Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nå er det flere banker der tiårsrenten er billigere enn treårsrenten.

Det har veldig liten forskjell på de forskjellige bindingsklassene. Gjenomsnittsrenten går lit ned med lengre binding.

Renten som tilbys på fastrentelån endres svært ofte. Det er først ved utbetalingstidspunktet den blir fast. Rentene som du ser nedenfor, vil derfor sannsynligvis være ganske kortlivet. Det er derfor ikke nok å sjekke markedet tre uker før lånet skal utbetales. Du må ta en sjekk så nærme som mulig utbetalingen.

Her kan du se andre renteoversikter:

Boliglån med flytende rente

Renteoversikten med 85 prosent belåning.

Renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Renteoversikt på rammelån.

Renteoversikt for grønne boliglån.

Unngå dårlig rente i hele bindingsperioden

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom høyeste og laveste effektive rente på fastrentelån med tre års binding er 0,48 prosentpoeng. Med et lån på 2,0 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 29.000 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år, er forskjellen på 0,80 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på 80.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,73 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 146.000 kroner i tiårsperioden.

Oversikten under viser forskjellen mellom laveste og høyeste rente i bindingsklassene, i tillegg viser den gjennomsnittet av alle. Til høyre står tapet mellom den beste og dårligste i rentebindingsperioden. Det er beste og dårligste som er åpne for alle som er brukt.

Binding Beste Dårligste Snitt Forskjell
Flytende 3,84% 4,99% 4,42%
3 år 4,32% 5,05% 4,60% 43 800
5 år 4,22% 5,02% 4,50% 80 000
10 år 4,23% 4,96% 4,44% 146 000

De beste fastrentene akkurat nå

Akkurat nå er det Juristforbundet/Handelsbanken som har det laveste fastrentelånet på fem år med en nominell rente på 3,97 prosenrt, og en effektiv rente på 4,09 prosent. Her er etableringsgebyret null.

Akademikeravtalen med Danske Bank er nest billigst med en nominell rente på 4,08 prosent og en effektiv rente på 4,20 prosent. Her er også etableringsgebyret null.

På fem års binding er Unio og YS avtale med Nordea som har den laveste effektive renten med 4,12 prosent. Etableringsgebyret er null kroner, termingebyret på 50 kroner i måneden. Også på tre års binding er de best. 10 års fastrente tilbys ikke. Du må være medlem i Unio eller YS for å få dette lånet.

Det billigste åpne fasstrentelånet på 5 år er nå i SpareBank 1 SMN. Her er den nominelle renten på 4,05 prosent, og den effektive reten er på 4,22 prosent.

Under listen over lån med 5 års rentebinding ser du de de 5 bankene med lavest rente på 3 års binding, og 10 års binding.

Fastrentelån med 5 års binding

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut for et lån på 2 millioner kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale i løpet av bindingsperioden. I dette beløpet ligger den nominelle rente, termingebyrer og etableringsgebyr.

Oversikt over flytende rente finner du her.

Bank Nom Eff
Juristforbundet - Handelsbanken 3,97% 4,09%
Akademikerne - Danske Bank 4,08% 4,20%
Sparebank 1 SMN 4,05% 4,22%
KLP Banken 4,15% 4,30%
Bien Sparebank 4,15% 4,31%
Danske Bank 4,18% 4,33%
DNB Boligbyggelag 4,19% 4,34%
Sparebanken Sør 4,20% 4,38%
SpareBank 1 SR-Bank 4,20% 4,38%
OBOS Banken 4,25% 4,38%
Sykepleierforbundet 4,24% 4,39%
Unio - Nordea 4,27% 4,41%
YS - Nordea 4,27% 4,41%
Storebrand Bank 4,29% 4,44%
Nordea Premium 4,27% 4,44%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,30% 4,46%
SpareBank 1 Østlandet 4,30% 4,47%
SpareBank 1 Østfold Akershus 4,30% 4,47%
Sandnes Sparebank 4,30% 4,48%
Nordea 4,32% 4,50%
DNB 4,34% 4,52%
DNB Saga 4,34% 4,52%
SpareBank 1 Nord-Norge 4,35% 4,54%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 4,40% 4,57%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 4,40% 4,57%
Sparebank 1 Helgeland 4,45% 4,64%
Sparebanken Øst 4,50% 4,70%
Fana Sparebank 4,55% 4,71%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,69% 4,87%
Sparebanken Sogn og Fjordane 4,75% 4,94%
Sparebanken Vest 4,75% 4,95%
Sbanken 4,91% 5,02%

Kilde: Bankenes nettsider

Her kan du se alle listene på fastrentelån på 3, 5 og 10 års binding, både innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

De laveste rentene med 3 års binding

Bank Nom Eff
Juristforbundet - Handelsbanken 4,07% 4,19%
Akademikerne - Danske Bank 4,18% 4,31%
Sparebank 1 SMN 4,15% 4,32%
OBOS Banken 4,20% 4,33%
Bien Sparebank 4,20% 4,37%

De laveste rentene med 10 års binding

Bank Nom Eff
Akademikerne - Danske Bank 3,98% 4,10%
Juristforbundet - Handelsbanken 4,07% 4,19%
Danske Bank 4,08% 4,23%
Bien Sparebank 4,10% 4,26%
Sparebanken Sør 4,10% 4,27%

Kilde: Bankenes nettsider

Fastrentelån for unge

Det er ikke mange banker som gir unge (under 34 år) lavere rente. Det er mer vanlig at de kan låne opp til 85 prosent av markedsverdi som den eneste fordelen. Det er mye mer vanlig at unge får rentefordeler på lån med flytende rente.

Forskjellen i tabellen under angir hvor mye lavere rente banken gir i forhold til listen ovenfor. Forskjellen gjelder for alle tre bindingsklasser.

Det blir altså ikke store forskjellen mellom en renteliste for de fra 34 år og de under.

Dette er bankene med renteforskjell:

Bank Forskjell
DNB -0,05%
Nordea -0,05%
Sparebanken Sør -0,05%

 

Se også:

Guide til fastrentelån

Guide til boliglån.

Slik får du det billigste boliglånet.

Kalkulatorer:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.