Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Eiendomsskatten i Oslo blir dyrere på grunn av verdistigningen på bolig.

Eiendomsskatten skal fases inn med 2 promille av skattegrunnlaget i 2016, som skal opp til 3 promille i 2017. Det er ikke lov til å øke skatten med mer enn 2 promille per år. Maksimal eiendomsskatt er 7 promille.

Les mer om eiendomsskatt her.

Grunnlaget for eiendomsskatten i Oslo fastsettes til 4 ganger ligningsverdien (som i gjennomsnitt er 25 prosent av markedsverdien), og ganges med en faktor på 0,8. Dette betyr at gjennomsnittlig grunnlag er 80 prosent av markedsverdien.

Det er et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Dette gjør at boliger med markedsverdi på 5 millioner kroner ikke vil betale formuesskatt.

Endringene i boligprisene

Grunnlaget for eiendomsskatten justeres i takt med endringene i boligprisene. For selvangivelsen i 2015 endres ligningsverdiene ut fra endringene i 2013, som var på omtrent minus 2 prosent for Oslo. I 2014 steg prisene med gjennomsnittlig 9 prosent. Men prisene justeres per bydel, slik at disse vil være pluss/minus 2 prosent rundt dette.

For 2017 er det årets endring som vil være avgjørende. Her ligger prisene an til å minst stige med 10 prosent. Samlet sett vil prisene da ha steget med 20 prosent de siste to årene. Det gir en betydelig økning i skatten, hvis du først har en høy nok ligningsverdi.

Beregn eiendomsskatten selv

Vi har laget en egen kalkulator for å beregne eiendomsskatten i Oslo. Basert på ligningsverdien for 2016 kan du da se hva eiendomsskatten blir i 2016 og 2017.

Gå til eiendomskattekalkulatoren for Oslo.

Dette blir eiendomsskatten

Hvis du har en ligningsverdi på 1,2 millioner kroner skal du ikke betale eiendomsskatt i 2016. På grunn av boligprisstigningen blir eiendomsskatten 672 kroner i 2017. Det er forutsatt en prisstigning på 10 prosent i 2015.

Har du en ligningsverdi på 2 millioner kroner blir eiendomsskatten 4.800 kroner, stigende til 9.120 kroner i 2017.

Det er markedsverdien per 31.12. 2014 som danner grunnlaget for ligningsverdiene i 2016.

Ligningsverdi 2016 2017
1 200 000 0 672
1 300 000 320 1 728
1 500 000 1 600 3 840
2 000 000 4 800 9 120
2 500 000 8 000 14 400

Kilde: smartepenger.no 

Formuesskatt i tillegg

Formuesskatten vil komme i tillegg til dette. Grunnlaget for formuesskatten er netto formue i selvangivelsen. Satsen er 0,85 prosent i 2016. Den er foreslått satt ned til 0,80 prosent i 2016. Fribeløpet er foreslått økt til 1,4 millioner, 2,8 millioner kroner for ektefeller.

Siden ligningsverdien av boliger du selv bebor er på 25 prosent av markedsverdi, kan man si at formuesskatten i praksis er 2 promille av markedsverdien.

I tabellen under har vi forutsatt en formuesskatt på 0,8 prosent, og lagt til den maksimale formuesskatten kan bli på boligen.

Tallene er summen av eiendomsskatt og formuesskatt.

Ligningsverdi 2016 2017
1 200 000 9 600 11 232
1 300 000 10 720 13 168
1 500 000 13 600 17 040
2 000 000 20 800 26 720
2 500 000 28 000 36 400

Kilde: smartepenger.no

Mange vil ikke få formuesskatt på boligen fordi de ikke kommer over fribeløpet. I og med at ligningsverdien er 25 prosent av markedsverdien, kommer svært mange ut med null i formuesskatt.

Viktig å klage på grunnlaget

Det er to grunner til å klage på ligningsverdien:

  1. Du har for mange kvadratmeter P-rom
  2. Ligningsverdien er for høy i forhold til markedsverdien.

For mange har dette ikke hatt praktisk betydning siden de ikke har vært i formuesskatteposisjon. Med innføringen av eiendomsskatt vil en del betale eiendomsskatt, men ikke formuesskatt.

Hvis du har feil antall kvadratmeter vil det koste omtrent 200 kroner per kvadratmeter hvis du er i posisjon til å betale både eiendomsskatt og formuesskatt.

Hvis du skal justere arealet (p-rom) kan du gjøre dette via altinn.no. Du legger inn justert tall for primærareal/boareal, boligtype, byggeår og boligeiendommens adresse i skjemaet.

Hvis du kan dokumentere at ligningsverdien er høyere enn 30 prosent av markedsverdien, har du rett til å få satt den ned. Du kan bruke tre metoder for å dokumentere dette:

  1. Takst
  2. Verdivurdering av eiendomsmegler som kjenner området
  3. Vise til tilsvarende boliger i samme området som har lavere ligningsverdi

Du kan endre ligningsverdien på tre måter:

  • Ved endring av skattekortet
  • Ved endring av selvangivelsen
  • Klage på selvangivelsen

 

Kalkulator:

Eiendomskattekalkulator for Oslo
Kalkulatoren beregner hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo for årene 2016 og 2017.

Eiendomsskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.