Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Syklende dame foran Danske Bank.

Dersom du velger fastrente, hva er konsekvensen av å velge tre år, fem år eller ti år?

Fastrentene falt ytterligere etter Norges Banks siste rentemøte, i all hovedsak gjelder dette fastrente med tre og fem års bindingstid.

I dag er laveste fastrente med tre års binding 2,10 prosent, for fem års binding 2,5 prosent og for ti års binding 3,15 prosent. Den samme mønsteret med stigende rente desto lengre bindingstid er gjennomgående for samtlige banker.

Spørsmålet blir da: Hvordan må renten utvikle seg i fremtiden for at fem års binding bli mer lønnsomt enn tre års binding, osv, osv. Å bare se på forskjellen i rente mellom tre år og fem år gir ikke svaret. Velger du tre års binding fremfor fem års binding, gir treårsbindingen deg tross alt lavere rente enn femårsbindingen de tre første årene, men deretter vet du ikke hvilken rente du har.  I tabellen nedenfor har Smarte Penger regnet på akkurat det.

Mellom 3 og 5 prosent: Hva renten må være i år 4 og 5 for at rentebinding i tre år + flytende rente i de to neste årene skal være likeverdige med å sitte med fem års fastrente.

Tilsvarende prinsipp gjelder for «3 og 10» og «5 og 10».

Bankenes fastrenter som er grunnlaget for beregningene finner du i egen tabell lengre ned i artikkelen.

Eksempel 1: La oss sammenligne Danske Banks fastrente for 3 år mot deres fastrente i 5 år. Dette må skje for at de to avtalene skal koste deg akkurat det samme: Velger du 5 års fastrente i Danske Bank Akademikeravtalen, må den flytende renten i år 3 og 4 være 1,00 prosentpoeng høyere enn nivået på Danske Banks fastrente for 3 år.

Eksempel 2: Sammenlignet med 5 års rentebinding mot 10 års binding i Danske Bank må renten øke med 1,30 prosentpoeng etter fem år for at avtalene skal være likeverdige. Renten må da være 1,30 prosent høyere i snitt fra og med det 6. til og med det 10 året.

Bank 3 og 5 3 og 10 5 og 10
Akademikerne - Danske Bank 1,00% 1,50% 1,30%
BN Bank 1,25% 1,36% 0,90%
Danske Bank 1,00% 1,50% 1,30%
DNB 0,88% 1,43% 1,30%
DNB Saga 0,75% 1,43% 1,40%
Eiendomskreditt 0,75% 1,43% 1,40%
KLP Banken 0,75% 1,36% 1,30%
Nordea 0,63% 1,14% 1,10%
Nordea Premium 0,75% 1,36% 1,30%
OBOS Banken 0,88% 1,57% 1,50%
Sandnes Sparebank 0,88% 1,50% 1,40%
SpareBank 1 Hedmark 0,88% 1,43% 1,30%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,50% 1,36% 1,50%
SpareBank 1 Oslo Akershus 0,63% 1,29% 1,30%
Sparebank 1 SMN 0,75% 1,50% 1,50%
SpareBank 1 SR-Bank 1,13% 1,64% 1,40%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0,88% 1,43% 1,30%
Sparebanken Sør 0,63% 1,36% 1,40%
Sparebanken Vest 0,88% 1,43% 1,30%
Storebrand Bank 0,75% 1,33% 1,26%
Totens Sparebank 0,75% 1,29% 1,20%
Gjennomsnitt 0,82% 1,41% 1,32%

Kilde: Smarte Penger

I gjennomsnitt må økningen ligge på 0,82 prosentpoeng når vi sammenligner 3 og 5 års binding. I SpareBank 1 SR-bank må den øke mest med 1,13 prosentpoeng.

Når vi sammenligner 3 og 10 års rentebinding, må økningen i gjennomsnitt være på 1,41 prosentpoeng i årene 4. til og med 10.

Siden lånene med 5 års binding har høyere rente enn 3 år, er den nødvendige økningen mindre når vi sammenligner 5 og 10 års binding. Gjennomsnittlig økning som kreves i årene 6 til og med 10 er 1,32 prosentpoeng.

DE LAVESTE FASTRENTENE: Lengre ned i artikkelen finner du oversikt over de laveste fastrentene.

Gjør beregninger selv:

Renteutviklingskalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene. Med kalkulatoren kan du da gjøre simuleringen på hva som skal til av renteutvikling for at for eksempel en 10 års fastrente skal lønne seg.

Fastrentene som beregningene er basert på

Bank 3 år 5 år 10 år
Akademikerne - Danske Bank 2,10% 2,50% 3,15%
BN Bank 2,65% 3,15% 3,60%
Danske Bank 2,20% 2,60% 3,25%
DNB 2,45% 2,80% 3,45%
DNB Saga 2,40% 2,70% 3,40%
Eiendomskreditt 2,45% 2,75% 3,45%
KLP Banken 2,45% 2,75% 3,40%
Nordea 2,70% 2,95% 3,50%
Nordea Premium 2,45% 2,75% 3,40%
OBOS Banken 2,40% 2,75% 3,50%
Sandnes Sparebank 2,45% 2,80% 3,50%
SpareBank 1 Hedmark 2,45% 2,80% 3,45%
SpareBank 1 Nord-Norge 2,45% 2,65% 3,40%
SpareBank 1 Oslo Akershus 2,70% 2,95% 3,60%
Sparebank 1 SMN 2,40% 2,70% 3,45%
SpareBank 1 SR-Bank 2,25% 2,70% 3,40%
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,45% 2,80% 3,45%
Sparebanken Sør 2,50% 2,75% 3,45%
Sparebanken Vest 2,40% 2,75% 3,40%
Storebrand Bank 2,47% 2,77% 3,40%
Totens Sparebank 2,50% 2,80% 3,40%
Gjennomsnitt 2,44% 2,77% 3,43%

Kilde: Smarte Penger

De laveste fastrentene

I en del av bankene har fastrentene blitt satt ned falt i etterkant av Norges Banks siste rentemøte. Samtidig ble Rentebanen (Norges Banks spådom for renteutviklingen) nedjustert. 

Her er långiverne med de laveste effektive rentene på 3, 5 og 10 års binding.

Se den fullstendige listen her.

3 års binding Nom Eff
Akademikerne - Danske Bank 2,10% 2,22%
Danske Bank 2,20% 2,35%
SpareBank 1 SR-Bank 2,25% 2,43%
Eiendomskreditt 2,45% 2,47%
OBOS Banken 2,40% 2,52%
5 års binding
Akademikerne - Danske Bank 2,50% 2,63%
Danske Bank 2,60% 2,76%
Eiendomskreditt 2,75% 2,78%
Helgeland Sparebank 2,65% 2,83%
SpareBank 1 Nord-Norge 2,65% 2,84%
10 års binding
Akademikerne - Danske Bank 3,15% 3,29%
Danske Bank 3,25% 3,43%
Eiendomskreditt 3,45% 3,49%
KLP Banken 3,40% 3,54%
Storebrand Bank 3,40% 3,56%

Kilde: Smarte Penger

Effektiv rente er beregnet av et annuitetslån på 1 million kroner, nedbetalt på 15 år.

 

Se også:

Skal du velge fast eller flytende rente?
Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved de to alternativene.

Boliglånskalkulator
Her finner du de viktigste boliglånsrentene på flytende rente - fra de beste og de største bankene.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.