349 personer har meldt fra om skjulte formuer i utlandet til Skatt Øst.

Skattevesenet har i flere år gitt nordmenn muligheten til å melde fra om formuer og inntekter som har vært skjult i utlandet.

Foreløpig har dette skatteamnestiet gjort at skattytere i Skatt Øst har sørget for at skjulte formuer til en verdi av hele 16 milliarder kroner har kommet frem i lyset.

I tilegg har skattyterne meldt fra om 523 millioner kroner i skjulte inntekter.

53 millioner kroner per sak

De 16 milliardene er fordelt på kun 349 personer, så det er med andre ord store summer enkeltpersoner- og familier har holdt skjult i utlandet.

Som du kan se av tabellen nederst i artikkelen, har 225 Oslo-borgere holdt over 12 milliarder kroner skjult.

Foreløpig er det 604 personer som har meldt seg til Skatt Øst, men det er bare 349 av sakene som er behandlet av skattekrimavdelingen til Skatt Øst.

 – At tallene skulle bli så store hadde vi ikke kunnet forestille oss. Samtidig viser dette hvor store beløp som har vært holdt skjult for skattemyndighetene i utlandet over mange år. Vi tror at vi bare har sett toppen av isfjellet, for nye saker fortsetter å strømme inn, sier skattekrimsjefen i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen i en pressemelding.

Må melde seg frivillig

For å få skatteamnesti er skattyterne nødt til å melde frivilling fra om beløp som de ikke tidligere har oppgitt i selvangivelsen. De må altså selv ta turen til skattekontoret for å melde fra om skjulte formuer og inntekter.

Dersom skattevesenet kommer deg i forkjøpet - altså at de oppdager at du har skjulte penger i utlandet før du har rukket å melde fra - risikerer du å bli politianmeldt, samt at du må betale tilleggsskatt på opptil 60 prosent.

Det sier seg selv at det da kan bli snakk om enorme summer, ut fra de store beløpene det er snakk om at enkelte har holdt skjult.

Større oppdagelsesfare

Selv om man selv melder fra til skattekontoret, så må man ut med den skatten man skulle betalt pluss renter. Skatt og renter kan dessuten beregnes ti år tilbake i tid - men du slipper altså tilleggsskatten på opptil 60 prosent.

Kristiansen har tidligere gått ut og oppfordret folk til å melde seg i tide, da flere skatteparadiser de siste årene har åpnet opp for innsyn, blant annet i forbindelse med finanskrisen. Risikoen for å bli oppdaget er dermed blitt større.

Slik er fordelingen

Her er fordelingen per fylke:

  Distrikt Antall personer som har meldt seg Antall ferdige saker Formue ferdige saker Snitt per sak
  Oslo 398 225 12 096 376 674 53 761 674
  Asker og Bærum 102 63 996 698 527 15 820 612
  Romerike 24 15 48 269 090 3 217 939
  Follo 22 9 21 842 687 2 426 965
  Østfold 17 9 139 096 167 15 455 130
  Hedmark 12 9 62 599 297 6 955 477
  Oppland 8 8 114 179 015 14 272 377