Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Både forbrukere og eksperter er enige om at boligtilstandsrapporter er bedre enn verditakster, viser en fersk Sintef-undersøkelse.

Verditakster - som ofte brukes ved boligsalg i dag - sier ikke nok om tilstanden til boligen. Dette er både forbrukere, folk som nylig har kjøpt bolig og eksperter på området enige om, viser en fersk utredning fra Sintef Byggforsk.

Alle gruppene mener at en boligtilstandsrapport er å foretrekke fremfor en verditakst.

- Støtte til ønske om servicehefte

- Undersøkelsen gir dermed solid støtte til Forbrukerrådets ønske om et boligens servicehefte, hvor den lovpålagte tilstandsrapporten er et sentralt element, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, i en pressemelding.

Rapporten konkluderer med at det er rom for forbedringer også ved tilstandsrapportene.

– Helst hadde vi sett at kostnadene for å utbedre mangler ved dårlig tilstand stipuleres. Rapporten bør også inneholde færre forkortelser og faguttrykk, samt bedre illustrasjoner og forklaringer på areal. Vi anbefaler også at selgers egenerklæring legges ved rapporten, og at denne gjennomgås av takstmann og selger i fellesskap der det er mulig, sier  forskningsleder Torer F. Berg i SINTEF Byggforsk.

Kan unngå tvister

- En del av de aktuelle endringene vil medføre økt arbeid for takstmennene, og en høyere pris for rapporten, legger Berg til.

Men de økte utgiftene ved å innføre obligatoriske og grundigere boligtilstandsrapporter kan raskt spares inn igjen. Det oppstår hvert år mange tvister etter boligsalg, fordi kjøper oppdager mangler som ikke har blitt påpekt av takstmannen i takstrapporten. En del av tvistene ender også i rettsystemet, og kan dermed bli en kostbar affære for alle involverte.

– Eiendomskjøp skjer ofte svært raskt, og med liten mulighet for kjøper til å foreta grundige undersøkelser. I ettertid blir mange kjøpere overrasket over boligens tilstand, og dermed kan det oppstå tvister. Boligsalgsrapporter av god kvalitet kan ha stor betydning for kjøpernes forventninger, og kan dermed bidra til forhindre konflikter, sier Berg.

Brukes også i dag

Allerede i dag brukes det mer omfattende takstrapporter enn verditakster ved enkelte boligsalg. Men det varierer veldig fra sted til sted hva slags rapporter man bruker.

I Oslo brukes det for eksempel hovedsakelig enkle verditakster, mens det i Trondheim og i Stavanger er vanligere med de mer omfattende rapportene.

Behandles i departementet

Spørsmålet om boligtilstandsrapport skal lovfestes er nå til behandling i Justisdepartementet.

Det er ventet at det også vil komme en avklaring fra departementet om en slik rapport skal bestilles fra uavhengig takstmann før eiendomsmegler tildeles salgsoppdraget.

Blant annet har Forbrukerrådet tidligere kritisert takstbransjen og meglerne for å være for avhengig av hverandre.

Takstrapport-typer

Verditaksering

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

 

Se også:

Takst