object(stdClass)#4499 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "735" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

1 million i banken dag synker til under 750.000 kroner om 30 år.

Med dagens rentenivå og inflasjon er det ikke mulig å opprettholde verdien på en bankkonto. Mange banker har en topprente som ligger under 1 prosent, og med en inflasjon langt over dette blir utviklingen heller dårlig.

Enda verre blir regnestykket hvis du også må betale formuesskatt på 0,85 prosent. Da taper beløpet seg med i overkant av 2 prosent årlig med en vanlig bankrente.

Slik blir realrenten med en lav rente, og en «høy» rente:

Selv med den høyeste renten du kan få i bank blir realrenten negativ med 0,43 prosent. Økende til 1,28 prosent når formuesskatt tas hensyn til.

  Lav rente Høy rente
Rente 1,00% 2,15%
Skatt 27% 27%
Inflasjon 2,00% 2,00%
Rente etter skatt 0,73% 1,57%
Rente etter skatt og inflasjon -1,27% -0,43%
Med formuesskatt:    
Formueskatt 0,85% 0,85%
Etter formuesskatt -2,12% -1,28%

Strengt tatt er realrenten minus 1,25 prosent og minus -0,43 prosent når realrenteberegningen gjøres helt korrekt, og ikke med den forenklede metoden.

Med en nedgang i skatten på den alminnelige inntekten fra 27 prosent til 25 prosent (forslag i statsbudsjettet) vil tallene endre seg marginalt i positiv retning. Da vil du beholde litt mer av avkastningen.

Slik blir utviklingen i sparebeløpet

Her har vi sett på hva den millionen vi starter med endrer seg til i dagens pengeverdi, med 30 års sparehorisont. Hvilket sparebeløp det er spiller egentlig ingen rolle, det vil være helt forholdsmessig.

Vi beregner hva millionen vokser til med fire forskjellige avkastningsprofiler:

  • Vanlig rente: Vanlig rente i storbanker ligger rundt 1 prosent.
  • Beste rente: Den høyeste renten i dag er på 2,15 prosent (med frie uttak).
  • Aksjefond lavt: Her forutsettes det at aksjefondsavkastningen ligger omtrent 3 prosentpoeng over høyeste rente.
  • Aksjefond høyt: Her forutsettes det at aksjefondsavkastningen ligger omtrent 5 prosentpoeng over høyeste rente.

I tillegg er beløpene regnet ut både med og uten formuesskatt.

Dette er gjort i tre eksempler med litt forskjellige forutsetninger.

I eksempel 1 ser du at om du lar pengene stå til 1 prosent rente, vil beløpet synke til 687.000 kroner i dagens pengeverdi. Tas formuesskatt hensyn til, halveres nesten beløpet.

Selv med når vi bruker den beste rente på høyrentekonto vil beløpet synke mye i verdi.

I eksempel 2 er de forutsatt at inflasjonen 12 1,0 prosent i stedet for to. Siden det er så lang sparehorisont hjelper dette på spareverdiene.

I eksempel 3 har vi lagt inn renter som kanskje er mer realistiske på så lang sikt. Der har vi brukt bankrenter på 2 og 3 prosent. Med 3 prosent vil verdien av sparebeløpet ha vokst litt, men med formuesskatt blir veksten negativ.

Eksempel 1
  Formuesskatt
Rente i dag Rente Uten Med
Vanlig rente storbanker 1,00% 687 000 533 000
Beste rente 2,15% 880 000 685 000
Aksjefond lavt 5,00% 1 619 000 1 264 000
Aksjefond høyt 7,00% 2 462 000 1 930 000
Inflasjonen er forutsatt til å være 2,0 prosent.
       
Eksempel 3   Formuesskatt
Inflasjon 1 prosent Rente Uten Med
Vanlig rente storbanker 1,00% 923 000 716 000
Beste rente 2,15% 1 184 000 920 000
Aksjefond lavt 5,00% 2 175 000 1 699 000
Aksjefond høyt 7,00% 3 309 000 2 594 000
Inflasjonen er forutsatt til å være 1,0 prosent.
       
Eksempel 3   Formuesskatt
Langsiktig forventning Rente Uten Med
Vanlig rente storbanker 2,00% 853 000 663 000
Beste rente 3,00% 1 057 000 823 000
Aksjefond lavt 6,00% 1 998 000 1 563 000
Aksjefond høyt 8,00% 3 030 000 2 379 000
Inflasjonen er forutsatt til å være 2,0 prosent.

 

Bedre avkastning gir voldsomme forskjeller

Med en en tidshorisont som 30 år vil små forskjeller i avkastning vokse seg enorme. For eksempel vil en økning i avkastning fra 3 til 6 prosent gjøre av pengeverdien av sparebeløpet vil øke fra 1.057.000 til 1.998.000 kroner. Dette er nesten en dobling.

Du ser selv i tabellen ovenfor hvor store forskjellene blir av avkastningsforskjellene. Dette kan du også regne ut i «Meravkastningskalkulatoren».

Hvis målsettingen er at pengene skal vokse reelt, må du over på andre spareformer enn bankinnskudd. For de fleste er det å spare i aksjefond som er det mest aktuelle. Da kan du i hvert fall forvente å få en såpass høy avkastning at den mer enn holder tritt med reduksjonen fra inflasjon og skatt.

Beregn selv

Du kan beregne selv hva et startbeløp, eller et månedlig sparebeløp vokser til med ulike forutsetninger. Med kalkulatoren «Dette vokser et sparebeløp til» kan du beregne hva spareverdien vokser til.

Du får oppgitt verdien av sparebeløpet på flere forskjellige måter:

  • I dagens pengeverdi etter skatt
  • I dagens pengeverdi, før skatt
  • I løpende kroner, etter skatt
  • I løpende kroner før skatt

 

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Dette vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.