Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen.

Norges Bank senket i dag både renten og forventingene til hva renten blir fremover.

Norges Bank har senket den såkalte rentebanen for styringsrenten. Rentebanen er prognosen for styringsrenten. Ifølge den holder sentralbanken det som ganske sannsynlig at styringsrenten senkes med ytterligere 0,25 prosentpoeng til neste år.

Styringsrenten ble i dag (torsdag 24.september) senket med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.

Først i 2018 forventer sentralbanken at styringsrenten skal begynne å øke litt.

Les også Slik får du bankens beste lånerente. Der kan du se oversikt over de beste rentene før nedsettelsene som kommer nå.

Boliglånsrente på 1-tallet neste år

Før dagens rentenedsettelse på 0,25 prosentpoeng var laveste boliglånsrente hos bankene 2,25 nominelt (ca 2,3 prosent effektiv rente). Flere banker tilbyr dette, men da som boliglån for unge eller tilknyttet medlemskap i fagforening. Trolig blir også disse rentene senket med 0,25 prosentpoeng, ifølge Smarte Pengers ansvarlige redaktør Rune Pedersen.

-Også de beste bankene senker trolig lånerentene i takt med styringsrenten. Det vil gjøre at de beste rentene skal ligge på 2,00 (nominelt) og da blir det nok 1,99 prosent i stedet, og understreker at det ikke stopper der. Norges Bank tror nemlig at renten skal ytterligere ned.

Nå har allerede to banker tjuvstartet med boligrenter på ett-tallet. Dette gjelder to lån innenfor kategorien «Boliglån for unge». Tysnes Sparebank har en nominell rente på 1,75 prosent, men du må flytte til Tysnes for å få denne renten. Sunndal Sparebank har en nominell rente på 1,99 prosent til denne gruppen. Dette gjelder bare i områdene Møre & Romsdal, og Sør-Trøndelag.

Norges Bank stipulerer styringsrenten til å være 0,6 prosent i løpet av våren/sommeren neste år. Norges bank har tradisjon for å holde seg til 0,25 som endringsenhet. Et anslag på 0,6 prosent betyr at Norges Bank tror styringsrenten enten blir 0,5 eller 0,75 prosent. Derfor legger de seg i mellom, men 0,6 er nærmere nærmest 0,5 enn 0,75. Det er altså mest sannsynlig at renten senkes ytterligere med 0,25 prosentpoeng, til 0,5 prosent.

-En ytterligere senkning av styringsrenten på 0,25 prosentpoeng, gir beste boliglånsrente på 1-tallet, nærmere bestemt 1,90 prosent. Og tar vi prognosen til Norges Bank bokstavelig skjer dette i løpet av sommeren, sier Pedersen.

Forklaring til tabellen: Tabellen under viser Norges Banks rentebane og hvilke beste boliglånsrente dette tilsvarer. Alle tall er prosent og beregnet av Smarte Penger.

  Norges Banks prognose Boliglåns-
rente
4. kv 2015 0,75 2,05
1. kv 2016 0,69 1,99
2. kv 2016 0,62 1,92
3. kv 2016 0,59 1,89
4. kv 2016 0,60 1,90
1. kv 2017 0,60 1,90
2. kv 2017 0,60 1,90
3. kv 2017 0,60 1,90
4. kv 2017 0,60 1,90
1. kv 2018 0,61 1,91
2. kv 2018 0,67 1,97
3. kv 2018 0,78 2,08
4. kv 2018 0,95 2,25
Kilde: Smarte Penger / Norges Bank.

Sparer 40.000 kroner

Sammenligner vi Norges Banks forrige renteprognose med den nye renteprognosen, utgjør forskjellen betydelig beløp. Faktisk reduseres renteutgiftene med over 40.000 kroner samlet for de neste fire årene dersom du har 3 millioner i boliglån.

Siden Norges Banks rentebane kun løper 3,5 år frem i tid, har Smarte Penger stipulert siste halve året slik at målingen blir 4 år.

Forklaring til tabellen: Tabellen viser hvor mye du sparer i renteutgifter samlet over de neste fire år dersom Norges Banks renteprognose slår til. Besparelsen er målt mot den forrige renteprognosen.

Besparelse for neste fire år
Lån Reduserte utgifter
0,5 mill 7 663
1 mill 15 325
2 mill 30 650
3 mill 45 975
4 mill 61 300
5 mill 76 625
Tabellen viser rentereduksjonen før skatt. Etter skatt blir besparelse 27 prosent lavere.

Ikke bytt bank midt i rentekaoset

I etterkant av en rentenedgang fra Norges Bank setter de fleste bankene ned renten, men tidspunktet varierer kraftig. Allerede i dag har flere banker satt ned renten. Den siste rentenedsettelsen gjelder umiddelbart for nye lån, og med standard varslingstid på 6 uker for eksisterende lån.

Derfor er alle renteoversikter ganske ufullstendige rett i etterkant av en rentenedsettelse. Venter du i hvert fall 14 dager har rentene satt seg, og du vet med sikkerhet hvilken rente som er lavest.

Beregn hva rentenedsettelsen betyr for deg

Hvor mye en endring i renten betyr for deg kan du i «Renteendringskalkulatoren».

For å se på konsekvensen av en renteendring kan du også bruke kalkulatoren Fremtidsøkonomikalkulator. Der kan du blant annet legge inn renteendringer for å se hvordan din disponible inntekt utvikler seg.

Se også:

Boliglånskalkulator
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp. NB: Rentene gjelder før dagens rentenedsettelse.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.