Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Pengesedler.

De fleste får skattelette i 2016. Hvor mye kan du beregne med vår kalkulator.

Regjeringen fjerner toppskatten og innfører en såkalt trinnskatt som gir ulike utslag i lønnsbeskatningen. Trinnskatten er en bruttoskatt der fradragene ikke har noen betydning. Samtidig senkes skatten på alminnelig inntekt (nettoinntekt) fra 27 til 25 prosent.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2015 og 2016. Innslagspunktene er i 2016 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,7 prosent. På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

NY KALKULATOR FOR SKATT 2016 MOT 2015: Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Endringer i skatten på forskjellige inntektstrinn

Tabellen nedenfor viser endringene for de enkelte lønnstrinnene. Her er det forutsatt at det ikke er noen andre inntekter eller fradrag utover standardfradragene (minstefradrag og personfradrag).

Disse tallene tar ikke hensyn til endringene i formuesskatten. Effekten av dette kan du se nedenfor.

Av tabellen ser du at alle får skattelette, økende med inntekten.

Eksempel: Har du 500.000 kroner i lønnsinntekt, gir det 2.196 kroner i skattelette.

Inntekt Endring
100 000 -129
200 000 -906
300 000 -1 396
400 000 -1 796
500 000 -2 196
600 000 -2 595
700 000 -2 995
800 000 -3 395
900 000 -3 795
1 000 000 -4 195
3 000 000 -12 195

Kilde: Smarte Penger

Endringer med 3 ganger i lån

Her har vi sett på endringene når hvert enkelt inntektstrinn har tre ganger inntekten i lån. Det er forutsatt en lånerente på 3,0 prosent.

Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 27 til 25 prosent blir effekten av rentefradraget mindre. Dette gjør at skatteletten blir mindre for alle trinn. Tabellen viser altså hvordan størrelsen på lån reduserer skatteletten.

Selv om effekten av rentefradragene blir mindre, får likevel alle en skattelette også i gruppen med høye lån.

Inntekt Endring
400 000 -1 076
500 000 -1 296
600 000 -1 515
700 000 -1 735
800 000 -1 955
900 000 -2 175
1 000 000 -2 395
3 000 000 -6 795

Kilde: Smarte Penger

Bare renteeffekten

Her har vi bare sett på resultatet av lavere effekt av rentefradraget.

I øverste del av tabellen har vi tatt utgangspunkt i en rente på 3 prosent, nederste del på 5 prosent.

Naturlig nok vil denne effekten koste mer jo høyere renten er.

Rente på 3,0 prosent
Lån Renter 2 015 2 016 Forskjell
1 000 000 30 000 8 100 7 500 -600
2 000 000 60 000 16 200 15 000 -1 200
3 000 000 90 000 24 300 22 500 -1 800
4 000 000 120 000 32 400 30 000 -2 400
         
Rente på 5,0 prosent
Lån Renter 2 015 2 016 Forskjell
1 000 000 50 000 13 500 12 500 -1 000
2 000 000 100 000 27 000 25 000 -2 000
3 000 000 150 000 40 500 37 500 -3 000
4 000 000 200 000 54 000 50 000 -4 000

 

Endringene i selve formuesskatten

Formueskattesatsen går ned fra 0,85 prosent av netto formue til 0,80 prosent. I tillegg øker innslagspunktet fra 1,2 millioner kroner, til 1,4 millioner (2,8 for ektefeller).

Endringene i tabellen nedenfor gjelder for en ugift. Med en formue på 1,4 millioner kroner, gir dette en lette på 1.700 kroner. For en med en formue på 100 millioner kroner blir letten på 51.000 kroner.

Formue 2015 2016 Endring
1 200 000 0 0 0
1 400 000 1 700 0 -1 700
2 000 000 6 800 4 800 -2 000
3 000 000 15 300 12 800 -2 500
4 000 000 23 800 20 800 -3 000
10 000 000 74 800 68 800 -6 000
100 000 000 839 800 788 800 -51 000

Kilde: Smarte Penger.

Økt skatt på utbytte

 Skatten på utbytte økes ved å innføre en faktor for å øke skatten. Utbyttet skal ganges opp med en faktor på 1,15. Får du 1000 i utbytte må du da skatte av 1150 kroner i 2016 i stedet.

For 2015 blir da skatten på utbytte 270 kroner. I 2016 blir skatten 287,50 kroner. Skatten går da opp til 28,75 prosent av utbytte.

For en eier blir skatten samlet sett omtrent den samme fordi selskapsskatten har blitt senket fra 27 til 25 prosent.

Reisefradraget

I 2015 er det utgifter over 16.000 kroner som kan trekkes fra. I 2016 økes dette med 6.000 kroner til 22.000 kroner.

For dem som har utgifter over 22.000 kroner gir dette en skatteskjerpelse på 1.500 kroner.

 

Kalkulatorer:

Beregn hva skatteendringen blir for deg mellom 2015 og 2016
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2015 og 2014. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2016Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2016.