Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mulig å få boliglånsrente på under to prosent, i hvert fall ikke langt over.

Nå har de fleste bankene justert renten ned etter at Norges Bank satte ned styringsrenten, slik at boligrentene nå er sammenlignbare. Det vi i hvert fall kan fastslå er at rentenivået aldri har vært lavere på boliglån. Og det er også mulighet for at rentenivået blir enda litt lavere.

Har du nå en nominell rentesats på 3 prosent er dette dyrt, så lenge dette ligger innenfor 75 prosent av markedsverdien.

Fire måter å få lavest rente på

Det er forskjellige forhold som avgjør hvordan du kan få den laveste renten. Her er fire forskjellige måter: 

 • Du må ha et medlemskap i en organisasjon eller forening (kan også være arbeidsgiveravtale) som krever medlemskap.
 • Långivere som har helt fastlagte betingelsene ut fra sikkerhet og eventuelt lånestørrelse. Alle vet da hva renten er ved å søke.
 • Du må forhandle om betingelsene fordi banken bruker veiledende satser, eller «Fra-renter».
 • Du må bo, eller komme fra et bestemt område for å få lånet. Typisk for mange små sparebanker.

Det er de to første gruppene som setter standarden for hva du kan oppnå. Her ser du lett hvilken rente du får på lånet du vil søke om. På banker som bruker veiledende satser, som for eksempel Danske Bank, DNB, og Nordea må du forhandle om renten. I utgangspunktet er renten mye høyere enn de beste alternativene, men det er mulig å forhandle seg ned til de gunstigste nivåene.

De beste landsdekkende bankene

Det er mange långivere som har lavest renten hvis lånet er på minst 2 millioner kroner. Satsene under forutsetter at lånet er på 2 millioner kroner, og ligger innenfor beste sikkerhet.

Boligkreditt har også et skille på 4 millioner kroner. Da går renten ned til 1,97 prosent nominelt (1,99 prosent effektivt). Dette er den aller laveste renten du kan få tak i. Du må i praksis kjøpe en bolig til minst 5,33 millioner kroner for at dette lånet skal være aktuelt, siden det skal ligge innenfor 75 prosent av markedsverdi.

De laveste rentene får du hvis du er medlem i en yrkesorganisasjon.  Dette gjelder for medlemmer i Akademikerne, NITO, Tekna, Utdanningsforbundet, og YS. 

Laveste rente som er åpent for alle har nevnte Boligkreditt. Dette tett fulgt av Landkreditt Bank, Skandiabanken, Skagerak DirekteBank, og BN Bank.

Alle som er med i listen under er landsdekkende. Du kan lese mer om de forskjellige långiverne under tabellen.

Sjekk selv på andre lånebeløp i Boliglånskalkulatoren.

Bank Nom Eff Pris
Gjensidige - Organisasjon 2,10% 2,18% Fast
Utdanningsforbundet - Swedbank 2,15% 2,21% Fast
Akademikerne - Danske Bank 2,15% 2,22% Fast
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,25% 2,27% Fast
Landkreditt Bank 2,25% 2,28% Fra
Oslo Pensjonsforsikring 2,25% 2,29% Fast
Skandiabanken 2,28% 2,30% Fast
Skagerak Direktebank 2,25% 2,32% Fast
BN Bank 2,30% 2,36% Fast
Storebrand Fordel 2,30% 2,38% Fast
LillestrømBanken 2,30% 2,41% Fra
Sandnes Sparebank 2,30% 2,42% Fra
OBOS-banken 2,35% 2,42% Fast
Nordea Premium 2,35% 2,44% Veil
Sparebanken Sør 2,35% 2,46% Veil
Rindal Sparebank 2,40% 2,48% Fra
Gjensidige Bank 2,40% 2,49% Fast
DNB Saga 2,40% 2,49% Veil
Storebrand Bank 2,40% 2,49% Fast
Totens Sparebank 2,40% 2,50% Fra
KLP Banken 2,45% 2,52% Fast
Eiendomskreditt 2,50% 2,52% Fast
SpareBank 1 SR-Bank 2,40% 2,52% Veil
SpareBank 1 Telemark 2,45% 2,53% Veil
Spb Øst - Akademikerlån 2,50% 2,61% Fra
Handelsbanken 2,50% 2,62% Veil
Din Bank (Spb Øst) 2,59% 2,62% Fast
Nordea 2,55% 2,65% Veil
Danske Bank 2,60% 2,70% Veil
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,71% Veil
Statens Pensjonskasse 2,67% 2,75% Fast
DNB 2,65% 2,75% Veil

Kilde: smartepenger.no, bankenes nettsider, Finansportalen.

