Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk hva du bidrar med til statskassen i 2016

I tillegg til skatt på inntekt må det tas blant annet tas hensyn til, mva, bompenger, bilavgifter, drivstoffavgifter, alkoholavgifter, sukkeravgifter og flere andre avgifter.

Din individuelle skatte- og avgiftsbelastning avhenger av ditt forbruksmønster. Dyr bil, stort konsum av alkohol og røyk trekker opp. Det samme gjør lav gjeld. Uten gjeld har du ingen lånerenter som gir fradrag i skatten. Også høy inntekt øker skattebelastningen siden høye inntekter har høyere prosentvis skatt enn lave inntekter. Har du derimot elbil og mye gjeld, kommer du mye gunstigere ut. Se tabellen under for fire eksempler

I beregningene viser vi hva man betaler i skatter og avgifter for de som har vanlig lønnet heltidsjobb. For eksempel vil pensjonister og uførepensjonister normalt ha en lavere andel av skatter og avgifter.

Beregn dine egne tall i vår kalkulator

Du kan beregne hvor mye du totalt sett betaler i skatten og avgifter forhold til lønnsnivået ditt i vår skatte- og avgiftskalkulator for 2016.

I denne kalkulatoren ligger det en full skatteberegning, samtidig som alle typer avgifter blir beregnet ut fra hvilket forbruksmønster du legger inn, helt ned til småavgifter som sukkeravgift og sjokoladeavgift.

Her finner du skatte og avgiftskalkulatoren.

Dette må du betale

Eksakt hvor mye du betaler i skatter og avgifter avhenger helt av hvilke forutsetninger som tas. De direkte skattene er lett å beregne, men betydningen av andre avgifter som merverdiavgift og en rekke særavgifter, avhenger av forbruksmønsteret ditt.

Selve skatteprosenten kan du ikke gjøre så veldig mye med. Rentefradraget er som oftest det som reduserer skatten din mest. Les mer om hva du betaler i skatt på ulke inntektstrinn.

Det er mest normalt å ligge på omtrent 50 prosent av inntekten i totale skatter og avgifter for enslige. For et par med to inntekter blir det noen prosentpoeng lavere. Inntektsskatten er den største posten, deretter kommer merverdiavgiftene.

De som vil betale prosentvis mest i forhold til inntekten har disse egenskapene:

  • Høy inntekt
  • Eier stor bil med kraftig motor
  • Røyker mye
  • Drikker mye alkoholholdige drikkevarer
  • Har ingen gjeld på bolig, kan dermed forbruke mer
  • Ferierer i Norge, slik at han bruker pengene i Norge på avgiftsbelagte varer

Fire eksempler:

Normal: Dette er en enslig person med et normalt forbruksnivå med en inntekt på 500.000 kroner. Her er det forutsatt kjøp av en nyere bruktbil

Normal 2 personer: I dette eksemplet er det også et normalt forbruk. Inntektene er 700.000 kroner og 300.000 kroner. De har to biler, hvorav den ene er en elibil. Dette gjør at de ikke belastes for noen avgifter på denne bilen.

Høy: Dette eksemplet er laget for å vise hvor høyt det er mulig å strekke andelen man betler i skatter og avgifter. Her er det forutsatt at vedkommende bruker mye penger på høyt avgiftsbelagte varer. Samtidig bruker han de meste av lønnen (500.000 kroner) til forbruk. I dette eksemplet bruker han 68,6 prosent av inntekten på skatter og avgifter.

Lav: I den andre enden har vi forbrukeren som nesten ikke bruker penger. Han kommer likevel opp i 41,4 prosent på grunn av inntektsskatten og effekten av arbeidsgiveravgiften som det ikke er mulig å komme unna. Inntekten er på 500.000 kroner. Med så lite forbruk vil han ha et stort spareoverskudd.

Du kan se en mer detaljert oversikt lenger ned. Her kan du se forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Slik ser hovedtallene for hva disse må betale i skatter og avgifter:

Normale forutsetninger Normal Normal 2 personer
Inntekt 500 000 700 000
Inntekt person 2 * 300 000
Rentefradrag 50 000 100 000
Skatt på inntekt 24,5 % 25,70%
Effekt arbeidsgiveravgift 7,8 % 8,20%
Merverdiavgift 7,9 % 6,30%
Bilavgifter 6,5 % 2,90%
Andre avgifter 3,5 % 2,60%
Sum avgifter 50,2% 45,7%
     
Spesielle forutsetninger Høy Lav
Inntekt 500 000 500 000
Rentefradrag 0 0
Skatt på inntekt 27,0% 27,0 %
Effekt arbeidsgiveravgift 7,8% 7,8 %
Merverdiavgift 10,7% 3,5 %
Bilavgifter 12,9% 0,0 %
Andre avgifter 10,5% 1,2 %
Sum avgifter 68,9% 39,5%

Topp og bunn variere med nesten 30 prosentpoeng. Men dette gjelder for ekstremtilfeller. For enslige eller familier vil den totale skatte,-og avgiftsprosenten bare variere med noen få prosentpoeng.

