Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det skilte over 30 prosentpoeng mellom det beste og dårligste fondet som investerer i det norske aksjemarkedet.

For å bli blant de beste norske aksjefondene var det helt nødvendig å holde seg helt unna oljesektorene i 2015. For de som klarte å treffe sjømat sektoren gikk det mye bedre. Denne indeksen steg med 28 prosent. Det var det flere av fondene som klarte, og slo dermed den sammenlignbare indeksen (Fondsindeksen) med god margin. Denne indeksen steg med 6,7 prosent.

Dette var de beste norske aksjefondene i 2023

 Dette var de beste norske aksjefondene i 2022

Dette var de beste norske aksjefondene i 2021

Dette var de beste norske aksjefondene i 2020

Dette var de beste norske aksjefondene i 2019

Dette var de beste norske aksjefondene i 2018

Dette var de beste norske aksjefondene i 2017

Aller best i 2015 var Handelsbanken Norge med en årsavkastning på 22,74 prosent. Det er 16 prosentpoeng mer enn det Fondsindeksen steg med.

Deretter fulgte Pareto Investment Fund (med tre andelsklasser. Pareto hadde også det dårligste fondet med en negativ avkastning på 8,19 prosent med Pareto Aksje Norge (andelsklasse B).

Noe av forklaringen til hvilke fond som gjør det bra eller dårlig finner vi i utenlandsandelene. Fond som har en stor utenlandsandel vil gjøre det relativt bedre når det norske aksjemarkedet gjør det dårligere enn utlandet. Det er først og fremst svekket norsk valuta som har sørget for god avkastning i utlandet. For eksempel har dollaren steget med nesten 20 prosent i 2015.

Kostnader har også betydning for valget. Her finner du en kostnadsoversikt for norske aksjefond.

Aksjefondslisten for 2015

I tabellen under har vi tatt med årsavkastningen for 2015, og gjennomsnittlig avkastning de siste 3 og 5 årene.

Handelsbanken Norge har også den beste avkastningen de siste tre årene med en gjennomsnittlig årsavkastning på 26,04 prosent. På femårsavkastningen må Handelsbanken Norge se seg slått av Pareto Investment Fund A, som har hatt en gjennomsnittlig avkastning på 12,83 prosent.

Helt til høyre i er det tatt med en kolonne for «Stil». Dette betyr hvilken forvaltningsstil fondet har. Denne kan være aktiv, passiv eller indeksbasert. Les mer forvaltningsstil her.

Tallene for SMB-fond finner du under denne tabellen (bare tre). Disse er skilt ut fordi de skal sammenlignes mot SMB-indeks, og ikke Fondsindeksen.

Fondsnavn 1 år 3 år 5 år
Handelsbanken Norge 22,74% 26,04% 12,06%
Pareto Investment Fund C 22,20% * *
Pareto Investment Fund B 21,66% * *
Pareto Investment Fund A 20,65% 21,93% 12,83%
Alfred Berg Gambak 19,48% 24,11% 11,47%
Storebrand Vekst 18,25% 20,14% 11,64%
Alfred Berg Aktiv 17,28% 19,59% 8,97%
FORTE Trønder 16,18% * *
Swedbank Generator 16,01% 17,67% 11,35%
Alfred Berg Norge Inst 12,92% * *
Alfred Berg Norge Classic 12,32% 16,50% 8,81%
Alfred Berg Humanfond 11,79% 16,12% 8,43%
Landkreditt Utbytte 10,48% * *
Arctic Norwegian Equities Class I 9,25% 17,92% 10,01%
Arctic Norwegian Equities Class B 8,97% 17,74% 9,94%
ODIN Norge C 8,84% 11,95% 1,62%
Arctic Norwegian Equities Class D 8,16% * *
Danske Invest Norge Aksj. Inst 2 8,16% 12,40% 7,92%
Arctic Norwegian Equities Class A 8,14% 17,20% 9,29%
Carnegie Aksje Norge 8,07% 14,08% 7,59%
Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 7,96% 12,38% 7,83%
Nordea Norge Pluss 7,85% 12,64% *
Danske Invest Norge II 7,78% 11,93% 7,48%
Nordea Kapital 7,77% 12,80% 6,97%
Danske Invest Norge I 7,08% 11,16% 6,72%
Nordea Avkastning 6,77% 11,90% 6,00%
PLUSS Markedsverdi (Fondsforv) 6,23% 10,95% 6,45%
Storebrand Verdi 6,20% 10,88% 4,74%
Alfred Berg Indeks I 6,16% 11,18% 6,82%
Alfred Berg Indeks Classic 6,04% * *
Nordea Norge Verdi 6,01% 13,46% 8,76%
Atlas Norge 5,86% 11,06% 5,28%
KLP AksjeNorge Indeks 5,71% 10,85% 6,60%
Storebrand Indeks - Norge 5,70% * *
PLUSS Aksje (Fondsforval) 5,64% 11,42% 6,95%
KLP AksjeNorge Indeks II 5,60% 10,77% 6,55%
DNB Norge Indeks 5,51% 10,72% 6,36%
KLP AksjeNorge 5,51% 11,99% 4,98%
Eika Norge 5,09% 13,78% 5,31%
Storebrand Optima Norge 4,91% 15,82% 7,83%
FORTE Norge 4,38% 9,24% *
Fondsfinans Norge 3,72% 9,98% 5,40%
Storebrand Aksje Innland 3,54% 11,18% 6,53%
Storebrand Norge 3,26% 12,73% 6,53%
Nordnet Superfondet Norge 3,07% * *
DNB Norge (IV) 2,39% 9,80% 5,47%
DNB Norge (III) 2,22% 9,54% 5,21%
Carnegie Norge Indeks 2,01% 8,42% 5,08%
PLUSS Index (Fondsforvaltn) 1,82% 8,51% 5,44%
Delphi Norge 1,64% 14,49% 6,59%
DNB Norge 1,58% 8,73% 4,41%
Storebrand Norge I 1,55% 12,13% 6,21%
Holberg Norge 1,04% 8,51% -0,56%
DNB Norge Selektiv (III) 0,25% 8,41% 5,25%
DNB Norge Selektiv (II) 0,05% 8,18% 5,04%
DNB Norge Selektiv -0,56% 7,24% 4,06%
Landkreditt Norge -0,70% 8,20% 0,15%
Pareto Aksje Norge - andelsklasse A -6,10% 2,78% -0,71%
Pareto Aksje Norge - andelsklasse I -7,01% 3,64% 0,27%
Pareto Aksje Norge - andelsklasse B -8,19% 2,18% -1,21%

SMB-fondene

Dette er oversikten over de tre SMB-fondene. I fjor var det Danske Invest Norge Vekst som var best med en avkastning på 12,35 prosent. Det var langt bedre enn SMA-indeksen som falt med 2,5 prosent.

Fondsnavn 1 år 3 år 5 år
Danske Invest Norge Vekst 12,35% 8,73% 5,40%
DNB SMB 10,54% 12,97% 1,62%
Swedbank SMB 10,09% 14,41% 3,30%

 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:
Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.