Under har vi delt kommentarene til de enkelte långiverne inn i de fire gruppene:

 • Medlemskap kreves
 • Forutsigbarhet - långiveren har forutsigbare betingelser
 • Du må forhandle - banken bruker veiledende satser
 • Regionale banker

Medlemskap kreves

Det er i denne gruppen man gjennomgående finner de beste betingelsene. Her er også rentene forutsigbare ved at renten er bestemt ut fra sikkerhet, og eventuelt lånebeløp.

Akademikerne - Danske Bank
Dette er Danske Banks avtale med paraplyorganisasjonen Akademikerne. Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

Beste rente gis opp til 80 prosent med 2,15 prosent, som gis på alle beløp. Opp til 85 prosent er snittrenten 2,27 prosent.

Gjensidige - Organisasjon
Renten gjelder for medlemmer av NITO, Tekna og YS. For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi. Renten er da 2,10 prosent. For lån som går opp til 75 prosent av markedsverdi er renten 2,25 prosent på lån fra 2 millioner kroner, 2,30 prosent under.

KLP Banken
For å få disse rentene må du ha tilknytning til KLP. Ikke-medlemmer får 0,25 prosentpoeng høyere rente.

Lånerenten avhenger av beløpet. På lån fra 2 millioner kroner er renten 2,45 prosent, mellom 1 og 2 millioner er renten 2,65 prosent, 3,00 prosent under 1 million kroner. Satsene gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Oslo Pensjonsforsikring
Alle som er medlem i pensjonsordningen til Oslo kommune kan låne her, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Renten er 2,25 prosent for alle beløp opp til 75 prosent av markedsverdi.

Utdanningsforbundet (Swedbank)
For å få dette lånet må du være medlem av Utdanningsforbundet. Renten avhenger av lånebeløpet. Renten er 2,15 prosent på lån fra 2 millioner kroner, 2,30 mellom 1 og 2, 3,20 prosent på lån under. Dette gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Forutsigbare betingelser

Fra et forbrukermessig synspunkt er denne typen betingelser det beste. Å gi billige lån til alle, kun bestemt av sikkerhet og eventuelt lånestørrelse er klart enklest å forholde seg til. Både nye og eksisterende låntakere har de samme betingelsene.

I konkurransesammenheng er det disse aktørene som er de klart viktigste.

BN Bank
Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner. Renten er 2,30 prosent på lån fra 2 millioner kroner, som går opp til 2,55 prosent på lån under. Disse rentene gjelder opp til 75 prosent.

Etableringsgebyret er null ved e-signering av låneavtalen. Ellers er gebyret på 2.000 kroner.

Boligkreditt.no (Spb Øst)
Lånerenten avhenger av beløpet. Grensene går ved 2 millioner kroner, og 4 millioner kroner. Renten er 1,97 prosent (1,99 effektivt) på lån fra 4 millioner kroner. På lån mellom 2 og 4 millioner er renten 2,25 prosent, som går opp til 2,89 prosent på lån under 2 millioner kroner. Dette gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Det er ingen gebyrer når du lånet her. Boligkreditt er en avdeling i Sparebanken Øst.

Din Bank (Spb Øst)
Den laveste renten gis bare opp til 50 prosent av markedsverdi. På lån fra 3 millioner kroner er renten 2,39 prosent, på lån under er renten 2,59 prosent. Denne renten gjelder også på alle beløp på lån opp til 75 prosent av markedsverdi.

Din Bank er en avdeling i Sparebanken Øst.

