Fastrenten har også falt kraftig i den siste periode. Du kan nå få lån med tre års binding under 1,5 prosent effektiv rente.

Det er fortsatt mulig å få et fastrentelån (med 3 års binding) til en effektiv rente på under 2 prosent.

Ser vi på gjennomsnittet av effektiv rente på de forskjellige bindingene øker gjennomsnittet med tiden på rentebindingen. Men det forventes ingen stor renteøkning de nærmeste årene, tvert imot.

Grunnlaget for rentefastsettelsen på for eksempel lån med fem års binding er hva innlån med fem års binding koster. Hvis markedet forventer en økning, ligger dette allerede innbakt i renten for 5 års binding, og får dermed ingen effekt for lånene med 5 års binding.

Her kan du se andre renteoversikter:

Boliglån med flytende rente

Renteoversikten med 85 prosent belåning.

Renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Renteoversikt på rammelån.

Renteoversikt for grønne boliglån.

Unngå dårlig rente i hele bindingsperioden

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom høyeste og laveste effektive rente på fastrentelån med tre års binding er 0,58 prosentpoeng. Med et lån på 2,0 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 35.000 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år, er forskjellen på 0,58 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på 58.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,71 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 162.000 kroner i tiårsperioden.

Oversikten under viser forskjellen mellom laveste og høyeste rente i bindingsklassene, i tillegg viser den gjennomsnittet av alle. Til høyre står tapet mellom den beste og dårligste i rentebindingsperioden.

Binding Beste Dårligste Snitt Forskjell i kr
Flytende 1,29% 2,32% 1,76% *
3 år 1,94% 2,52% 2,27% 34 800
5 år 2,12% 2,70% 2,50% 58 000
10 år 2,30% 3,11% 2,76% 162 000

De beste fastrentene akkurat nå

På fem års binding er Juristforbundets avtale med Handelsbanken som har den laveste effektive renten med 2,12 prosent. Her etableringsgebyret null kroner, termingebyret på 45 kroner i måneden. Også på de to andre bindingsklassene er denne avtalen blant de aller beste.  Du må være medlem i Juristforbundet for å få dette lånet.

På fem års binding har Akademiker-avtalen (Danske Bank) den nest laveste effektive renten med 2,17 prosent. Her også etableringsgebyret null kroner, termingebyret på 45 kroner i måneden. Også på de to andre bindingsklassene er denne avtalen blant de aller beste. Du må være medlem i en av organisasjonene tilknyttet Akademikerne for å få dette lånet.

KLP Banken er den billigste på tre års binding med en effektiv rente på 1,94 prosent. På fem års binding er KLP nummer fire. På 10 års binding er de litt mindre konkurransedyktig. Alle kan få lån i KLP, men ikke-medlemmer får 750 kroner høyere etableringsgebyr, og 20 kroner høyere termingebyr per måned. I effektiv rente teller dette med 0,03 prosentpoeng.

Danske Bank er den andre aktøren som er åpen for alle som er blant de billigste i alle bindingsklassene. I forhold til KLP er de så vidt billigere med fem års binding. Litt dyrere på 3 år, og litt billiger på fem år.

Fastrentelån med 5 års binding

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut for et lån på 1 million kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale i løpet av bindingsperioden. I dette beløpet ligger den nominelle rente, termingebyrer og etableringsgebyr.

Oversikt over flytende rente finner du her.

Se også kommentarene til de enkelte bankene under.

Bank Nom Eff Kroner
Juristforbundet - Handelsbanken 2,05% 2,12% 207 700
Akademikerne - Danske Bank 2,10% 2,17% 212 700
Danske Bank 2,20% 2,29% 224 900
KLP Banken 2,20% 2,30% 225 550
DNB Boligbyggelag 2,24% 2,33% 227 600
SpareBank 1 Østlandet 2,25% 2,34% 230 000
Unio - Nordea Direct 2,30% 2,38% 233 000
YS - Nordea Direct 2,30% 2,38% 233 000
Storebrand Bank 2,29% 2,38% 233 750
Sparebank 1 SMN 2,30% 2,41% 236 850
Bien Sparebank 2,35% 2,46% 241 600
DNB 2,39% 2,49% 244 475
DNB Saga 2,39% 2,49% 244 475
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,39% 2,49% 245 000
SpareBank 1 Sørøst-Norge 2,40% 2,50% 246 000
Sparebanken Vest 2,40% 2,51% 245 800
SpareBank 1 Nord-Norge 2,39% 2,52% 247 600
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,43% 2,54% 249 500
Nordea Premium 2,44% 2,56% 250 400
Sbanken 2,56% 2,59% 256 000
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,50% 2,60% 255 000
Nordea 2,49% 2,61% 255 400
SpareBank 1 Modum 2,50% 2,61% 256 300
Sparebank 1 Helgeland 2,50% 2,63% 258 600
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,55% 2,66% 261 000
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,55% 2,66% 261 150
Sandnes Sparebank 2,55% 2,68% 261 700
Sparebanken Sør 2,55% 2,68% 262 400
SpareBank 1 SR-Bank 2,55% 2,68% 262 100
OBOS Banken 2,60% 2,68% 263 600
Fana Sparebank 2,60% 2,70% 265 000

Kilde: Bankenes nettsider

Her kan du se alle listene på fastrentelån på 3, 5 og 10 års binding, både innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

De laveste rentene med 3 års binding

Bank Nom Eff
KLP Banken 1,85% 1,94%
Akademikerne - Danske Bank 1,92% 1,99%
Juristforbundet - Handelsbanken 1,95% 2,02%
SpareBank 1 Østlandet 1,95% 2,04%
Sparebank 1 SMN 2,00% 2,10%

De laveste rentene med 10 års binding

Bank Nom Eff
Akademikerne - Danske Bank 2,23% 2,30%
Juristforbundet - Handelsbanken 2,30% 2,37%
Danske Bank 2,33% 2,42%
DNB Boligbyggelag 2,44% 2,53%
Storebrand Bank 2,49% 2,59%

Kilde: Bankenes nettsider

Fastrentelån for unge

Det er ikke mange banker som gir unge (under 34 år) lavere rente. Det er mer vanlig at de kan låne opp til 85 prosent av markedsverdi som den eneste fordelen. Det er mye mer vanlig at unge får rentefordeler på lån med flytende rente.

Forskjellen i tabellen under angir hvor mye lavere rente banken gir i forhold til listen ovenfor. Forskjellen gjelder for alle tre bindingsklasser.

Det blir altså ikke store forskjellen mellom en renteliste for de fra 34 år og de under.

Dette er bankene med renteforskjell:

Bank Forskjell
DNB -0,05%
Nordea -0,07%
SpareBank 1 Modum -0,10%
Sparebanken Sør -0,05%

 

Se også:

Guide til fastrentelån

Guide til boliglån.

Slik får du det billigste boliglånet.

Kalkulatorer:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.