En ny avgift gir foreløpig en ekstrakostnad på 150 kroner i året ved et gjennomsnittlig strømforbruk. På sikt er det et håp om at elsertifikatordningen gir billigere strøm.

Du har kanskje ikke lagt merke til det en gang, men fra nyttår har du måttet betale en ny strømavgift.

Dette skyldes at elsertifikater ble innført fra 1. januar. Målet med elsertifikatordningen er å øke produksjonen av fornybar strøm her til lands, og det er strømkundene som skal finansiere ordningen over strømregningen.

150 kroner årlig

Kostnaden ved kraftselskapenes elsertifikatplikt inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter og i påslaget ved spotpriskontrakter.

Grunnen til at avgiften mest sannsynlig har gått deg hus forbi, er at ekstrakostnaden knapt er merkbar for de fleste.

Norges vassdrags-. og energidirektorat (NVE) regner med at strømutgiftene vil øke med omtrent 0,75 øre per kWh i 2012. Med et gjennomsnittlig strømforbruk på 20.000 kWh i året vil den ekstra kostnaden ikke bli på mer enn 150 kroner i år. Ifølge NVE vil prisen på elsertifikatene øke frem mot 2020.

Håp om lavere pris på sikt

Samtidig er altså det langsiktige målet med ordningen at det skal bli økt (fornybar) kraftproduksjon, og dette er en faktor som kan føre til at strømprisene på lengre sikt kan bli lavere.

En foreløpig evaluering av påslagsendringer på spotpriskontrakter som følge av elsertifikatordningen viser at noen aktører har endret påslagene sine siden ordningen trådte i kraft 1. januar, mens andre har valgt å holde påslaget uendret, opplyser NVE til ABC Nyheter.

Noen av aktørene hadde allerede høye påslag, og valgte å holde påslaget uendret av den grunn.

Gudbrandsdal og Fortum på topp

Vi har gått gjennom spotprisene, og det er er spotprisavtalen til Gudbrandsdal Energi, Kvitfjell World Cup Spot, som ligger øverst nesten uansett hva slags strømforbruk du har. Men har du et strømforbruk på 10.000 kWh, er det Fortums eSpot Kampanje som blir billigste avtale.

Fakta om elsertifikater

*Fra 1. januar 2012 innføres ordningen med elsertifikater, også kalt grønne sertifikater. Norge og Sverige er ett felles marked for elsertifikater.

*Strømleverandørene er pålagt å kreve inn en avgift fra kundene. Den skal brukes til å kjøpe såkalte sertifikater som registreres i et eget register. Produsenter av fornybar kraft, som vann- og vindkraft og bioenergi, får tildelt sertifikater i forhold til hvor mye ny fornybar kraft de produserer.

*Formålet med ordningen er å oppmuntre til utbygging av hele 26,4 milliarder kilowattimer (TWh) innen 2020. Det tilsvarer mer enn halvparten av strømforbruket til alle norske husholdninger i dag.

*Ved et forbruk på 20.000 kilowattimer i året vil avgiften i år være mellom 150 og 200 kroner. Den vil øke fram til 2020 da den vil utgjøre mellom 700 og 800 kroner årlig, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

*Når mer kraft tilføres markedet, vil prisen bli lavere. Den totale strømprisen behøver derfor ikke bli noe høyere for kundene.

(Kilde:NTB)

 

Se også:

Strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Slik er din strømpris bygget opp

Skifte av strømleverandør

Strømsparing

Energisparetiltak i boligen

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Markedsoversikt:

Prisoversikt spotprisavtaler
Her finner du vår oversikt over landsdekkende spotprisleverandører.