Uansett hvilket transportmiddel du benytter deg av for å komme til jobb, kan du få reisefradrag - så lenge reiseveien er lang nok.

I forhold til 2015 har reisefradraget blitt mindre. Grunnen til det er at bunnfradraget øker fra 16.000 kroner til 22.000 kroner. Det betyr at fradragets skatteverdi kan reduseres med opp til 15.000 kroner.

Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben. Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. Et par viktige punkter gjør at mange får dette fradraget:

  • Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.
  • Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget. Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.
  • Har du ekstrajobb, får du 1,50 kr per km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Det er altså bare reiseutgifter over 22.000 kroner som gir fradrag i 2016. Det vil si at du må ha mer enn 31 km til jobben (én vei) for å få fradrag. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

Du får 1,50 kroner per kilometer opp til 50.000 km. På det overskytende er fradraget 0,70 kroner per km. Det gis fradrag opp til 75.000 kilometer. Det betyr at det maksimale fradraget blir på 70.500 kroner, når bunnfradraget på 22.000 kroner trekkes fra.

Du kan få fradrag så lenge du må reise mer enn 2,5 km hver vei. Denne minstegrensen har bare betydning for pendlere, og de som har byttet arbeidsplass i løpet av året (se under).

Har du byttet jobb i løpet av året og det er langt til den ene arbeidsplassen, kan det være du kommer over bunnfradraget på 22.000 kroner. Da kan du få reisefradrag selv om det er kortere enn 32 km til den andre arbeidsplassen (men altså over minstegrensen på 2,5 km). Derfor er det flere kolonner i post 3.2.8.

Les: Alt du trenger til selvangivelsen

Det eneste du ikke får fradrag for, er gratisreiser som arbeidsgiveren gjennomfører med hentebusser og lignende.

Du kan være borte fra jobb inntil 15 dager i året før du må begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers- standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber på hjemmekontoret.

Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.

Korteste reisevei gjelder

Reiseavstanden regnes etter korteste veistrekning fra deg til arbeidsplassen. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben. Du får altså ikke reisefradrag for omveien du må ta for å levere og hente barna i barnehagen.

Merk at reisefradraget beregnes ut fra den korteste ruten til rutegående transport. Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfelle for de som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over), og de som kjører fra Arna til Bergen (toget tar snarvei gjennom fjellet).

Det finnes unntak fra snarvei-regelen. Du får godkjent reisefradrag for lenger kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig transportmiddel.

Slik regnes det ut

Her er tre eksempler på hvordan fradraget regnes ut. Her har vi tatt med tre forskjellige distanser, og sett på hvilket fradrag du får på hvert av dem.

Du kan også bruke reisefradragskalkulatoren.

  2016
  20 km 70 km 225 km
Totalt antall km 4 600 16 100 51 750
Sats 1,50 per km 7 176 24 150 75 000
Sats 0,70 per km 0 0 1 225
Sum reiseutgifter 7 176 24 150 76 225
Bunnfradrag 22 000 22 000 22 000
Fradrag i selvangivelsen 0 2 150 54 225
Skattebesparelse 0 538 13 556

Har du en reisevei på 31 km blir det ikke noe fradrag i 2016. . Med 70 km får du en skattereduksjon på 538 kroner i 2016. Har du en reisevei som er så lang som 225 km, får du et fradrag som gir en skattereduksjon på 13.556 kroner i 2016.

Bom- og fergeutgifter

Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men du kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i (eller i nærheten av) større bysentra.

Du må ha over 3.300 kroner i kostnader i året, men har du det, får du fradrag fra første krone. Fradragsretten gjelder billigste betalingsmåte, som abonnementsordning el.

Hvis du får trukket fra fergeutgifter, skal ikke seileavstanden tas med i den totale distansen.

Pendlere

Pendlere må ikke glemme reisen mellom pendlerboligen og arbeidsplassen så lenge avstanden er over minstegrensen på 2,5 km. Grunnen er at reiseavstanden arbeidsplass-pendlerbolig og pendlerbolig-hjemmebolig skal slås sammen i post 3.2.8 og 3.2.9. Bunnfradraget forsvinner i pendlerdelen, og pendlere får derfor fradrag for kortere arbeidsreiser enn det vanlige arbeidstagere får.

Les mer om pendling her.

Barnehage

Ved kjøring og henting til barnehage kan man ikke trekke fra de ekstra kjørte kilometerne innenfor reisefradraget. Dette må i så fall gjøres i foreldrefradraget.

 

Kalkulatorer:

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.