Mest opp i Oslo, mest ned i Rogaland.

Totalt sett steg prisene med 7,2 prosent i 2015. Men det er stor spredning i prisbildet. Den største prisoppgangen hadde bydelen Grünerløkka i Oslo med 13,7 prosent. Svakest var det i Stavanger med en prisnedgang på 0,8 prosent, altså 14,5 prosentpoeng dårligere enn Grünerløkka. Disse prisforskjellene fremkommer ved å sammenligne gjennomsnittsprisene i 2015 og 2015.

Prisstigningen er avtakende. Det ser vi ved at tolvmåneders-veksten i prisene er gått ned til 5,5 prosent i desember (prisene i desember 2015 sammenlignet med desember 2014). Tallene er hentet fra statistikken som gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

Hele Rogalandsområdet har svak prisutvikling grunnet elendige tider i oljenæringen.

Noen nøkkeltall

Ser vi på type bolig er det leiligheter som har hatt den beste utviklingen med 8,20 prosent. Men årstakten har jevnet seg ut i desember.

Boligtype År/År Des/Des
I alt 7,20% 5,00%
Enebolig 3,50% 3,60%
Delt bolig 5,30% 3,50%
Leilighet 8,20% 6,10%

 

For de store byene er det Tromsø og Oslo som har hatt den beste utviklingen. Stavanger har hatt den klart dårligste utviklingen med et fall på 0,8 prosent. Tiden det tar å omsette en bolig var lavest i Oslo med 19 dager. Bergen var ikke langt etter med 23 dager.  Lengst lå de ute i Kristiansand og Stavanger med 59 dager.

Tabellen viser både årssammenligning og måned til måned (desember/desember).

By År/År Des/Des Om-tid
Norge 7,20% 5,00% 41
Tromsø 11,20% 5,60% 39
Oslo 10,90% 9,50% 19
Bergen 9,00% 6,00% 23
Trondheim 6,60% 4,10% 28
Kristiansand 6,00% 3,60% 59
Stavanger -0,80% -1,30% 59

 

Prisendringene landet rundt

I tabellen nedenfor har vi tatt med verdiendringen i 2015, den totale verdiendringen fra 2010, og den totale verdiendringen fra starten av 2003.

I 2015 var det altså Grünerløkka som steg mest. Hele Oslo-området har hatt en sterk prisvekst, i gjennomsnitt 10,9 prosent.

Ser vi på den langsiktige prisutviklingen er det Rogalandsområdet som fortsatt har hatt den beste prisutviklingen, til tross for dårlig utvikling de siste årene. I hele Rogaland har prisene steget med 160 prosent siden 2003. Landsgjennomsnittet er 121 prosent.

Tabellen er sortert etter verdiendringen i 2015.

