Fastrenten har også falt kraftig i den siste periode. Du kan nå få lån med tre års binding under 1,5 prosent effektiv rente.

Selv med 10 års binding kan du få en effektiv rente under 2 prosent. Ser vi på gjennomsnittet av effektiv rente på de forskjellige bindingene øker gjennomsnittet med tiden på rentebindingen. Men det forventes ingen stor renteøkning de nærmeste årene, tvert imot.

Grunnlaget for rentefastsettelsen på for eksempel lån med fem års binding er hva innlån med fem års binding koster. Hvis markedet forventer en økning, ligger dette allerede innbakt i renten for 5 års binding, og får dermed ingen effekt for lånene med 5 års binding.

Her kan du se artikler med renteoversikter som er lagt ut samtidig med denne artikkelen:

Boliglån med flytende rente innenfor 50 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikten med 85 prosent belåning.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over rammelån.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over grønne boliglån.

Unngå dårlig rente i hele bindingsperioden

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom høyeste og laveste effektive rente på fastrentelån med tre års binding er 0,84 prosentpoeng. Med et lån på 2,0 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 50.000 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år, er forskjellen på 0,70 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på 70.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,75 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 150.000 kroner i tiårsperioden.

Oversikten under viser forskjellen mellom laveste og høyeste rente i bindingsklassene.

Binding Beste Dårligste Snitt
3 år 1,45% 2,29% 1,85%
5 år 1,64% 2,34% 1,94%
10 år 1,95% 2,70% 2,23%

De beste fastrentene akkurat nå

Akademiker-avtalen (Danske Bank) har den laveste effektiv renten med 1,64 prosent. Her etableringsgebyret null kroner, termingebyret på 45 kroner i måneden.  Akademiker-avtalen er nest billigst på 3 års binding, og billigst på 10 års binding. Du må være medlem i en av organisasjonene tilknyttet Akademikerne for å få dette lånet.

Bien Sparebank er nest billigst på fem års binding, og tredje billigst på tre og ti års binding. Denne banken opererer i Stor-Oslo.

Sbanken har den laveste renten med tre års binding.

Fastrentelån med 5 års binding

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut for et lån på 1 million kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale i løpet av bindingsperioden. I dette beløpet ligger den nominelle rente, termingebyrer og etableringsgebyr.

Oversikt over flytende rente finner du her.

Se også kommentarene til de enkelte bankene under.

Bank Nom Eff Kroner
Akademikerne - Danske Bank 1,58% 1,64% 160 700
Bien Sparebank 1,60% 1,70% 166 600
Danske Bank 1,68% 1,76% 172 900
Sandnes Sparebank 1,69% 1,80% 175 700
Sbanken 1,79% 1,80% 178 500
SpareBank 1 SR-Bank 1,70% 1,81% 177 100
DNB Saga 1,74% 1,83% 179 475
Nordea Premium 1,75% 1,86% 181 400
Sparebanken Sør 1,75% 1,86% 182 400
OBOS Banken 1,80% 1,87% 183 600
YS - Nordea Direct 1,80% 1,87% 183 000
Fana Sparebank 1,80% 1,89% 185 000
SpareBank 1 Østlandet 1,80% 1,89% 185 000
DNB 1,80% 1,89% 185 475
Sparebank 1 SMN 1,80% 1,90% 186 850
KLP Banken 1,85% 1,94% 190 550
SpareBank 1 Modum 1,85% 1,95% 191 300
Nordea 1,85% 1,96% 191 400
Storebrand Bank 1,89% 1,98% 193 750
Sparebanken Vest 1,90% 2,00% 195 800
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,95% 2,05% 201 000
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,99% 2,08% 204 000
SpareBank 1 Østfold Akershus 1,99% 2,09% 205 000
Helgeland Sparebank 2,00% 2,12% 208 600
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,05% 2,15% 211 500
SpareBank 1 Nord-Norge 2,05% 2,17% 213 600
SpareBank 1 Telemark 2,20% 2,30% 226 000
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,20% 2,30% 226 150

Kilde: Bankenes nettsider

Her kan du se alle listene på fastrentelån på 3, fem og 10 års binding, både innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

