Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beste innskuddsrente er nå nede i 0,2 prosent i én bank.

Innskuddsrentene er til dels satt kraftig ned den siste tiden. I mange banker får du ikke en rente som er over 1 prosent engang.

I den siste omgangen med rentenedsettelser (i september) har mange banker satt ned innskuddsrentene mer enn lånerenten. På grunn av standard varsling (gjelder både på lån og innskudd) trer de siste endringene i kraft fra slutten av november til langt ut i desember for mange.

Men selv om de ikke er i kraft ennå, er det disse du skal styre etter når du ser etter andre innskuddsalternativer.

I Sparebanken Øst får du 0,02 prosent opp til 300.000 kroner, 0,05 prosent mellom 300.000 og 500.000 kroner. Fra 500.000 kroner firedobler de renten og gir deg 0,2 prosent. Disse vilkårene gis på de to beste innskuddskontoene (Plasseringskonto Kompass, og Komplett Plasseringskonto).

For de tre største bankene blir situasjonen slik i slutten av november:

  • Danske Bank vil gi en rente en rente på 0,55 prosent på Finansspar, som gjelder på alle beløp. Har et par andre kontoer som kan gi 0,90 prosent, men disse har spesialvilkår ved seg.
  • DNB vil gi har en rente på 0,55 prosent på Sparekonto, som gjelder på alle beløp.
  • Nordea hvil gi en rente på 0,80 prosent på Sparekonto, som gjelder på alle beløp.

Selv om innskuddsrentene er lave, er ikke forskjellene mellom bankene blitt mindre. Det skiller for eksempel 1,8 prosentpoeng fra DNBs Sparekonto opp til beste alternativ.

De beste innskuddsrentene

yA Bank har den høyeste renten med 2,30 prosent på Høyrentekonto Pluss. Da får du et fritt uttak per år. Renten ligger akkurat nå på 2,55 prosent, men endres den 18.desember for eksisterende kunder. Denne banken har også en konto kalt Høyrentekonto. Denne har ingen uttaksbegrensninger. Renten er 1,80 prosent opp til 500.00 kroner (1,60 prosent fra 500.000 kroner).

Med en rente på 2,30 prosent blir det ikke stort igjen etter skatt og inflasjon. Les: Langsiktig sparing i bank er ekstremt dårlig butikk

Nordax Finans følger nærmest med 2,25 prosent. Dette er likt med flere andre. Dette gjelder for kontoen Kapitalkonto, som har seks frie uttak. Tidligere var det Sparekonto som var den beste (og eneste) kontoen. Der er renten nå 2,75 prosent, og fritt antall uttak. Det er derfor sikkert en del som åpnet konto i Nordax tidligere som bør flytte over pengene.

Rett bak ligger Bluestep Finans med en rente på 2,15 prosent. Det er fritt antall uttak, slik at denne kontoen har høyest renten blant dem som har fritt antall uttak.

Bank Norwegian og Komplett Bank har en rente på 2,10 prosent. For Komplett Bank gjelder det at minsteinnskuddet er 50.000 kroner. Begge disse har et fritt antall uttak.

Nordax Finans og Svea Finans er dekket av den svenske innskuddsgarantien på 100.000 euro. De tar derfor ikke i mot større innskudd enn dette.

Her kan du sjekke hva du kan få på fastrenteinnskudd.

I listen under har vi tatt med hva renten er på 50.000 kroner, og på 500.000 kroner. Listene er sortert etter renten på 500.000 kroner.

Det er vedtatte satser som ligger til grunn for listen.

Her kan du sjekke hva renten er på andre beløp.

Bank 50.000 500.000
yA Bank 2,30% 2,30%
Nordax Bank AB 2,25% 2,25%
BlueStep Finans 2,15% 2,15%
Komplett Bank 2,10% 2,10%
Bank Norwegian 2,10% 2,10%
SpareSmart (Eika Kredittbank) 2,10% 2,10%
Svea Direkte 2,00% 2,00%
Santander Consumer Bank 2,00% 1,90%
Bank2 1,75% 1,75%
SpareBank 1 Oslo Akershus 0,55% 1,65%
Topprente.no (Spb Øst) 1,65% 1,65%
OBOS-banken 1,45% 1,65%
Kragerø Sparebank 0,60% 1,55%
BN Bank 1,50% 1,50%
Gjensidige Bank 1,50% 1,50%
Verdibanken 1,45% 1,45%
EkstraKonto (BN Bank) * 1,40%
Vang Sparebank 0,50% 1,40%
SpareBank 1 Hedmark 1,00% 1,30%
Landkreditt Bank 0,50% 1,25%
Skagerak Direktebank 0,05% 1,25%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0,85% 1,20%
Skandiabanken 0,10% 1,10%
SpareBank 1 Telemark 0,50% 1,05%
Sparebanken Vest 0,50% 1,05%
SpareBank 1 SR-Bank 0,50% 1,00%
Sparebanken Sør 0,80% 1,00%
Storebrand Bank 0,70% 1,00%
SpareBank 1 SMN 0,90% 0,90%
Nordea 0,80% 0,80%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,50% 0,80%
Sparebanken Møre 0,60% 0,80%
Handelsbanken 0,70% 0,70%
Danske Bank 0,55% 0,55%
DNB 0,55% 0,55%
Sparebanken Øst 0,02% 0,20%

Her kan du se kommentarer til de enkelte bankene. 

På 500.000 kroner vil du på ett år motta renter på 11.500 kroner fra Ya Bank, og 1000 kroner fra Sparebanken Øst. På 50.000 kroner blir det 1.150 kroner og 100 kroner.

 

Markedsoversikter innskudd:

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Sparekalkulatorer:

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.