Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Strenge utlånskrav og høye boligpriser gjør at svært mange unge boligkjøpere må ha økonomisk hjelp. Men vurder både barnets og egen økonomi nøye før du skriver under på kausjonspapirene.

Hver fjerde unge boligkjøper trenger økonomisk hjelp for å kunne kjøpe sin første bolig, viste en undersøkelse som ble offentliggjort før jul.

Undersøkelsen visste også at kausjon var den vanligste måten for foreldre å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet. I 32 prosent av tilfellene tydde foreldrene til kausjon for å hjelpe til økonomisk, mens de i 27 prosent av tilfellene ga barna forskudd på arv og 25 prosent betalte barna et større pengebeløp.

Strengere utlånskrav

Det er ingen grunn til å tro at innslaget av økonomisk hjelp og kausjonering vil bli mindre i månedene som kommer, i og med at det på senhøsten i fjor ble innført enda strengere retningslinjer for utlån.

Nærmere bestemt fikk Finanstilsynet gjennomslag for at boligkjøpere nå selv måtte stille med 15 prosent egenkapital. Med svært høye boligpriser - særlig i byene - kan det dermed bli vanskelig for mange unge å opparbeide seg nødvendig egenkapital.

Tenk deg nøye om

Det er forståelig at foreldre ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet ved å kausjonere, men det er ikke noe man bør gjøre uten å vurdere situasjonen grundig på forhånd.

Det du sier ja til når du kausjonerer, er at du aksepterer å betale en annens lån dersom han eller hun ikke betaler.

De færreste kausjonerer for andre enn barna sine, og det er heller ikke anbefalt å kausjonere for andre enn nære slektninger.

Du må vurdere din egen - og låntakerens - økonomiske situasjon nøye. Vil du kunne betale gjelden til sønnen eller datteren din uten at det stiller deg i en vanskelig økonomisk situasjon?

Banken har frarådningsplikt

Låntakeren kan i utgangspunktet fremstå som en sikker betaler, men kan havne i en vanskelig situasjon for eksempel ved arbeidsledighet, skilsmisse eller generelt dårlige økonomiske tider.

Forbrukerrådet anbefaler at man krever at låntaker tegner gjeldsforsikring,  i tilfelle det skjer noe som gjør at han eller hun ikke klarer å betale tilbake lånet sitt.

Det er forøvrig verdt å merke seg at banken har plikt til å fraråde deg å kausjonere, dersom de har grunn til å tro at du egentlig ikke har økonomi til å stille som kausjonist.

Dersom ikke banken har gjort sin plikt når det kommer til fraråding, kan det være at ditt kausjonsansvar kan bli lempet. Banken har også plikt til å opplyse deg som kausjonist om forskjellige faktorer, slik som for eksempel hvilke lån kausjonen omfatter, størrelsen på kausjonskravet og prisfall på eiendom.

Ved vanlige boliglån gjelder forøvrig ikke kausjonsansvaret lenger enn ti år.

Lån heller ut selv

Det kan være lurt av deg å vurdere om du heller bør gi et privat lån til barnet ditt, fremfor å stille som kausjonist. Da vet du nøyaktig hvor mye penger du risikerer å tape, og du kan lettere holde orden på om lånet blir betalt.

Har du ikke økonomi til å låne bort pengene, er det også tvilsomt om du bør stille opp som kausjonist.

 

Se også:

Kausjon