De laveste rentene med 3 års binding

Sbanken 1,44% 1,45% 86 400
Akademikerne - Danske Bank 1,49% 1,55% 91 020
Bien Sparebank 1,50% 1,60% 95 160
Danske Bank 1,59% 1,67% 99 220
YS - Nordea Direct 1,60% 1,67% 97 800
SpareBank 1 SR-Bank 1,60% 1,71% 101 420
Nordea Premium 1,65% 1,75% 103 840
Sparebanken Sør 1,65% 1,76% 104 840
OBOS Banken 1,70% 1,76% 104 760
DNB Saga 1,69% 1,78% 105 675

De laveste rentene med 10 års binding

Akademikerne - Danske Bank 1,88% 1,95% 381 400
Bien Sparebank 1,90% 2,00% 390 200
Danske Bank 1,98% 2,06% 403 600
Storebrand Bank 1,99% 2,08% 405 750
Sparebank 1 SMN 2,00% 2,10% 409 850
Sandnes Sparebank 1,99% 2,10% 408 900
Sparebanken Sør 1,99% 2,11% 409 300
SpareBank 1 SR-Bank 1,99% 2,11% 409 300
KLP Banken 2,05% 2,15% 418 850
OBOS Banken 2,10% 2,17% 425 700

Kilde: Bankenes nettsider

Fastrentelån for unge

Det er ikke mange banker som gir unge (under 34 år) lavere rente. Det er mer vanlig at de kan låne opp til 85 prosent av markedsverdi som den eneste fordelen. Det er mye mer vanlig at unge får rentefordeler på lån med flytende rente.

Forskjellen i tabellen under angir hvor mye lavere rente banken gir i forhold til listen ovenfor. Forskjellen gjelder for alle tre bindingsklasser.

Det blir altså ikke store forskjellen mellom en renteliste for de fra 34 år og de under.

Dette er bankene med renteforskjell:

Bank Forskjell
DNB -0,06%
Helgeland Sparebank -0,10%
Nordea -0,10%
SpareBank 1 Modum -0,10%
Sparebanken Sør -0,05%

Noen kommentarer til de enkelte bankene

Akademikerne - Danske Bank
Akademikerne har en avtale med Danske Bank som billigere lån til medlemmene (underorganisasjonene i Akademikerne). I forhold til de vanlige betingelsene i Danske Bank, er denne renten 0,1 prosentpoeng lavere.

Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

DNB
Saga-kunder gis lavere rente. For å bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue. Etableringsgebyret kan være høyere ved arbeidskrevende søknader.

KLP
Ikke-medlemmer i KLP får 750 kroner høyere etableringsgebyr, og 20 kroner høyere termingebyr.

Nordea Premium
For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (eller 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner.

SpareBank 1 Nord-Norge
Du må være Helkunde for å få disse rentesatsene.

SpareBank 1 SR-Bank
Etableringsgebyret er fra 1.900 kroner til 4.000 kroner. I tillegg er det et depotgebyr på 1.000 kroner. Totalt 2.900 kroner til 5.000 kroner.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Renten er 0,1 prosent høyere på lån mellom 500.000 og 1 million kroner. Renten er 0,3 prosent høyere på lån under 500.000 kroner.

SpareBank 1 Østlandet
Du må ha/få brukskonto i banken for å få disse rentesatsene.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Du må ha fordelsprogrammet «So Bra Total» for å få disse rentesatsene.

Sparebanken Sør
Lån over 2 millioner kroner er 0,2 prosentpoeng billigere. Lån under 1 million kroner er 0,2 prosentpoeng dyrere.

Sparebanken Vest
Du må ha/få brukskonto i banken for å få disse rentesatsene.

Storebrand
Betingelsene krever at du er Helkunde dvs at du bruker Storebrand Bank som hovedbank. Hvis du har en fordelskunde (pensjonsordning fra arbeidsgiver i Storebrand) gis lånet uten etableringsgebyr og termingebyr.

 

Se også:

Guide til fastrentelån

Guide til boliglån.

Slik får du det billigste boliglånet.

Kalkulatorer:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.