Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I 2013 var effekten av rentefradraget 28 prosent, i 2019 blir det 22 prosent. Beregn selv hvor mye dyrere lånene har blitt på grunn av det.

Skatten på alminnelig inntekten (inntekt etter fradrag) har stadig gått nedover siden 2013. Da lå den på 28 prosent. I 2019 vil den gå ned til 22 prosent. Dette betyr at denne skatten har gått ned med over 20 prosent (6 prosentpoeng)

For inntekten din er jo det positivt. For fradragene er det ikke positivt fordi, skattebesparelsen på fradragene synker. Motsatt vil renteinntekter få lavere beskatning.

For å dekke inn skattetapet på lavere skatt på alminnelig inntekt har trinnskatten blitt innført. Dette er en bruttoskatt der fradragene ikke har noen betydning for denne skatten. I 2019 vil denne skatten øke med 0,5 til 0,9 prosentpoeng, avhengig av hvilket trinn det er.

Slik har utviklingen i verdien av rentefradraget vært:

Skatteår Prosent
Fradragseffekt i 2013 28%
Fradragseffekt i 2015 27%
Fradragseffekt i 2016 26%
Fradragseffekt i 2017 24%
Fradragseffekt i 2018 23%
Fradragseffekt i 2019 22%

Beregn selv med Rentedragskalkulatoren

Du kan selv beregne hvor mye du taper isolert sett på lavere fradragseffekt. I rentefradragskalkulatoren kan du legge inn hvor mye lån du totalt har, med tilhørende gjennomsnittsrente. Kalkulatoren regner ut hvor mye du taper i for ii forhold til 2013 og 2015.

Her finner du Rentefradragskalkulatoren

Eksempler på tap

Først har vi tatt utgangspunkt i en familie med to barn som nylig har etablert seg. De har da et stort rentefradrag, et foreldrefradrag (for to barn), og et fagforeningsfradrag for begge.

I 201 vil de spare 66.879 kroner, som går ned til 61.295 kroner i 2016. Det vil altså si 4.954 kroner mer i skatt i 2016. Sammenlignet med 2018 vil tapet øke til 12.385 kroner.

Forutsetninger:  
Renter 100 000
Foreldrefradrag 40 000
Fagforening 7 700
Sum fradrag 247 700
Spart skatt:  
Spart skatt i 2015 66 879
Spart skatt i 2018 56 971
Spart skatt i 2019 54 494
Tap:  
Tap fra 2018 til 2019 2 477
Tap fra 2015 til 2019 12 385

I eksempel 2 har vi tatt utgangspunkt i et lån på 4 millioner kroner, og sett hva fradragseffekten er hvert av årene.

Forutsetninger:
Lån 4 000 000
Rente 2,50%
Renteutgifter 100 000
Spart skatt fra rentefradraget:
i 2013 (28%) 28 000
i 2015 (27%) 27 000
i 2016 (25%) 25 000
i 2017 (24%) 24 000
i 2018 (23%) 23 000
i 2019 (22%) 22 000
Mindre verdi av skattefradrag siden 2013/2015:
Tap fra 2015 til 2019 5 000
Tap fra 2013 til 2019 6 000

Dette taper du

Oversikten under viser hvor mye du taper på lavere skatteeffekt av fradragene.

For eksempel har du så mye som 200.000 kroner i fradrag taper du 10.000 kroner fra 2015 til 2019.

Under "Fradrag" har vi satt opp en rekke fradragstørrelser.

Fradrag Fra 15 til 19
20 000 1 000
40 000 2 000
60 000 3 000
80 000 4 000
100 000 5 000
150 000 7 500
200 000 10 000
300 000 15 000

Beregn de totale endringene

Hvordan dette slår ut totalt sett fra 2018 til 2019 kan du beregne i en egen kalkulator. I den er skattesystemene for 2018 og 2019 gjort direkte sammenlignbare slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av skatteforslaget.

Der får du med både effekten av lavere skatt på alminnelig inntekt, og den nye trinnskatten.

Kalkulator: Regn ut med skatteendringskalkulatoren.

Beregn skatten for 2019

Her er det flere kalkulatorer du kan bruke:

Skatteberegning 2019 (kan brukes av lønnsmottakere, uføretrygdede, og næringsdrivende

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019 (enkel kalkulator med få felter)

Pensjonsskattekalkulator 2019 (for pensjonsinntekter)

Alle kalkulatorene bygger på forslaget til statsbudsjett for 2019.