Velger du et dyrt fastrentelån har du bundet deg til en dårlig rente i opp til 10 år.

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom dyreste og billigste fastrentelån med tre års binding er 0,52 prosentpoeng effektiv rente. Med et lån på 1,5 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 23.400 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år er forskjellen på 0,35 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på omtrent 23.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,42 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 63.000 kroner i 10 årsperioden.

Oversikten under viser forskjellen mellom laveste og høyeste rente i bingsklassene.

Binding Beste Dårligste Snitt
Flytende 1,99% 3,42% 2,66%
3 år 2,42% 2,93% 2,62%
5 år 2,78% 3,13% 3,01%
10 år 3,24% 3,66% 3,51%

For alle disse eksemplene gjelder det at renteforskjellene er før skatt, og at lånene er avdragsfrie.

De beste fastrentene akkurat nå

På fastrenteavtaler med 5 års binding har Akademiker-avtalen (Danske Bank) den laveste renten med en effektiv rente på 2,48 prosent.

Akademiker-avtalen er også billigst på 3 og 10 års binding. Du må være medlem i en av organisasjonene tilknyttet Akademikerne for å få dette lånet.

Også i KLP-banken, som er nest best på fem års binding må du være medlem for å få disse betingelsene. Ikke-medlemmer får høyere rente.

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut med et lån på 1 million kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale for forskjellen fra den beste Forskjellen kommer av renteforskjellen, termingebyr og etableringsgebyr.

Oversikt over flytende rente finner du her.

Se også kommentarene til de enkelte bankene under.

Listen med 5 års binding:

5 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,65% 2,78% 0
KLP Banken 2,75% 2,88% 5 650
Danske Bank 2,75% 2,91% 7 200
Storebrand Bank 2,75% 2,92% 7 050
Sparebank 1 SMN 2,75% 2,94% 8 250
Gjensidige Organisasjon 2,80% 2,94% 7 800
Nordea Premium 2,80% 2,97% 9 800
Totens Sparebank 2,80% 2,99% 10 800
Sparebanken Vest 2,85% 3,00% 11 700
SpareBank 1 Telemark 2,85% 3,00% 11 600
Sandnes Sparebank 2,80% 3,01% 11 000
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,85% 3,01% 11 900
Helgeland Sparebank 2,80% 3,01% 11 400
Nordea 2,85% 3,02% 12 300
DNB 2,85% 3,02% 12 050
SpareBank 1 Østlandet 2,85% 3,02% 12 300
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,85% 3,02% 12 300
SpareBank 1 Modum 2,85% 3,02% 12 300
DNB Saga 2,85% 3,02% 12 050
Fana Sparebank 2,85% 3,02% 12 300
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,85% 3,03% 12 800
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% 3,04% 13 400
Gjensidige Bank 2,90% 3,07% 14 500
Sparebanken Sør 2,85% 3,07% 13 800
SpareBank 1 SR-Bank 2,85% 3,08% 14 400
OBOS Banken 2,95% 3,08% 15 900
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,90% 3,10% 16 300
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,95% 3,10% 16 700
Sparebanken Øst 2,90% 3,13% 17 650

De laveste rentene med 3 års binding

Av de landsdekkende bankene har Danske Bank og Storebrand Bank den laveste renten. Så godt som likt med en rekke større regionale banker.

Akademikerne - Danske Bank 2,30% 2,42% 0
Gjensidige Organisasjon 2,30% 2,43% 180
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,40% 2,54% 4 820
Sparebanken Vest 2,40% 2,54% 4 820
SpareBank 1 Telemark 2,40% 2,54% 4 720
SpareBank 1 Østlandet 2,40% 2,56% 5 180
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,40% 2,56% 4 780
Danske Bank 2,40% 2,56% 5 200
DNB Saga 2,40% 2,56% 4 930
Gjensidige Bank 2,40% 2,56% 4 880

De laveste rentene med 10 års binding

Også her har Danske Bank og Storebrand Bank den laveste renten av de landsdekkende bankene.

60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 3,10% 3,24% 0
Storebrand Bank 3,15% 3,33% 7 350
Danske Bank 3,20% 3,38% 12 200
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,41% 16 300
Fana Sparebank 3,25% 3,43% 17 600
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,25% 3,43% 17 200
DNB Saga 3,25% 3,43% 17 350
DNB 3,25% 3,43% 17 350
Sandnes Sparebank 3,25% 3,47% 20 000
KLP Banken 3,35% 3,49% 25 050

Kilde: Bankenes nettsider

Fastrente for unge

Det er ikke mange banker som gir unge (under 34 år) lavere rente. Det er mer vanlig at de kan låne opp til 85 prosent av markedsverdi som den eneste fordelen.

Forskjellen i tabellen under angir hvor mye lavere rente banken gir i forhold til listen ovenfor. Forskjellen gjelder på alle tre bindingsklasser.

Det blir altså ikke store forskjellen mellom en renteliste for de fra 34 år og de under.

