Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sparing på BSU-konto gir deg mye høyere rente enn på boliglån.

Ingen andre spareformer er så gunstige som BSU. Setter du inn 25.000 kroner før 31. desember, får du fullt skattefradrag på 5.000 kroner.

Renten på BSU-kontoen er også høyere enn på alle andre kontotyper. Den er faktisk så høy at de høyeste rentene ligger over 1,5 prosentpoeng over de gunstigste rentene på boliglån for unge.

I forhold til høyrentekontoer ligger BSU-rentene i gjennomsnitt over dobbelt så høyt. 

De aller fleste bankene har en BSU+-variant for dem som ønsker på spare mer til bolig. Den gir samme rente  som BSU-kontoen.

Bruker du full kvote på 300.000 kroner på BSU, gir det et samlet skattefradrag på 60.000 kroner. Men det er ikke så enkelt å rekke det. Det tar 12 år før du har part opp 300.000 kroner, og det er ikke på langt nær alle som har tilstrekkelig inntekt til å betale skatt i så mange år før de fyller 324 år.

Bankene med best BSU-rente

Dette er de bankene som har best BSU-rente nå. I denne listen har vi tatt med de beste bankene. Kravet for å være med blant de beste er en rente på minst 4,05 prosent. Ellers er de største bankene også tatt med.

Rentene på BSU varierer fra 4,55 prosent til 2,00 prosent. Hvis forskjellen mellom topp og bunn hadde holdt seg ville det blitt omtrent 50.000 kroner i forskjell etter 12 års sparing

Høyest rente i idag er det i Grune Sparebank og Romsdals Sparebank med 4,30 prosent. Romddals Fellesbank er landsdekkende. Du må ha produktpakken Ung (gratis).

Deretter følger tre banker med en rente på 4,25 prosent. Alle disse tre er regionale banker. Det gjelder følgende banker:

  • Fornebubanken
  • Grong Sparebank
  • Skue Sparebank

Historisk har det vært stor utskifting av bankene som har hatt de høyeste rentene.

De største bankene har en rente i området 3,75 til 3,90 prosent.

I tabellen er det også oppgitt om banken er landsdekkende.

Aller høyest rente får du på to avtaler innen LOfavør. Dette er SpareBank 1 Telemark med 4,55 prosent, og Sparebank 1 Ringerike Hadeland med 4,35 prosent. Se oversikt over de beste nedenfor.  

Bank Rente Marked
Grue Sparebank 4,30% Region
Romsdals Sparebank 4,30% Landet
SpareBank 1 Telemark 4,30% Region
Fornebubanken 4,25% Region
Grong Sparebank 4,25% Region
Skue Sparebank 4,25% Region
Blaker Sparebank 4,20% Region
Eidsberg Sparebank 4,20% Region
Hønefoss Sparebank 4,15% Region
Ofoten Sparebank 4,15% Region
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 4,15% Landet
Trøgstad Sparebank 4,15% Region
Berg Sparebank 4,10% Region
Drangedal Sparebank 4,10% Region
Odal Sparebank 4,10% Region
Skagerak Sparebank 4,10% Region
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,10% Region
SpareBank 1 Østlandet 4,10% Landet
Ørland Sparebank 4,10% Region
Arendal og Omegns Sparekasse 4,05% Landet
Birkenes Sparebank 4,05% Region
Høland & Setskog Sparebank 4,05% Region
SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,05% Landet
Østre Agder Sparebank 4,05% Region
DNB 3,90% Landet
SpareBank 1 Nord-Norge 3,90% Region
SpareBank 1 SR-Bank 3,90% Landet
Sparebanken Vest 3,90% Region
Danske Bank 3,85% Landet
Gjensidige Bank 3,85% Landet
SpareBank 1 SMN 3,80% Landet
Sparebanken Møre 3,80% Region
Handelsbanken 3,75% Landet
Nordea 3,75% Landet
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,75% Landet
Sparebanken Sør 3,75% Region
BN Bank 3,70% Landet
KLP Banken - medlem 3,70% Landet
OBOS-banken 3,70% Landet
Sandnes Sparebank 3,50% Landet
Storebrand Bank 3,25% Landet
Sbanken 3,20% Landet
Nybygger.no (Spb Øst) 2,50% Landet
Sparebanken Øst 2,00% Landet

Kilde: Bankenes nettsider/Finansportalen

LO (LOfavør) har en avtale med SpareBank 1 (gjelder alle bankene) som gir 0,25 prosentpoeng høyere rente enn hva andre kunder får.

Den høyeste renten får du i SpareBank 1 Telemark med 4,55 prosent, foran SpareBank 1 Ringerike Hadeland med 4,35 prosent. 

Dette er de beste rentene innenfor LOfavør-avtalen:

Bank Rente
SpareBank 1 Telemark 4,55%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,35%
SpareBank 1 Hallingdal 4,25%
SpareBank 1 Østlandet 4,25%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,20%
SpareBank 1 BV 4,20%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 4,20%

Her kan du sjekke bankene med best rente på høyrentekonto.

Noen banker gir dobbelt rente ut året ved åpning av BSU i nettbanken (vanlig rente året etter). Dette gjelder for SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Nordvest, SpareBank 1 SMN, og SpareBank 1 Østlandet. Betydningen av dette blir mindre jo lenger ut i året du kommer, siden en mindre del av året blir doblet. I årene etter får du den vanlige renten på BSU-kontoen. Sett over tid får dette liten betydning, for eksempel med en sparetid på 6 år.

Om BSU

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner.

Kravene for at du skal kunne spare på en BSU-konto er at du er under 34 år, og at du bruker pengene i forbindelse med boligkjøp. Det er ikke er krav om at det skal være et førstegangskjøp.

Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld. Vel å merke hvis gjelden ble stiftet etter at du har opprettet en BSU-konto.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 60.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

For å få full effekt av BSU i 2018, må du ha tjent 74.650 kroner. BSU trekkes fra i skatten du skal betale, og det er først på dette inntektsnivået skatten kommer opp i 5.000 kroner. Du kan nemlig ikke overføre skattefradrag til neste års ligning. Hvis du setter inn penger på BSU-konto, vil den telle med i den totale kvoten, selv om du ikke har fått utnyttet skattefradraget.

Fyll alltid opp BSU-kvoten hvis du har mulighet. Med denne BSU-kalkulatoren kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet.

Mange banker gir også like høy rente på sparing utover kvoten innen BSU, som oftest er kontoen kalt BSU Pluss. For å få den høyere renten er regelen at du også må ta ut beløpet til boligformål, ellers vil du få en rentestraff slik at kontoen ikke gir høyere rente enn en vanlig sparekonto.

Les mer om BSU.

Bruk alltid full kvote

Hvis du ikke har brukt full kvote innen BSU når du kjøper bolig, vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd. Med skattefordelene gir BSU-kontoen en høyere avkastning etter skatt enn det du betaler på et vanlig boliglån.

Gevinsten du får er skattefradraget. Tapet du kunne fått er renteforskjellen mellom innskuddsrenten på BSU (som er meget høye) og den lånerenten du betaler. I dag er dette ikke et tap men en gevinst ved at renten på BSU-konto er høyere enn på de fleste boliglånene.

Hva du taper på ikke å fullføre sparingen kan du se av BSU-kalkulatoren.

 

Se også:

Nedbetaling med BSU
Sparing i BSU gir høyere avkastning enn boliglånsrenten.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.

Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Dette må du spare for å kjøpe bolig
Kalkulatoren beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Markedsoversikter:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.