Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nå er det flere banker der tiårsrenten er billigere enn treårsrenten.

Det har nå blitt liten forskjell på de forskjellige bindingsklassene. I det siste har lånene med kort binding nærmet seg 10 års binding, og i en del tilfeller fått en høyere rente.

Ser vi på gjennomsnittet av effektiv rente på de forskjellige bindingene øker gjennomsnittet med tiden på rentebindingen, men det er bare så vidt.

Renten som tilbys på fastrentelån endres svært ofte. Det er først ved utbetalingstidspunktet den blir fast. Rentene som du ser nedenfor, vil derfor sannsynligvis være ganske kortlivet. Det er derfor ikke nok å sjekke markedet tre uker før lånet skal utbetales. Du må ta en sjekk så nærme som mulig utbetalingen.

Her kan du se andre renteoversikter:

Boliglån med flytende rente

Renteoversikten med 85 prosent belåning.

Renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Renteoversikt på rammelån.

Renteoversikt for grønne boliglån.

Unngå dårlig rente i hele bindingsperioden

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom høyeste og laveste effektive rente på fastrentelån med tre års binding er 0,48 prosentpoeng. Med et lån på 2,0 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 29.000 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år, er forskjellen på 0,43 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på 43.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,44 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 88.000 kroner i tiårsperioden.

Oversikten under viser forskjellen mellom laveste og høyeste rente i bindingsklassene, i tillegg viser den gjennomsnittet av alle. Til høyre står tapet mellom den beste og dårligste i rentebindingsperioden.

Binding Beste Dårligste Snitt Forskjell
Flytende 2,53% 3,45% 2,92%
3 år 4,06% 4,54% 4,26% 28 800
5 år 4,16% 4,59% 4,33% 43 000
10 år 4,16% 4,60% 4,35% 88 000

De beste fastrentene akkurat nå

På fem års binding er Unio og YS avtale med Nordea som har den laveste effektive renten med 4,12 prosent. Etableringsgebyret er null kroner, termingebyret på 50 kroner i måneden. Også på tre års binding er de best. 10 års fastrente tilbys ikke. Du må være medlem i Unio eller YS for å få dette lånet.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er nærmest disse to med en effektiv rente som ligger 0,03 prosentpoeng over. Denne banken tar imot kunder i sin region.

Deretter følger Nordea Premium. For å bli Premium-kunde må du ha et omfattende kundeforhold til Nordea.

Ofte har Akademiker-avtalen (Danske Bank) vært blant dem med aller lavest rente, men henger noe etter nå. De er nå relativt best på 10 års binding.

SpareBank 1 SR Bank er akkurat nå som har det billigste lånet med 10 års binding. Denne har lavere rente på 10 års binding enn på tre års-

Fastrentelån med 5 års binding

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut for et lån på 2 millioner kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale i løpet av bindingsperioden. I dette beløpet ligger den nominelle rente, termingebyrer og etableringsgebyr.

Oversikt over flytende rente finner du her.

Bank Nom Eff Kroner
Unio - Nordea Direct 3,99% 4,12% 402 000
YS - Nordea Direct 3,99% 4,12% 402 000
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,00% 4,15% 406 000
Nordea Premium 4,00% 4,16% 406 800
Juristforbundet - Handelsbanken 4,07% 4,19% 409 700
SpareBank 1 SR-Bank 4,04% 4,21% 411 100
Nordea 4,05% 4,22% 411 800
Storebrand Bank 4,09% 4,24% 413 950
Bien Sparebank 4,10% 4,26% 416 600
Sparebank 1 SMN 4,10% 4,27% 417 450
Akademikerne - Danske Bank 4,15% 4,28% 417 700
OBOS Banken 4,15% 4,28% 418 600
DNB Boligbyggelag 4,14% 4,29% 417 900
SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,15% 4,30% 420 550
SpareBank 1 Østlandet 4,15% 4,32% 421 350
Sandnes Sparebank 4,15% 4,32% 421 700
Sparebanken Sør 4,15% 4,33% 422 400
Sykepleierforbundet 4,19% 4,34% 422 900
KLP Banken 4,20% 4,35% 424 800
Sparebanken Sogn og Fjordane 4,20% 4,37% 426 600
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 4,19% 4,38% 427 000
Danske Bank 4,25% 4,40% 430 600
SpareBank 1 Nord-Norge 4,23% 4,41% 431 600
DNB Saga 4,24% 4,42% 431 090
SpareBank 1 Østfold Akershus 4,25% 4,42% 431 600
SpareBank 1 Sørøst-Norge 4,30% 4,46% 436 000
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 4,30% 4,46% 436 150
DNB 4,29% 4,47% 436 090
Sparebanken Vest 4,30% 4,48% 436 800
Sbanken 4,41% 4,50% 441 000
Sparebank 1 Helgeland 4,40% 4,59% 448 600

Kilde: Bankenes nettsider

Her kan du se alle listene på fastrentelån på 3, 5 og 10 års binding, både innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

De laveste rentene med 3 års binding

Bank Nom Eff
Unio - Nordea Direct 3,90% 4,03%
YS - Nordea Direct 3,90% 4,03%
Nordea Premium 3,90% 4,06%
OBOS Banken 3,95% 4,07%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,95% 4,10%

De laveste rentene med 10 års binding

Bank Nom Eff
SpareBank 1 SR-Bank 3,99% 4,16%
Akademikerne - Danske Bank 4,06% 4,18%
Bien Sparebank 4,05% 4,21%
Juristforbundet - Handelsbanken 4,09% 4,21%
Storebrand Bank 4,09% 4,24%

Kilde: Bankenes nettsider

Fastrentelån for unge

Det er ikke mange banker som gir unge (under 34 år) lavere rente. Det er mer vanlig at de kan låne opp til 85 prosent av markedsverdi som den eneste fordelen. Det er mye mer vanlig at unge får rentefordeler på lån med flytende rente.

Forskjellen i tabellen under angir hvor mye lavere rente banken gir i forhold til listen ovenfor. Forskjellen gjelder for alle tre bindingsklasser.

Det blir altså ikke store forskjellen mellom en renteliste for de fra 34 år og de under.

Dette er bankene med renteforskjell:

Bank Forskjell
DNB -0,05%
Nordea -0,05%
Sparebanken Sør -0,05%

 

Se også:

Guide til fastrentelån

Guide til boliglån.

Slik får du det billigste boliglånet.

Kalkulatorer:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.