På denne tiden av året kan det virke fristende med egen hytte rett ved alpinanlegg eller langrennsløyper. Men hvor dyrt er det egentlig å eie en hytte?

Mange skulle nok gjerne eid en hytte på fjellet nå når vinterferien står for døren. Som hytteeier må du riktignok regne med å få ganske store kostnader, men det er ikke nødvendigvis så lett å forutse nøyaktig hvor store utgiftene faktisk blir.

Med vår hyttelønnsomhetskalkulator kan du få en oversikt over hva du må regne med av kostnader.

Hvor mye hyttetid?

Hvis du vet omtrent hvor mange dager du og familien regner med å bruke på hytta i løpet av ett år, kan du også finne ut hvor mye du faktisk betaler per døgn du bruker hytta.

Dette vil kanskje gjøre det litt lettere for deg å avgjøre om du bør kjøpe egen hytte, eller om du i stedet bør leie hytte de dagene i året dere skal være på skiferie.

I gjennomsnitt må du nok regne med å betale omkring 10.000 kroner per uke for en vanlig familiehytte i sesongen - hvis du vil bo i nærheten av et alpinanlegg. I toppsesongen er det godt mulig at prisen kan komme opp i 15.000.

Dersom dere for eksempel har familie å besøke andre steder i landet, eller en gang eller to i løpet av året heller vil dra på en utenlandsferie enn å dra på hytta, kan det straks bli mye dyrere å være hytteeier enn dersom familien tilbringer de fleste av årets ferie- og fridager på hytta.

6 eksempler

Under har vi laget 6 eksempler med utgangspunkt i hyttelønnsomhetskalkulator, hvor vi har sett litt nærmere på blant annet hvordan døgnprisen endrer seg avhengig av hvor mye man bruker hytta.

Vi har også laget et par eksempler hvor vi har sett på hvor mye man kan spare på å slippe formuesskatt. Forutsetningen er da at dersom familien ikke hadde investert i hytte, ville de ha måttet betalt formuesskatt.

Med hyttekostnadskalkulatoren kan man også ta verdiendringen med i betraktningen. Dersom man regner med en verdiendring på for eksempel tre prosent i året, vil kostnadene og døgnprisen bli en del lavere. Men merk at du på ingen måte er garantert en slik verdiøkning, og at det dermed vil være litt risikabelt å legge dette inn i kostnadsberegningen.

Ved å gå inn på hyttekostnadskalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger, og dermed få et bilde av om det vil være lønnsomt for din familie å gå til anskaffelse av hytte.

Lite bruk        
EKSEMPEL 1   EKSEMPEL 2
Om hytta:     Om hytta:  
Verdi hytte   2 000 000   Verdi hytte 3 000 000
Ligningsverdi 400 000   Ligningsverdi 600 000
Størrelse i kvm 100   Størrelse i kvm 150
Antall brukerdøgn 30   Antall brukerdøgn 30
Formuesskatt 0   Formuesskatt 1,10 prosent
Kostnader per år:     Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 72 000   Rentekostnad (etter skatt) 108 000
Vedlikehold 20 000   Vedlikehold 30 000
Andre kostnader 20 500   Andre kostnader 22 750
Spart formuesskatt 0   Spart formuesskatt -26 400
Resultat:     Resultat:  
Døgnpris 3 750   Døgnpris 4 578
Årskostnad 112 500   Årskostnad 137 350
Verdiøkning 3 prosent -60 000   Verdiøkning 3 prosent -90 000
Årskostnad etter verdiendring 52 500   Årskostnad etter verdiendring 47 350
Middels bruk        
EKSEMPEL 3   EKSEMPEL 4
Om hytta:     Om hytta:  
Verdi hytte 2 000 000   Verdi hytte 4 000 000
Ligningsverdi 400 000   Ligningsverdi 800 000
Størrelse i kvm 100   Størrelse i kvm 200
Antall brukerdøgn 75   Antall brukerdøgn 75
Formuesskatt 0   Formuesskatt 1,10 prosent
Kostnader per år:     Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 72 000   Rentekostnad (etter skatt) 144 000
Vedlikehold 20 000   Vedlikehold 40 000
Andre kostnader 22 500   Andre kostnader 31 000
Spart formuesskatt 0   Spart formuesskatt -35 200
Resultat:     Resultat:  
Døgnpris 1 500   Døgnpris 2 397
Årskostnad 112 000   Årskostnad 179 800
Verdiøkning 3 prosent -60 000   Verdiøkning 3 prosent -120 000
Årskostnad etter verdiendring 52 000   Årskostnad etter verdiendring 79 800
Mye bruk        
EKSEMPEL 5   EKSEMPEL 6
Om hytta:     Om hytta:  
Verdi hytte   2 000 000   Verdi hytte 5 000 000
Ligningsverdi 400 000   Ligningsverdi 1 000 000
Størrelse i kvm 100   Størrelse i kvm 200
Antall brukerdøgn 125   Antall brukerdøgn 125
Kostnader per år:     Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 72 000   Rentekostnad (etter skatt) 180 000
Vedlikehold 20 000   Vedlikehold 40 000
Andre kostnader 20 500   Andre kostnader 31 000
Spart formuesskatt 0   Spart formuesskatt -44 000
Resultat:     Resultat:  
Døgnpris 900   Døgnpris 1 656
Årskostnad 112 500   Årskostnad 207 000
Verdiøkning 3 prosent -60 000   Verdiøkning 3 prosent -150 000
Årskostnad etter verdiendring 52 500   Årskostnad etter verdiendring 57 000

Forutsetning/forklaring tabell: Rentesats 5 prosent (tenkt som en langsiktig forventet rente). Andre kostnader: Forsikring, strøm/oppvarming, eiendomsskatt+div. kost (beregnet ut fra antall kvm).

Hytteutleie

I disse eksemplene har vi ikke regnet med eventuelle leieinntekter på hytta. Men planlegger du å kjøpe hytte på et attraktivt sted, kan dere på grunn av gunstige skatteregler tjene forholdsvis gode penger på å leie ut hytta når dere ikke er der selv.

 

Se også:

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Gevinst/tap ved salg av hytte

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Hyttepriser

Hyttekalkulatorer:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.