Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rentefastsettelsen på lån i Statens Pensjonskasse vil få en ny beregningsmåte som gir lavere rente.

I dag beregnes normrenten ved å legge til 1,65 prosentpoeng på statskasseveksler 0-3 måneder. Boliglån i Statens Pensjonskasse gis til en rente lik normrenten. Dette gir en effektiv rente på 2,7 prosent.

Hvis arbeidsgiver tilbyr en lavere rente enn normrenten, vil dette blir fordelsbeskattet. Det vil si at besparelsen per år blir tillagt inntekten. 

Finansdepartementet vil innføre en helt ny modell for hvordan normrenten skal beregnes. I stedet for å bruke statskassevekseler som grunnlag, skal det i stedet være en kurv av konkrete markedsrenter som brukes.

Årsaken til at det skal lages en ny beregningsmetode er det over tid skal gi mer presise anslag på faktisk markedsrente enn dagens metode.

Det nye måten å beregne normrenten på skal bli gjeldende fra 1.mars 2016.

Lavere rente fra årsskiftet
Etter all sannsynlighet vil renten bli lavere fra årsskiftet basert på den nåværende beregningen av normrenten. Renten på statskasseveksler har falt såpass at en ny effektiv rente sannsynligvis blir på 2,50 prosent. Renten gjeldende fra årsskiftet blir kunngjort i begynnelsen av november.

Les også: Nå kan du sikre deg tidenes laveste rente

Slik skal renten beregnes

Den nye normrenten beregnes seks ganger i året med utgangspunkt i markedsrenten på boliglån som blir innrapportert til Finansportalen. Normrenten skal baseres på boliglån på 1,5 millioner kroner, som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Grunnlaget er et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene hos Finansportalen med landsdekkende markedsområde, og uten krav til for eksempel en spesiell yrkestilknytning eller medlemskap. Boliglån der det kan kreves for eksempel konto med lønnsinngang (produktpakke), kan inngå.

Fra gjennomsnittet av de fem beste tilbudene gjøres det et fradrag på 0,15 prosentpoeng

Renten som skal gjelde fra mars blir kunngjort i begynnelsen av januar. Denne renten blir basert på innrapporterte boliglånsrenter til Finansportalen i november og desember i år.

Dette blir renten

Ut fra retningslinjene vil den effektive renten bli på 2,30 prosent fra 1. mars. Det er ned 0,4 prosentpoeng fra dagens nivå.

I dag er det ikke noe rentetilbud som er åpne for alle som er lavere enn dette. Men på Boliglån for unge er det billigere alternativ.

Her kan du sjekke hvilke renter som gjelder for landsdekkende banker på alle beløp.

I dag er det disse fem landsdekkende långiverne som har den laveste renten:

Bank Rente
Skagerak Direktebank 2,33%
Nordea Premium 2,47%
Rindal Sparebank 2,49%
Gjensidige Bank 2,52%
DNB Saga 2,52%
Gjennomsnitt 2,47%
Fratrukket 0,15 prosentpoeng 2,32%

Hadde også regionale banker vært med i grunnlaget, ville den effektive renten blitt 0,1 prosentpoeng lavere.

 

Boligrenter:

Boliglånskalkulator
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.