Renten du får på BSU-kontoer ligger langt over det du får på høyrentekontoer.

Ingen andre spareformer er så gunstige som BSU. Setter du inn 25.000 kroner før 31. desember, får du fullt skattefradrag på 5.000 kroner.

Renten på BSU-kontoen er også høyere enn på alle andre kontotyper. Den er faktisk så høy at de høyeste rentene ligger over 2 prosentpoeng over de gunstigste rentene på boliglån for unge.

Om BSU

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner.

Kravene for at du skal kunne spare på en BSU-konto er at du er under 34 år, og at du bruker pengene i forbindelse med boligkjøp. Det er ikke er krav om at det skal være et førstegangskjøp.

Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld. Vel å merke hvis gjelden ble stiftet etter at du har opprettet en BSU-konto.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 60.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

For å få full effekt av BSU i 2017, må du ha tjent 74.650 kroner. BSU trekkes fra i skatten du skal betale, og det er først på dette inntektsnivået skatten kommer opp i 5.000 kroner. Du kan nemlig ikke overføre skattefradrag til neste års ligning. Hvis du setter inn penger på BSU-konto, vil den telle med i den totale kvoten, selv om du ikke har fått utnyttet skattefradraget.

Fyll alltid opp BSU-kvoten hvis du har mulighet. Med denne BSU-kalkulatoren kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet.

Les mer om BSU.

Bankene med best BSU-rente

Dette er de bankene som har best BSU-rente nå. I denne listen har vi tatt med de beste bankene, kravet for å være med blant de beste er en rente på minst 3,55 prosent. Ellers er de største bankene også tatt med.

Det er to banker som tilsynelatende har en svært høy rente, som gir dobbelt rente ut året ved åpning av BSU i nettbanken. Dette er SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 SMN. Betydningen av dette blir mindre jo lenger ut i året du kommer siden en mindre del av året blir doblet. I årene etter får du den vanlige renten på BSU-kontoen.

SpareBank 1 Nordvest har en rente på 3,20 prosent. (Er du medlem i LO er renten 3,45 prosent). Hadde du satt i innskuddet 1.juli ville årets rente vært 4,80 prosent. Men sett over tid får dette liten betydning, for eksempel med en sparetid på 6 år. Det samme gjelder for SpareBank 1 SMN som har en rente på 3,10 prosent.

Reellt sett nå får du den høyeste renten i Bien Sparebank med 4,35 prosent rente. Markedsområdet for Bien Sparebank er Oslo-området.

Nummer to på listen er Trøgstad sparebank med en rente på 4,0 prosent. Denne banken opererer også på regional basis.

Nummer tre på listen er KLP Banken med en rente på 3,90 prosent. Men du må en tilknytning til KLP for å få denne renten. Renten er 3,20 prosent hvis du ikke har det.

Den første banken som er landsdekkende er Grong Sparebank med en rente på 3,70 prosent.

De største bankene har en rente i området 3,10 til 3,20 prosent.

LO (LOFavør) har en avtale med SpareBank 1 som gir 0,25 prosentpoeng høyere rente enn hva andre kunder får.

I tabellen er det også oppgitt om banken er landsdekkende.

Rentene på BSU varierer fra 4,35 prosent til 1,75 prosent (Sparebanken Øst). Hvis forskjellen mellom topp og bunn hadde holdt seg ville det blitt omtrent 50.000 kroner i forskjell etter 12 års sparing

Bank Rente Marked
Bien Sparebank 4,35% Region
KLP Banken - medlem 3,90% Landet
Trøgstad Sparebank 3,90% Region
Kvinesdal Sparebank 3,80% Region
Berg Sparebank 3,75% Region
Gildeskål Sparebank 3,75% Region
Grue Sparebank 3,75% Region
Grong Sparebank 3,70% Landet
Østre Agder Sparebank 3,70% Region
Tolga og Os Sparebank 3,65% Landet
Åfjord Sparebank 3,65% Region
Drangedal Sparebank 3,60% Region
Etnedal Sparebank 3,60% Region
Valdres Sparebank 3,60% Landet
Blaker Sparebank 3,55% Region
OBOS-banken 3,45% Landet
SpareBank 1 Østlandet 3,45% Landet
SpareBank 1 Telemark 3,40% Region
Handelsbanken 3,25% Landet
DNB 3,20% Landet
Gjensidige Bank 3,20% Landet
Nordea 3,20% Landet
SpareBank 1 Nord-Norge 3,20% Region
SpareBank 1 SR-Bank 3,20% Landet
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,20% Landet
Sparebanken Vest 3,15% Region
Storebrand Bank 3,15% Landet
Danske Bank 3,10% Landet
SpareBank 1 SMN 3,10% Landet
Sparebanken Sør 3,10% Region
Sandnes Sparebank 3,00% Landet
Sbanken 3,00% Landet
Sparebanken Møre 3,00% Region
Nybygger.no (Spb Øst) 2,50% Region
Sparebanken Øst 1,75% Landet
De tre dårligste
Ørland Sparebank 2,85% Region
Nybygger.no (Spb Øst) 2,50% Region
Sparebanken Øst 1,75% Landet

Kilde: Bankenes nettsider/Finansportalen

Som nevnt får du bedre rentebetingelser ved å spare på en BSU-konto fremfor en vanlig høyrentekonto. Mange banker gir også like høy rente på sparing utover kvoten innen BSU, som oftest er kontoen kalt BSU Pluss.

Her kan du sjekke bankene med best rente på høyrentekonto.

Bruk alltid full kvote

Hvis du ikke har brukt full kvote innen BSU når du kjøper bolig, vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd. Med skattefordelene gir BSU-kontoen en høyere avkastning etter skatt enn det du betaler på et vanlig boliglån.

Gevinsten du får er skattefradraget. Tapet du får er renteforskjellen mellom innskuddsrenten på BSU (som er meget høye) og den lånerenten du betaler.

Hva du taper på ikke å fullføre sparingen kan du se av BSU-kalkulatoren.

 

Se også:

Nedbetaling med BSU
Sparing i BSU gir høyere avkastning enn boliglånsrenten.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.

Boligsparingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Boligsparingskalkulator 2
Kalkulatoren beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Markedsoversikter:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.