Selv om de fleste bankene har kuttet en del i gebyrene, kan du fortsatt spare på å ha brukskonto i en av bankene med gunstigst vilkår.

Det er ikke på brukskontoen (eller lønnskontoen, som den også blir kalt) vi pleier å sette inn de store summene, siden rentenivået her er temmelig labert - ikke minst i disse dager hvor rentenivået er spesielt lavt.

Men, selv med et lavt innskudd, blir rentenivået likevel ganske avgjørende for valget av bank å ha brukskonto i.

Se oversikt over de beste bankene lenger ned i artikkelen

Gebyrkutt

Årsaken er at de aller fleste banker har kuttet en del i gebyrene sine de siste årene.

Tidligere har man for eksempel i større grad måttet ut med gebyrer ved bruk av VISA-kortet i butikk eller minibank - og i hvert fall ved bruk av kortet i utlandet. I dag slipper de fleste brukskontoeiere unna med et årlig kortgebyr.

Skiller over en tusenlapp

Øverst i vår markedsoversikt denne gangen finner vi yA Bank, med Norwegian Bank like bak. Begge disse bankene tar kun gebyr for VISA-kortet.

Som du kan se av tabellen nedenfor, kan du tjene over en tusenlapp i året på å ha brukskonto i en av disse bankene fremfor bankene som kommer nederst på listen.

Alle bankene er med i vurderingen, og i tabellen presenterer vi de beste bankene i tillegg til et fast utvalg som består av de største bankene.

Merk at en del av bankene krever at du er medlem i ulike kunde- eller fordelsprogrammer for å få de beste vilkårene. I beløpet som står i resultatkolonnen ligger det også kostnader til eventuelle fordelsprogram, eller fordelspakke.

Litt om tabellen

Beløpet som står i resultatkolonnen er rett og slett renteinntekten minus kostnadene.

Du finner forutsetningene (antall kjøp i betalingsterminal, innskudd o.l.) for resultatene i denne oversikten under tabellen.

        Nett Kort  
  Bank Resultat Rente bank bruk Utland
  yA Bank 182 432 0 250 0
  Bank Norwegian 146 396 0 250 0
  Fokus Bank 36 36 0 0 0
  Landkreditt Bank 9 259 0 250 0
  Bank2 8 108 100 0 0
  SkagerakDirektebank -1 274 0 275 0
  Din Bank (Spb Øst) -12 268 0 280 0
  BN Bank -34 216 0 250 0
  Skandiabanken -56 194 0 250 0
  KLP Banken -120 130 0 250 0
  Fana Sparebank -156 194 0 250 100
  Gjensidige Bank -214 36 0 250 0
  SpareBank 1 Hedmark -291 29 0 320 0
  SpareBank 1 SR-Bank -302 43 0 345 0
  Sparebanken Hemne -332 108 0 0 440
  DNB Saga -426 144 0 320 250
  DNB Leve -426 144 0 320 250
  SEB Privatbanken -428 72 0 200 300
  Storebrand Bank -464 36 0 250 250
  Nordlandsbanken -505 65 0 320 250
  Sparebanken Sogn og Fjordane -514 86 0 300 300
  Marker Sparebank -525 180 0 275 430
  Sparebanken Pluss -606 14 0 320 300
  Sparebanken Sør -614 36 0 280 370
  Handelsbanken -616 34 0 250 400
  Sparebanken Møre -641 79 0 320 400
  SpareBank 1 Midt-Norge -656 14 0 320 350
  Nordea Fordel Pluss -666 79 0 345 400
  Sparebanken Vest -670 50 0 320 400
  Sparebanken Øst -693 7 0 350 350
  Sandnes Sparebank -701 29 0 0 480
  SpareBank 1 Nord-Norge -706 14 0 320 400
  DNB - ikke program -1 302 22 354 620 350
  SpareBank 1 Oslo Akershus -1 306 14 0 70 350
  Nordea - Basis -1 360 14 354 570 450
  • Rente er renteinntekten du får på kontoen, etter skatt
  • Nettbank er kostnaden ved nettgiro med og uten kid, avtalegiro, efaktura, og andre kostnader ved nettbanken.
  • Kortbruk er kostnad til årsgebyr på kortet, betalingstransaksjoner og minibankuttak
  • Utland er kostnader ved transaksjoner og minibankuttak i utlandet.
  • Resultat er renteinntekt minus nettbank, kortbruk og utland.

Forutsetningene

Her er forutsetningene som ligger til grunn for tabellen overnfor.

>Legg inn andre forutsetninger i Brukskontokalkulatoren.

  Innskudd Forutsetning
  Beløp på konto 1 20 000
  Beløp på konto 2 0
  Nettbank:  
  Nettbank m/kid 60
  Nettbank uten KID 30
  Kvittering (oblat) 0
  Avtalegiro 36
  eFaktura 36
  Kortbruk:  
  Antall VISA-kort 1
  Betalingsterminal 100
  Minibankuttak egen bank - dag 5
  Minibankuttak - andre - dag 5
  Minibankuttak egen bank - kveld 5
  Minibankuttak andre - kveld 5
  Bruk i utlandet:  
  Betalingsterminal 20
  Antall uttak i minibank 10
  Gjennomsnittsbeløp uttak mb 2 000

 

Se også:

Brukskonto

Markedsoversikt:

Finn beste brukskonto
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.