Område I 2015 Fra 2010 Fra 2003
Norge 7,2 % 33,6 % 120,9 %
Oslo - Grünerløkka 13,6 % 47,2 % 135,7 %
Oslo - Gamle Oslo 12,8 % 47,0 % 126,8 %
Oslo - Sagene 12,7 % 48,5 % 145,0 %
Oslo -Alna 11,5 % 43,9 % 125,4 %
O9 Bjerke 11,4 % 41,7 % 125,7 %
Tromsø 11,2 % 50,0 % 147,1 %
Oslo - Grorud 11,1 % 43,0 % 125,6 %
Oslo - St.Hanshaugen 11,0 % 41,2 % 131,8 %
Oslo 10,9 % 42,7 % 129,7 %
Troms 10,3 % 45,8 % 142,7 %
Oslo - Østensjø 10,1 % 42,1 % 130,8 %
Oslo - Frogner 10,1 % 40,0 % 131,1 %
Oslo -Nordstrand 9,7 % 41,7 % 134,0 %
Bergen - Bergenhus og Årstad 9,4 % 41,8 % 145,6 %
Oslo -Stovner 9,3 % 37,4 % 108,6 %
Bergen - Arna og Åsane 9,1 % 35,9 % 147,0 %
Bergen - Fyllingsdalen og Laksevåg 9,0 % 42,0 % 152,0 %
Bergen 9,0 % 40,6 % 149,6 %
Øvre Romerike 8,8 % 38,4 % 106,4 %
Drammen 8,6 % 47,1 % 133,1 %
Nedre Romerike 8,4 % 37,0 % 115,3 %
Oslo - Nordre Aker 8,3 % 39,8 % 133,6 %
Hordaland 8,2 % 37,1 % 145,2 %
Moss 8,2 % 30,7 % 101,0 %
Troms utenom Trømsø 8,1 % 35,6 % 131,9 %
Bodø 8,1 % 40,5 % 133,2 %
Bergen - Fana og Ytrebygda 7,9 % 39,3 % 155,0 %
Hamar 7,8 % 26,7 % 106,8 %
Akershus 7,7 % 34,6 % 112,5 %
Østfold - resten av 7,6 % 28,1 % 89,9 %
Oppland utenom Lillehammer 7,6 % 25,4 % 96,2 %
Oslo - Vestre Aker 7,5 % 34,0 % 118,3 %
Østfold 7,5 % 29,6 % 95,6 %
Oslo - Søndre Nordstrand 7,5 % 37,4 % 109,5 %
Asker 7,5 % 31,1 % 110,4 %
Buskerud 7,3 % 36,5 % 115,4 %
Oslo - Ullern 7,3 % 35,0 % 118,8 %
Fredrikstad 7,2 % 29,1 % 92,2 %
Hedmark 7,1 % 26,3 % 102,6 %
Oppland 7,1 % 26,7 % 99,9 %
Trondheim - Sentrum og Byåsen 7,0 % 45,2 % 136,4 %
Hedmark utenom Hamar 6,9 % 26,2 % 101,1 %
Trondheim- Strindheim og Nardo 6,9 % 39,1 % 131,7 %
Sarpsborg 6,9 % 32,5 % 106,4 %
Vestfold utenom Tønsberg, Sandefjord, Larvik 6,9 % 28,8 % 89,6 %
Larvik 6,9 % 24,4 % 93,2 %
Follo 6,9 % 31,0 % 110,7 %
Buskerud utenom Drammen 6,6 % 31,2 % 105,7 %
Trondheim 6,6 % 42,6 % 135,4 %
Bærum 6,5 % 32,9 % 113,1 %
Sør-Trøndelag 6,5 % 41,9 % 135,6 %
Vestfold 6,5 % 27,4 % 91,2 %
Tønsberg 6,5 % 30,4 % 90,7 %
Sør-Trøndelag utenom Trondheim 6,2 % 39,1 % 136,0 %
Hordaland utenom Bergen 6,1 % 26,2 % 132,0 %
Nordland 6,0 % 35,5 % 134,4 %
Kristiansand 6,0 % 10,8 % 118,0 %
Lillehammer 6,0 % 31,0 % 110,5 %
Ålesund 5,7 % 28,5 % 119,6 %
Møre & Romsdal 5,6 % 26,7 % 126,0 %
Møre og Romsdal utenom Ålesund 5,6 % 25,9 % 128,9 %
Sandefjord 5,4 % 24,3 % 91,8 %
Trondheim - Saupstad og Heimdal 5,1 % 42,6 % 138,0 %
Vest-Agder 5,0 % 12,2 % 114,1 %
Finnmark 5,0 % 20,8 % 141,6 %
Nordland utenom Bodø 4,8 % 32,5 % 138,0 %
Sogn & Fjordane 4,5 % 28,3 % 142,3 %
Porsgrunn 4,3 % 19,0 % 102,9 %
Telemark 3,3 % 20,0 % 100,0 %
Vest-Agder utenom Kristiansand 3,2 % 14,7 % 105,6 %
Telemark utenom Skien, Porsgrunn 3,1 % 19,3 % 96,7 %
Nord-Trøndelag 3,0 % 32,6 % 128,2 %
Aust-Agder 2,9 % 14,4 % 106,0 %
Skien 2,6 % 21,2 % 101,2 %
Haugesund 2,1 % 19,0 % 104,6 %
Rogaland utenom Stavanger, Sandnes, Haugesund 0,3 % 26,3 % 163,8 %
Rogaland 0,1 % 24,4 % 160,8 %
Sandnes -0,4 % 24,8 % 163,5 %
Stavanger -0,8 % 23,5 % 172,1 %

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

 

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.