Eiendomskreditt
Eiendomskreditt låner ikke ut mer enn opp til 65 prosent av markedsverdi. Lånerenten avhenger av beløpet. På lån fra 4 millioner er renten 2,40 prosent, mellom 2 og 4 er renten 2,50 prosent, på lån mellom 1 og 2 millioner er renten 2,75 prosent, som går ytterligere opp til 3,00 prosent på lån under 1 million kroner.

Ved låneopptak betaler Eiendomskreditt et medlemskap i Huseiernes Landsforbund. Verdien av dette er 460 kroner per år.

Gjensidige Bank
For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi. Da er renten 2,40 prosent. Innenfor 75 prosent er renten 2,75 prosent på lån fra 2 millioner, og 3,00 prosent under. 

Dette krever at du har fordelsprogrammet «Fordel bank». For å bli fordelskunder er kravet: Aktiv brukskonto med bankkort. Ett spareprodukt (ikke krav om fast sparing). Boliglån, billån eller kredittkort.

Landkreditt Bank
Lånerenten avhenger av beløpet. På lån fra 2 millioner kroner er renten 2,25 prosent, på lån mellom 1 og 2 millioner er renten 2,65 prosent, opp til 3,05 prosent på lån under 1 million kroner. Satsene gjelder opp til 80 prosent av markedsverdi

OBOS-banken
Renten gjelder for medlemmer av OBOS. Ikke-medlemmer får 0,15 prosent høyere rente. Men alle kan melde seg inn for 200 kroner (per år), så da regner vi den for åpen.

Lånerenten avhenger av beløpet. Renten er 2,35 prosent fra 2 millioner kroner, opp til 2,60 prosent på lån under. Rentene gjelder opp til 80 prosent.

SkagerakDirektebank
Renten er 2,25 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi, 2,39 prosent innenfor 75, og 2,99 prosent innenfor 85 prosent av markedsverdi.

Banken er en del av Bamble og Langesund Sparebank.

Skandiabanken
Lånerenten avhenger av beløpet. Nominell rente er 2,28 prosent på lån fra 2 millioner kroner, 2,62 prosent under. Dette gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyrer.

Storebrand Bank
For å kunne få denne renten må du være helkunde. Renten avhenger av lånebeløpet. På lån fra 2 millioner kroner er renten 2,40 prosent, som går helt opp til 2 ,90 prosent på lån mellom 1 og 2 millioner, og videre opp til 3,30 prosent på lån under 1 million. Dette gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Storebrand Fordel
For å få denne renten må arbeidsgiver ha en pensjonsordning fra Storebrand. Rentesatsene er 0,1 prosentpoeng under det helkundene får.

Her må du forhandle

I renteoversikten over finner du banker som er merket «Veil» og «Fra». Veiledende priser betyr at du kan få renter som ligger under dette nivået. Fra-rente betyr at dette er den laveste renten du kan få i den banken.

Når du har lån i en forhandligbank må du også følge med og kreve bedre rente ved senere endringer. Har du fått et gunstig tilbud tidligere, er det ikke sikkert at du følger med videre ned ved en rentrenedgang.

Danske Bank
Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner. Veiledende sats er 2,60 prosent fra 2 millioner kroner, 2,90 prosent på lån under. Dette gjelder innenfor 80 prosent av markedsverdi.

Danske Bank har også avtalen med Akademikerne som er beskrevet under eget punkt.

DNB
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner. Fra 2 millioner kroner er veiledende sats 2,65 prosent, som går opp til 2,90 prosent å lån under. Dette gjelder opp til 75 prosent av markedsverdi.

På lån mellom 75 og 85 prosent av markedsverdi får du den beste renten opp til 70 prosent, og en rentesats på 7,55 prosent på det overskytende. Dette gis som et trapperentelån, der den dyreste biten nedbetales først.

DNB Saga
For å kunne bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue.

Beste rente gis opp til 75 prosent. Den veiledende satsen er 2,40 prosent på alle beløp.

Handelsbanken
Handelsbanken har en veiledende sats på 2,50 prosent på lån opp til 75 prosent av markedsverdi.

