Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Norske kroner fortsatte å svekke seg i 2015 - opptil 50 prosent har den svekket mot viktige valutaer de siste tre årene.

Med sterkt fallende oljepris har den norske krona svekket seg mot de fleste valutaene i 2015.

Det er amerikanske dollar som steg mest i 2015 med 18,6 prosent. Sett over de siste tre årene har den også steget mest med 53,3 prosent. Ved utgangen av 2012 var kursen 5,57, den steg til 8,81 ved nyttårsskiftet. Hong Kong dollar er også med her. Den er bundet opp mot amerikanske dollar, slik at endringen skal være så godt som lik år for år.

Engelske pund steg med 13 prosent i 2015, som ikke er blant de med størst stigning. Men i de siste tre årene har pundet styrket seg med over 40 prosent.

Det finnes også valutaer som har svekket seg. Brasilianske real svekket seg aller mest med 20,5 prosent, omtrent det samme de siste tre årene. Russiske rubler falt 6,7 prosent i 2015, og hele 34 prosent de siste tre årene.

I ferielandet Tyrkia har Lira falt med 5,4 prosent i fjor, og 3,3 prosent samlet for de siste tre årene.

Valutaendringene

 Slik har endringene vært i 2015, og de siste tre årene.

Land 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2015 I 2015
Siste 3 år
Hong Kong 0,7182 0,9584 1,1366 18,6 % 53,3 %
USA 5,5664 7,4332 8,8090 18,5 % 53,3 %
Sveits 608,03 751,32 889,87 18,4 % 41,2 %
Israel 1,4916 1,9132 2,2583 18,0 % 43,8 %
Japan 6,4647 6,2119 7,3173 17,8 % 14,7 %
Taiwan 19,158 23,493 26,829 14,2 % 37,7 %
Pakistan 5,733 7,404 8,408 13,6 % 46,3 %
Kina 89,35 119,77 135,65 13,3 % 46,1 %
Filipinene 13,580 16,585 18,778 13,2 % 37,9 %
India 10,178 11,762 13,314 13,2 % 31,9 %
Storbritannia 8,996 11,571 13,072 13,0 % 40,5 %
Singapore 4,5565 5,6218 6,2386 11,0 % 35,0 %
Sør-Korea 0,5233 0,6826 0,7489 9,7 % 39,1 %
Tsjekkia 29,222 32,587 35,595 9,2 % 20,8 %
Sverige 85,49 95,97 104,75 9,1 % 20,3 %
Thailand 18,190 22,563 24,409 8,2 % 33,5 %
Polen 1,7989 2,1094 2,2627 7,3 % 22,9 %
Ungarn 2,5237 2,8727 3,0712 6,9 % 19,4 %
Kroatia 97,20 117,97 125,98 6,8 % 26,2 %
Indonesia 0,0578 0,0600 0,0639 6,5 % 12,3 %
Bulgaria 375,35 462,02 491,82 6,4 % 27,2 %
EU - Euro 7,3410 9,0365 9,6190 6,4 % 27,2 %
Danmark 98,40 121,36 128,91 6,2 % 27,2 %
Australia 5,7776 6,0881 6,4471 5,9 % 12,3 %
Romania 165,16 201,55 213,00 5,7 % 25,5 %
New Zealand 4,5771 5,8283 6,0425 3,7 % 29,3 %
Mexico 42,86 50,49 50,67 0,4 % 16,8 %
Canada 5,5968 6,4095 6,3416 -1,1 % 13,0 %
Malaysia 1,8199 2,1259 2,0517 -3,5 % 12,5 %
Tyrkia 311,63 319,29 302,06 -5,4 % -3,3 %
Russland 18,279 12,842 11,984 -6,7 % -34,0 %
Sør-Afrika 0,6558 0,6430 0,5654 -12,1 % -15,6 %
Brasil 2,7189 2,7971 2,2240 -20,5 % -19,2 %

 

Ferien blir dyrere

Ferieoppholdet må nødvendigvis bli dyrere når viktige ferielands valuta har styrket seg.

Her har vi forutsatt et feriebudsjett på 40.000 kroner, og sett hvor mye dyrere dette blir.

Det er Amerika-ferie som har steget mest i pris det siste året. 7400 kroner dyrere blir ferieoppholdet.

Ser vi på de siste tre årene er det pundet som har steget mest. Da vil ferien ha blitt over 16.000 kroner dyrere de siste tre årene.

Land Siste år Siste 3 år
Danmark/EU 2 578 10 870
Kroatia 2 716 10 470
Storbritannia 5 189 16 219
Sverige 3 659 8 133
Thailand 3 273 13 410
USA 7 404 21 320

Her har vi ikke forutsatt ar flyturen blir dyrere. Lavere oljepris skal egentlig virke stikk motsatt ved at en stor kostnadskomponent går ned i pris.