgende måneden før du tar i bruk firmabilen.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2016. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

I tabellen er det er forutsatt at skatten du får av påslaget for firmabilen er 43,72 prosent. Denne marginalskatten har du i inntektsområdet 580.650 kroner til 934.050 kroner i 2017. Marginalskatten er 46,72 prosent på inntekter over 934.050 kroner, og 34,61 prosent under 580.650 kroner.

Det er altså bilens nypris inkludert alt ekstrautstyr som er grunnlaget for beregningen av firmabilfordelen. Dette gjelder også når firmabilen er brukt.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 48.053 kroner. Denne reduseres til 39.309 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. Har du en el-bil vil skatten reduseres ned til 26.232. En el-bil vil altså koste 21.821 kroner mindre i skatt.

Du kan også bruke firmabilkalkulatoren for å regne ut skatten.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 790
300 000 89 910 39 309
350 000 99 910 43 681
400 000 109 910 48 053
450 000 119 910 52 425
500 000 129 910 56 797
600 000 149 910 65 541
700 000 169 910 74 285
1 000 000 229 910 100 517
     
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 593
300 000 67 500 29 511
350 000 78 750 34 430
400 000 89 910 39 309
450 000 97 410 42 588
500 000 104 910 45 867
600 000 119 910 52 425
700 000 134 910 58 983
1 000 000 179 910 78 657
     
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 37 500 16 395
300 000 45 000 19 674
350 000 52 500 22 953
400 000 60 000 26 232
450 000 67 500 29 511
500 000 75 000 32 790
600 000 89 910 39 309
700 000 99 910 43 681
1 000 000 129 910 56 797

 

Regler for yrkesbiler

I 2016 kom det nye regler for beskatning av yrkesbiler.

Disse har et lavere påslag ved bruk av sjablongmetoden. Dette gjøres ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, men ikke høyere enn 150.000 kroner. Hvis bilens listepris er 400.000 kroner, ville altså ikke bilen få hele reduksjonen på 200.000 kroner, men trekke fra 150.000 kroner. Hvis det er el-bil, vil den følge de vanlige reglene for el-bil.

Det kan også velges en annen metode for fordelsbeskatningen. Verdsettelsen kan skje ved faktisk bruk av bilen. Da skal all privatkjøring ganges med en sats på 3,40 kroner per kilometer. Dette forutsetter at man bruker elektronisk kjørebok. Denne skal dokumentere total kjørelengde, samt total lengde for yrkeskjøring. Forskjellen mellom total kjørelengde og yrkeskjøringen blir da privat kjørelengde.

Hvis bilen er koster 300.000 kroner vil det gi et påslag på 45.000 kroner. Dette gir en skatt på 19.674 kroner ved en inntekt på 600.000 kroner, skatten blir 15.575 kroner ved en inntekt på 400.000 kroner (skatten avhenger av marginalskatten).

For at det skal lønne seg med individuell verdsettelse, må privatkjøringen være mindre enn 5.786 km, eller 4.580 km med en inntekt på 400.000 kroner.

For å beregne hva som lønner seg kan du bruke firmabilkalkulatoren for yrkesbiler.

 

Se også:

Dette koster firmabilen

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.