Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fra 1.mars er det en endring i måten normrenten fastsettes på. Grunnlaget for den er nå de billigste boliglånene.

Normrenten brukes til å beskatte rimelige lån i arbeidsforhold. Hvis lånerenten fra arbeidsgiver, eller indirekte via arbeidsgiver er lavere beskattes dette. Lån i Statens Pensjonskasse er et av lånene som styres av denne renten.

Fra 1.3.2016 fastsettes normrenten ut fra disse kriteriene:

  • Boliglån på 1,5 millioner kroner
  • Ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi
  • Nedbetales over 30 år som et annuitetslån
  • Effektiv rente er grunnlaget
  • Låntaker er 45 år
  • Landsdekkende långiver
  • Det skal ikke være krav om medlemskap i en organisasjon, eller en spesiell yrkestilknytning.

En finansinstitusjon skal bare regnes med én gang.

Uttrekket foretas hver tirsdag i observasjonsperioden på to måneder med start den 1. i hver av månedene januar, mars, mai, juli, september og november. 

Basisrenten er det aritmetiske snittet av de fem laveste prisene på boliglån. Normrenten er lik basisrenten fratrukket 0,15 prosentpoeng, avrundet til nærmeste hele desimal.

Renten kan endres hver annen måned (januar, mars, mai, juli, september og november). For at renten skal endres, må renteendringen være større enn 0,10 prosent.

Det vil være et etterslep på to måneder fra endringer i rentene slår ut i normrenten. Hovedårsaken til dette er å gjøre det mulig for långiver å tilpasse sine utlånsrenter i tråd med annet regelverk.

Tidligere ble normrenten beregnet med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler, tillagt 1,65 prosentpoeng. Fra 1.mars 2014 økte påslaget fra 0,5 prosent til 1,25 prosent. Fra 1.3.2015 økte påslaget til 1,65 prosent. Den sist fastsatte renten etter dette systemet var fra 1.januar. 2016.

Dette var de fem laveste boliglånsrentene som tilfredsstilte kriteriene:

Finansinstitusjon Effektiv rente
DNB Bank SAGA 2,50%
Gjensidige Bank 2,49%
Nordea Premium 2,45%
Rindal Sparebank 2,48%
SkagerakDirektebank 2,33%
Basirente (Gjennomsnittet) 2,45%
Fratrukket 0,15 % 0,15%
Normrente 2,30%

Det var en rekke andre boliglån som har lavere rente. Men de aller fleste av disse krevde organisasjonsmedlemskap.

Snittet av disse var på 2,45 prosent. Fratrukket 0,15 prosentpoeng endte normrenten fra 1.mars på 2,30 prosent effektiv rente.

For Statens Pensjonskasse betyr det at nominell rente med månedlig betaling blir 2,276 prosent. Med gebyrene blir effektiv rente 2,35 prosent for et lån på 1,7 millioner kroner.

Sjekk Boliglånskalkulatoen der du ser hvem som har de laveste renten, med forskjellige forutsetninger.

Slik har normrenten utviklet seg

Dette har vært normrentesatsene fra januar 2014:

Periode 2014 2015 2016
Januar og februar 2,25% 2,50% 2,50%
Mars og april 2,75% 2,90% 2,30%
Mai og juni 2,75% 2,80%  
Juli og august 2,75% 2,70%  
September og oktober 2,75% 2,70%  
November og desember 2,50% 2,70%  
Gjennomsnitt 2,63% 2,72% 2,40%

Årsgjennomsnitt

Dette har vært årsgjennomsnittet fra 2005 til og med 2015:

År Rente
2015 2,72%
2014 2,63%
2013 2,25%
2012 2,42%
2011 2,75%
2010 2,46%
2009 3,58%
2008 5,79%
2007 4,42%
2006 2,92%
2005 2,50%

 

Se også:

Låne av arbeidsgiver

Boliglånskalkulator
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.