Bruk vår kalkulator til å finne ut hvor stort lån du klarer å betjene.

Du kan med relativt få tastetrykk finne ut hvor høyt lån du har forutsetning for å kunne ta opp - og betjene - med din økonomi. Bruk «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren, og fyll inn de nødvendige opplysningene.

Jo flere - og jo mer presise - opplysninger du legger inn i kalkulatoren, jo mer riktig lånesum kommer du frem til med kalkulatoren.

Ikke sikkert banken er enig

En ting du må være veldig klar over, er det på ingen måte er sikkert at banken vil gi deg den samme lånesummen som du kommer frem til med vår kalkulator.

Bankene opererer gjerne med litt forskjellige grenser -for eksempel kan noen banker nekte deg å ta opp en gjeld på mer enn 2,5 ganger inntekten din, mens andre kan godta en «tre-ganger». 

Derfor kan det lønne seg å sjekke bankenes lånekalkulator også - dersom dette finnes hos banken hvor du tenker å ta opp lån. Denne vil du som oftest lett finne finne frem til på bankenes nettsider.

Retningslinjer for utlån

Men bankene må i utgangspunktet forholde seg til Finanstilsynets retningslinjer for boliglån. Her heter det blant annet:

– Normalt må lån ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi, der belåningsgraden omfatter alle lån med pant i boligen (den ganske mye omtalte «15 prosent-regelen», som altså medfører at låntaker selv må stille med 15 prosent egenkapital).

– Banken må ta høyde for at renten kan øke med minst fem prosentpoeng fra det aktuelle nivået.

Eksempler

Vi har laget fire eksempler med utgangspunkt i tallene som er forhåndsinnlagt i kalkulatoren.

Eksempelparet har en inntekt på tilsammen 750.000 kroner, har ikke barn og har et levekostnadsnivå som ligger 25 prosent over normen (ifølge SIFOs standardbudsjett). Paret i eksempelet har ingen andre lån.

Den forhåndsinnlagte renten er på åtte prosent siden man bør legge inn en relativt høy rentesats når man skal budsjettere.

* Eksempel 1 - forhåndsinnlagte tall

I det første eksempelet har vi ikke gjort noen endringer med tallene i kalkulatoren. Beregningene viser da at paret - med sin økonomi - kan betjene et lån på inntil 2.910.000 kroner.

Vi har også prøvd å legge inn den samme eksempelinntekten i et par bank-lånekalkulatorer. Merk at det ikke alltid er mulig å legge inn like mange forutsetninger i bankenes kalkulatorer, så det er ikke sikkert at sammenligningsgrunnlaget blir helt korrekt.

Med en samlet inntekt på 750.000 kan eksempelparet låne inntil 2.516.535 kroner i DNB.

Med en samlet inntekt på 750.000 kan eksempelparet låne inntil 2.019.000 kroner i Fokus Bank.

* Eksempel 2- kutter bilkostnader

I de forhåndsinnlagte tallene er det forutsatt at paret har årlige bilkostnader på 40.000 kroner. I det andre eksempelet kutter vi alle bilkostnader, og øker tilsvarende posten for reiseutgifter/månedskort med syv tusen fra 18.000 til 25.000 kroner.

Paret kan - uten bilkostnader - betjene et lån på inntil 3.290.000 kroner.

* Eksempel 3 - levekostnader på 50 prosent over normen

Her tenker vi oss at eksempelparet er litt mindre sparsommelige enn i det forhåndsinnlagte eksempelet, og at de istedenfor å ligge 25 prosent over det normale levekostnadsnivået (i henhold til SIFOs standardbudsjett) bruker 50 prosent mer enn normen.

Paret kan da betjene et lån på inntil 2.600.000 kroner.

* Eksempel 4 - to barn

I det fjerde eksempelet tenker vi oss at eksempelparet budsjetterer med at de har to barn under 12 år (ett barn på 1 år og ett barn på 7 år).

Da må vi legge inn barnetrygd for to barn, barnehageutgifter for ett barn, og fradrag for utgifter til barnepass.

Med to barn i husholdningen kan paret betjene et lån på inntil 2.990 000 kroner.

 

Se også:

Hvor mye kan du låne?

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.