LillestrømBanken
Lånerenten avhenger av beløpet, og er fra-renter. Lånerenten er fra 2,30 prosent på lån fra 2 millioner kroner, 2,70 prosent mellom 1 og 2 millioner, og 3,20 prosent på lån under 1 million. Dette gjelder innenfor 60 prosent av markedsverdi. PÅ lån opp til 75 prosent av markedsverdi er den nominell renten 0,1 prosentpoeng høyere.

Nordea
Lånerenten avhenger av beløpet. Den veiledende renten er 2,55 prosent på lån fra 2 millioner korner, 2,65 prosent på lån under.  Dette gjelder opp til 75 prosent av markedsverdi.

Nordea Premium
For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (eller 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner.

Den veiledende renten er 2,35 prosent på alle beløp, som gjelder opp til 75 prosent av markedsverdi.

Rindal Sparebank
Renten er fra 2,40 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi, og 3 prosent innenfor 85 prosent av markedsverdi. Dette gjelder uavhengig av lånebeløp.

Regionale banker

Dette er banker som bare gir lån i sitt nærområde, og til personer med tilknytning. Det er ingen av disse bankene som blander seg inn helt i toppen.

 • 2,39 prosent - Flekkefjord Sparebank
 • 2,42 prosent - Gjerstad Sparebank
 • 2,43 prosent - Askim og Spydeberg Sparebank
 • 2,43 prosent - Orkdal Sparebank
 • 2,45 prosent - Valle Sparebank

Boliglån for unge

Du er ung til du er 34 år i alle banker, unntatt i Storebrand der du er ung til du er 40 år.

På boliglån for unge er standarden at du får de beste vilkårene opp til 85 prosent av markedsverdien. I de aller fleste tilfellene er det ikke et krav om det er den første boligen du kjøper.

Landsdekkende långivere

Dette er de åpne landsdekkende långiverne. Her har vi tatt med de beste tilbudene, og de tre største bankene.

Storebrand Bank har både de laveste renten og er altså alene om 6 års forlenging av ungdomstiden.

Bank Nominelt Effektivt
Storebrand Bank 2,10% 2,19%
Rindal Sparebank 2,10% 2,19%
Lom & Skjåk Sparebank 2,19% 2,27%
OBOS 2,20% 2,27%
Landkreditt Bank 2,25% 2,28%
Skagerak DirekteBank 2,25% 2,32%
Danske Bank 2,25% 2,34%
Nordea 2,35% 2,44%
DNB 2,40% 2,49%

Kilde: smartepenger.no, bankenes nettsider, Finansportalen.

I Landkreditt Bank gjelder disse vilkårene bare for den første boligen du kjøper. I Rindal Sparebank må du ha hatt forutgående BSU-sparing.

Tysnes Sparebank har en rente på 1,60 prosent (effektivt 1,65 prosent). Men dette krever at du flytter til Tysnes. I tillegg varer det bare i to år, så går renten opp ett prosentpoeng. Den effektive renten er dermed slett ikke 1,65 prosent over 15 år, men nesten et prosentpoeng høyere. Lånet er dermed ikke blant de beste tilbudene.

Sunndal Sparebank har en rente på 1,99 prosent nominelt. Denne banken er i utgangspunktet landsdekkende, men dette tilbudet gjelder bare i Møre & Romsdal, og i Sør-Trøndelag.

Disse krever medlemskap

LO har en avtale som gir 0,20 prosentpoeng lavere rente i alle SpareBank 1-banker. Her har vi tatt med de gunstigste avtalene som krever medlemskap, og som er landsdekkende.

Avtalen som Danske Bank har med Akademikerne, og Gjensidige med NITO, Tekna, og YS er det gunstigste tilbudene.

Bank Nominelt Effektivt
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,06%
Gjensidige Bank Organisasjon 1,99% 2,06%
Lom & Skjåk Sparebank – LO 1,99% 2,06%
SpareBank 1 Hallingdal – LO 2,10% 2,18%
SpareBank 1 BV – LO 2,15% 2,23%
SpareBank 1 SR-Bank – LO 2,20% 2,30%
KLP Banken 2,25% 2,32%

Kilde: smartepenger.no, bankenes nettsider, Finansportalen.

 

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire beløp innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi. Totalt 8 lister.