Nivået i Norge mot utlandet

Avgiftsbelastningen må med når man kartlegges et lands skattenivå. De fleste sammenligninger av skattenivået mellom land er derfor svært ufullstendige.

En annen sak er at det uansett ikke kan sammenlignes, så lenge det er ulikheter i hva man får igjen for skattepengene. Forskjeller i hva man betaler innen helse, skolevesen og pensjoner er store mellom land vi kan sammenligne oss med. Det er derfor umulig å si om nivået i Norge er høyt i forhold til andre land.

Detaljert oversikt

Tabellen viser en detaljert oversikt over hvilke skatter og avgifter som betales for de to normaleksemplene. Tallene vises i kroner per år, og i prosent av total inntekt. Her finner du forutsetningene for tallene.

Først de normale:

  Normal Normal 2 personer
Skatter I kr I % I kr I %
Trygdeavgift 41 000 8,20% 82 000 8,20%
Trinnskatt 4 963 0,99% 22 040 2,20%
Skatt på alminnelig inntekt 76 700 15,34% 153 400 15,34%
Formuesskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum skatter 122 663 24,53% 257 440 25,74%
Arbeidsgiveravgift        
Effekt av arbeidsgiveravgift 38 916 7,78% 81 639 8,16%
Merverdiavgifter        
Merverdiavgift 39 252 7,85% 62 624 6,26%
Bilavgifter        
Vektavgift 6 713 1,34% 7 354 0,74%
Motoreffektavgift 1 286 0,26% 1 380 0,14%
Avgift på co2-utslipp 6 163 1,23% 3 941 0,39%
Omregistreringsavgift 1 982 0,40% 0 0,00%
Avgifter bensin og diesel 7 152 1,43% 7 152 0,72%
Årsavgift 3 135 0,63% 3 135 0,31%
Bompenger 6 000 1,20% 6 000 0,60%
Sum bilavgifter 32 431 6,49% 29 515 2,95%
Andre avgifter        
Alkoholavgift 6 081 1,22% 12 161 1,22%
Tobakksavgifter 0 0,00% 0 0,00%
Brusavgift 392 0,08% 785 0,08%
Sukkeravgift 92 0,02% 184 0,02%
Sjokoladeavgift 71 0,01% 142 0,01%
Forbruksavgift elektrisk kraft 1 600 0,32% 2 400 0,24%
Avgifter på fyringsolje 0 0,00% 0 0,00%
Dokumentavgift 6 250 1,25% 7 500 0,75%
Eiendomsskatt 0 0,00% 0 0,00%
NRK-lisens 2 835 0,57% 2 835 0,28%
Sum andre avgifter 17 321 3,46% 26 007 2,60%
         
Sum totale skatter og avgifter 250 583 50,12% 457 225 45,72%

 

Dette er skatter og avgifter de mer ekstreme variantene må betale:

  Høy Lav
Skatter I kr I % I kr I %
Trygdeavgift 41 000 8,20% 41 000 8,20%
Trinnskatt 4 963 0,99% 4 963 0,99%
Skatt på alminnelig inntekt 89 200 17,84% 89 200 17,84%
Formuesskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum skatter 135 163 27,03% 135 163 27,03%
Arbeidsgiveravgift        
Effekt av arbeidsgiveravgift 38 916 7,78% 40 735 8,15%
Merverdiavgifter        
Merverdiavgift 59 777 11,96% 17 579 3,52%
Bilavgifter        
Vektavgift 13 920 2,78% 0 0,00%
Motoreffektavgift 8 442 1,69% 0 0,00%
Avgift på co2-utslipp 22 261 4,45% 0 0,00%
Omregistreringsavgift 1 982 0,40% 0 0,00%
Avgifter bensin og diesel 8 940 1,79% 0 0,00%
Årsavgift 3 135 0,63% 0 0,00%
Bompenger 6 000 1,20% 0 0,00%
Sum bilavgifter 64 680 12,94% 0 0,00%
Andre avgifter        
Alkoholavgift 41 520 8,30% 0 0,00%
Tobakksavgifter 6 000 1,20% 0 0,00%
Brusavgift 392 0,08% 0 0,00%
Sukkeravgift 92 0,02% 0 0,00%
Sjokoladeavgift 71 0,01% 0 0,00%
Forbruksavgift elektrisk kraft 1 600 0,32% 1 200 0,24%
Avgifter på fyringsolje 0 0,00% 0 0,00%
Dokumentavgift 10 000 2,00% 1 875 0,38%
Eiendomsskatt 0 0,00% 0 0,00%
NRK-lisens 2 835 0,57% 2 835 0,57%
Sum andre avgifter 62 510 12,50% 5 910 1,18%
         
Sum totale skatter og avgifter 361 046 72,21% 199 387 39,88%

 

Se også:

Les mer om hvordan vi har regnet her

Her kan du lese forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Avgiftsoversikt

Skatt på lønnsinntekt

Kalkulatorer:

Skatte- og avgiftsberegning 2016
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.