Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Etter at BSU-kvoten har økt i 2016 har det blitt enda dyrere å ikke bruke full kvote.

Er dere to om å spare til boligen, har dere tilsammen mulighet til spare opp 600.000 kroner. Av dette betaler staten 120.000 kroner av sparingen. I tillegg er renten den høyeste du kan få på innskuddskontoer. En gjennomsnittlig rente ligger litt under 4 prosent, som er en god del høyere enn vanlige boliglånsrenter.

Mange gjør den feilen at de tar ut alt på BSU-kontoen (Boligsparing for ungdom), og bruker det som en del av egenkapitalen. Hvis du for eksempel har spart opp 50.000 kroner, har du 250.000 kroner igjen av kvoten. Med normale forutsetninger taper du opp til 60.000 kroner på å stoppe innbetalingene. For et par blir dette opp til 120.000 kroner.

Lønnsomheten i regnestykket består av tre komponenter:

  • Skattefradraget du får
  • Rentekostnader på lånet (som du kunne nedbetalt)
  • Innskuddsrenten på BSU-kontoen

Se listen over BSU-kontoene med høyest rente.

Når du står ovenfor valget mellom å nedbetale lån eller spare på BSU, er det det dyreste lånet som du skal bruke som alternativkostnad. Dette har stor betydning for lønnsomheten i å fortsette å spare i BSU.

Kort om BSU

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året, til og med det året du fyller 33 år. Maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner. For å komme opp i denne totalsummen må du spare maksimalt beløp i 12 år.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 60.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

Slik beregnes tapet

I det første eksemplet er det forutsatt at det dyreste lånet du kan nedbetale har en rente på 3 prosent. BSU-renten er 4 prosent. Det er spart opp 50.000 kroner fra før, resterende kvote er dermed 250.000 kroner.

Her vil det ikke kunne lønne seg å nedbetale lån i stedet for å spare i BSU, siden BSU-renten er høyere enn lånerenten. Her får du både skattefradraget, og en rentegevinst. Samlet sett gir det en gevinst på over 63.000 kroner med disse forutsetningene (gitt at du rekker å spare opp full kvote).

Tabellen under viser resultatet år for år for de gjenværende spareårene. Med full BSU-kvote er skattefradraget 5.000 kroner hvert år. I tillegg vises kostnaden (etter skatt) ved å ikke nedbetale lånet, eller renteinntekten (etter skatt) på BSU-saldoen). Høyre kolonne viser resultatet per år, og samlet sett nederst

  Skatte- Rente Rente på Gevinst
År fradrag på lån innskudd per år
1 5 000 -1 125 1 500 5 375
2 5 000 -1 721 2 295 5 574
3 5 000 -2 335 3 114 5 778
4 5 000 -2 968 3 957 5 989
5 5 000 -3 619 4 826 6 206
6 5 000 -4 291 5 721 6 430
7 5 000 -4 982 6 642 6 661
8 5 000 -5 694 7 592 6 898
9 5 000 -6 427 8 569 7 142
10 5 000 -7 182 9 576 7 394
Sum 50 000 -40 345 53 793 63 448

Kilde: smartepenger.no.

Hvis lånerenten endres til 7 prosent blir bildet et annet. Da blir rentetapet hvert år større og større. I det 7. året blir skattefradraget utlignet av rentetapet. Etter 6. året er det dermed ingen lønnsomhet i å fortsette med BSU-sparingen lenger. Da bør det i stedet tas ut, og brukes til å nedbetale boliglån.

Her viser regnestykket nederst at du sparer 9.665 kroner, men da er det tatt med tapsårene de siste tre årene. Kutter du ut BSU-sparingen etter 6 år, blir gevinsten 13.940 kroner.

  Skatte- Rente Rente på Gevinst
År fradrag på lån innskudd per år
1 5 000 -2 625 1 500 3 875
2 5 000 -4 016 2 295 3 279
3 5 000 -5 449 3 114 2 665
4 5 000 -6 925 3 957 2 032
5 5 000 -8 445 4 826 1 381
6 5 000 -10 011 5 721 709
7 5 000 -11 624 6 642 18
8 5 000 -13 285 7 592 -694
9 5 000 -14 996 8 569 -1 427
10 5 000 -16 759 9 576 -2 182
Sum 50 000 -94 137 53 793 9 655

 Kilde: smartepenger.no.

Hvis alternativet i stedet er å nedbetale kredittkort og/eller forbrukslån med en rentesats på 20 prosent, lønner det seg ikke å spare videre i BSU. Da er det bedre å nedbetale de dyre lånene.

Bruk BSU-kalkulatoren

Du kan beregne lønnsomheten i din situasjon ved å bruke vår kalkulator. Der legger du inn sparebeløpet i BSU, innskuddsrenten på BSU-kontoen, og renten på lånet som du ellers ville ha nedbetalt.

Her finner du BSU-kalkulatoren.

Vanskelig å spare opp til full kvote

Med 300.000 kroner i totalsum må du bruke 12 år på å fylle opp maksimal kvote. Da må du begynne når du er 22 år for å rekke dette.

Det kan imidlertid være vanskelig for mange fordi de ikke betaler nok skatt. Svært mange studenter har ikke høy nok inntekt til å få tilstrekkelig høy skatt. Betaler du ikke skatt får du heller ikke effekt av skattefradraget for BSU. I praksis kan det derfor være vanskelig å få mange nok spareår til å fylle opp kvoten.

I eksemplene ovenfor med 250.000 i resterende kvote, kan du ofte være vanskelig å rekke å spare opp til full kvote. Kjøper du bolig når du er 28 år, rekker du ikke å spare i BSU i 10 år til.

 

Markedsoversikter:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Boliglånskalkulator
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.