Bank Forskjell Kommentar
Akademikerne – Danske Bank 0,00% Går opp til 85 prosent.
Danske Bank 0,00% Går opp til 85 prosent.
DNB -0,10% Går opp til 85 prosent.
Gjensidige 0,00% Ingen forskjell
Fana Sparebank 0,00% Ingen forskjell
Helgeland -0,10% Går opp til 85 prosent.
KLP 0,00% Ingen forskjell
Nordea -0,05% Går opp til 85 prosent.
OBOS 0,00% Ingen forskjell
Sandnes Spb 0,00% Ingen forskjell
SpareBank 1 Hallingdal 0,00% Ingen forskjell
SpareBank 1 Modum 0,00% Går opp til 85 prosent
SpareBank 1 Nord-Norge 0,00% 0,1 prosentpoeng lavere rente til LO-medlemmer
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 0,00% Ingen forskjell
SpareBank 1 SMN 0,00% Går opp til 85 prosent.
SpareBank 1 SR Bank 0,00% Ingen forskjell
SpareBank1 Søre Sunnmøre 0,00% Ingen forskjell
SpareBank1 Telemark 0,00% Går opp til 85 prosent.
SpareBank 1 Østfold 0,00% Går opp til 85 prosent.
SpareBank 1 Østlandet 0,00% Går opp til 85 prosent
Spb Sogn & Fjordane 0,00% Går opp til 85 prosent
Sparebanken Sør -0,10% Går opp til 85 prosent
Sparebanken Vest 0,00% Ingen forskjell
Storebrand 0,00% Ingen forskjell
Totens Sparebank 0,00% Ingen forskjell

Noen kommentarer til de enkelte bankene

Akademikerne - Danske Bank
Akademikerne har en avtale med Danske Bank som billigere lån til medlemmene (underorganisasjonene i Akademikerne). I forhold til de vanlige betingelsene i Danske Bank, er denne renten 0,1 prosentpoeng lavere.

Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

DNB
Saga-kunder gis lavere rente. For å bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue. Etableringsgebyret kan være høyere ved arbeidskrevende søknader.

Gjensidige - Organisasjon
Renten gjelder for medlemmer av NITO, Tekna og YS. For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi.

KLP
Ikke-medlemmer i KLP får 750 kroner høyere etableringsgebyr, og 20 kroner høyere termingebyr.

Nordea Premium
For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (eller 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner.

SpareBank 1 Oslo Akershus
På lån mellom 70 og 85 prosent av markedsverdi er renten høyere.

SpareBank 1 Nord-Norge
Du må være Helkunde for å få disse rentesatsene.

SpareBank 1 SR-Bank
Etableringsgebyret er fra 1.900 kroner til 4.000 kroner. I tillegg er det et depotgebyr på 1.000 kroner. Totalt 2.900 kroner til 5.000 kroner.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Renten er 0,1 prosent høyere på lån mellom 500.000 og 1 million kroner. Renten er 0,3 prosent høyere på lån under 500.000 kroner.

SpareBank 1 Østlandet
Du må ha/få brukskonto i banken for å få disse rentesatsene.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Du må ha fordelsprogrammet «So Bra Total» for å få disse rentesatsene.

Sparebanken Sør
Lån over 2 millioner kroner er 0,2 prosentpoeng billigere. Lån under 1 million kroner er 0,2 prosentpoeng dyrere.

Sparebanken Vest
Du må ha/få brukskonto i banken for å få disse rentesatsene.

Storebrand
Betingelsene krever at du er Helkunde dvs at du bruker Storebrand Bank som hovedbank.

Hvis du har en fordelskunde (pensjonsordning fra arbeidsgiver i Storebrand gis lånet uten etableringsgebyr og termingebyr.

Gjennomsnittsrentene

Ser vi på gjennomsnittlige effektive renter ligger lån med tre års binding lavere enn flytende renter. Som du ser av tabellen under øker den gjennomsnittlige renten med lengden på bindingen. Grunnen til det er kort og godt at rentemarkedet forventer at renten skal stige over tid.

I gjennomsnitt er 3 års binding 0,04 prosent lavere enn flytende rente. 5 års binding ligger 0,35 prosentpoeng høyere enn flytende. Med 10 års binding gjør forskjellen et hopp til 0,85 prosentpoeng.

Hvis et lån med ti års binding skal komme omtrent likt ut med flytende rente, må renten stige med i underkant av 0,2 prosentpoeng i snitt per år i de 10 årene. Da ender renten på det flytende lånet opp med å ligge nesten ett prosentpoeng over renten med binding på 10 år ligger på i dag.

Du kan gjøre dine egne beregninger for dette med «Renteutviklingskalkulatoren».

Slik er gjennomsnittet av de effektive rentene innenfor 60 prosent av markedsverdi:

Binding 60% Forskjell
Flytende 2,66% 0,00%
3 år 2,62% -0,04%
5 år 3,01% 0,35%
10 år 3,51% 0,85%

Effektiv rente er beregnet med et lån på 1 million kroner, nedbetalt på 15 år.

 

Se også:

Om fastrentelån

Hva lønner seg: Fast eller flytende?

Kalkulatorer:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.