Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Siden 1992 har prisene steget 22 av årene, ett har endt med nedgang.

Siden 1992 har vi altså nesten bare opplevd stigning i boligprisene. Riktignok var tolvmåneders-veksten falt til under 10 prosent, men det vises ikke så tydelig når vi ses på hele år. Det hadde også vært 3 års kraftig boligprisfall forut for1992, slik at 1992 er et absolutt bunnpunkt.

Alt har ligget til rette for en langsiktig boligprisoppgang siden 1992.

  • Fallende rentenivå. En vanlig boliglånsrente var på 17 prosent i 1992.
  • Høy reallønnsøkning
  • Liten arbeidsledighet, selv om det ikke har vært noen stor endring her
  • For liten boligbygging

At vi kan oppleve en slik langsiktig prisoppgang kan ikke skje igjen. Renten kan falle bare litt mer før den stanger i gulvet.

Prisutvikling mot lønnsøkning

Foruten verdistigningen på boliger, har vi sett også sett på den i forhold til lønnsutviklingen.

Tabellen viser de totale prisendringene på fire målepunkter.

Fra 1992 har boligprisene steget dobbelt så mye som lønningene. Boligprisene (alle boliger) har steget med 432 prosent. Leiligheter har steget nesten 3 ganger så mye som lønnsøkningene. Totalt har leilighetsprisene steget med hele 665 prosent.

Ser vi på de siste fem årene har boligprisene steget 10 prosent mer enn det lønningene har steget med.

På de siste fem årene har boligprisene steget 10 prosent mer enn lønnsutviklingen. Det har altså fortsatt blitt relativ sett dyrere å kjøpe bolig. Men med rentefallet som har vært i denne perioden, har det ikke blitt mer smertefull å kjøpe bolig.

Fra 1992 Total verdistigning I forhold til lønn
Alle boliger 432% 100%
Enebolig 332% 63%
Leilighet 665% 188%
Fra 2000
Alle boliger 149% 32%
Enebolig 136% 26%
Leilighet 176% 47%
Fra 2005
Alle boliger 83% 21%
Enebolig 79% 19%
Leilighet 91% 27%
Fra 2010
Alle boliger 31% 10%
Enebolig 27% 7%
Leilighet 41% 19%

Kilde: SSB

Regn på andre varianter

Med boligpriskalkulatoren kan du se regne på en rekke andre alternativer. Også i flere distrikter og byer. I kalkulatoren vil du se årlig gjennomsnittlig prisendring, total prisendring, og priser i forhold til lønn.

Her finner du kalkulatoren for boligprisutviklingen.

Slik har verdiendringen vært år for år

Dette er alle verdiendringer per år fra 1993 og til 2015. Året med best prisutvikling var i 2000 med en stigning på 15,7 prosent. I noen bydeler i Oslo har prisstigningen i 2015 vært i nærheten av dette.

Dårligst var det i 2008 (finanskrisen) med minus 1,7 prosent.

År Endring
1993 0,9 %
1994 13,1 %
1995 7,3 %
1996 9,2 %
1997 11,7 %
1998 11,2 %
1999 11,2 %
2000 15,7 %
2001 7,0 %
2002 5,0 %
2003 1,7 %
2004 10,2 %
2005 8,3 %
2006 13,7 %
2007 12,6 %
2008 -1,1 %
2009 1,9 %
2010 8,3 %
2011 8,0 %
2012 6,6 %
2013 3,9 %
2014 3,0 %
2015 6,1 %

Kilde: SSB

 

Les mer om boligpriser

Boligpriser

Boligprisutvikling i OBOS

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året. 

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.