Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Man kjører bil og jubler gjennom vinduet.

To nettsider lanserer nesten samtidig en tjeneste som muliggjør utleie av private biler. Vi har regnet på lønnsomheten.

GoMores og Nabobil.no er navnene på de to nettsidene som forsøker å få norske bileiere til å leie ut sin egen bil. Spørsmålet Smarte Penger svarer på i denne artikkelen er:

  • UTLEIER: Er det lønnsomt å leie ut sine egen bil?
  • LEIETAKER: Er leieprisen gunstig for deg som ønsker å leie bilen?

Både leier og utleier kan gi hverandre feedback, slik at både positive og negative opplevelser følger deres profil. Gjelder både nabobil.no og GoMore.

Begge tilbyr leie hvor antall kilometre avtales og at leien fordyres dersom kilometergrensen overkjøres. Særlig har Nabobil en ekstremt høy pris når avtalt grense passerer - 8 kroner per kilometer, ifølge deres nettside.

Leieprisene er lave

Tjeneste lanseres i disse dager. Foreløpig er ikke utvalget av biler særlig stort, men det er grunn til å anta at dette vokser seg til.

Begge selskapene har begrensninger i leieforholdet. For eksempel krever GoMore at leiebilen ikke er eldre enn 15 år, regnet fra første registreringsdato. Bilens totale kilometerstand er mindre enn 250 000 km. Og leietaker og eventuell ekstra fører av kjøretøyet skal ha fylt 23 år. Egenandelen i forsikringen er 5.500 kroner. Leietaker og eventuell ekstra fører av kjøretøyet skal ha hatt norsk førerkort i minst 3 år

Det er bilens eier som bestemmer leieprisene. Derfor er det litt tidlig å fastslå prisnivået før dette har satt seg. Per i dag er leieprisene 400-600 kroner per døgn.

Spørsmålet er om dette er billig? Smarte Pengers foreløpige vurdering er at prisen er lav, men ikke veldig lav.  Du finner greit en leiebil hos de store utleiefirmaene til 500-600 kroner døgnet i Polo- eller Golf-klassen. Da med noe høyere egenandel, men den kan senkes til nær null for en hundrelapp ekstra om dagen. VW Passat stasjonsvogn-segmentet kan du finne leiebil til 900-1000 kroner per døgn med 3.000 kroner i egenandel. Prisen gjelder både i ukedag og i helg. Faktisk kan prisene være lavere i helger da forretningskundene er fraværende.

Du kan leie en Passat fra privatpersoner til 600 kroner døgnet. Det er 30-40 prosent billigere enn gjennom utleiefirma.

Man bør også huske på at leiebilfirmaenes bilpark gjennomgående er nyere en bilene privatpersoner leier ut. Det er sannsynlig å anta at en som eier en splitter ny bil er mer skeptisk til å leie ut bilen sin til fremmede enn en som eier en 12 år gammel bil. Da er det ikke så nøye lenger. Prissammenligningen blir derfor ikke helt rettferdig.

Tilgjengeligheten ved leie av privatbil kan være kronglete da du må forvente å hente bilen på hjemadressen. Men også det motsatte kan være tilfellet, særlig omfanget av tjenestene blir stort. Da kan det hende at naboen lengre ned i gata faktisk leier ut sin bil.

Smarte Pengers konklusjon: Privatutleie gir noe billigere leiebil. Men du må også her være prisbevisst og sammenligne hva tilsvarende leiebil koster hos utleiefirmaene. Er du kun ute etter billig bil og ikke opptatt av størrelse, finner du billig leiebil hos utleiefirmaene om du velger et liten bil, for eksempel Polo eller Golf. Les om hvordan du sikrer deg billig leiebil uten overraskende pristillegg.

Moderat lønnsomt å leie ut egen bil

Både GoSmart og Nabobil.no overdriver lønnsomheten i dette. Konseptet fremstilles som bilen er død kapital som du enkelt kan tjene store penger på. Normalt kan du tjene inntil 50.000 kroner påstås det.

Smarte Pengers beregninger viser at det er så godt som umulig å tjene såpass. Begge firmaene «glemmer» det faktum at ganske store slitasjekostnader påløper ved bruk. Det er viktig å huske på at bil er ikke død kapital, men en bruksgjenstand, som «brukes opp» av kjørelengden. Både reparasjoner, service og ekstra verdifall grunnet høyere kilometerstand påløper under bruk og må naturligvis med i regnestykket.

Her beregninger bilens kostnad ved bruk (se resultatet for «marginalkostnad»)

Smarte Penger mistenker at mange undervurderer bilens løpende kostnader og derfor leier ut bilen for billig. Dermed blir lønnsomheten lav. I tillegg må inntektene beskattes dersom omfanget av utleien er stort nok.

GoMore og Nabobil.no tar 20 prosent av leieinntektene i provisjon for å dekke inn kostnader, forsikring og fortjeneste. Forsikringen er inngått med fast pris. Det betyr pris er upåvirket av oppståtte skader.

Det er et krav at du har egen kasko på bilen før man tegner utleieforsikringen. Kun leietakers kjøring som er dekket utleieforsikringen.

I beregninger under er alle faste kostnader holdt utenfor. Renter på lånet, årsavgift, forsikringen av din egen kjørelengde, aldersrelatert verdifall holdes utenfor. Beregningene gjelder for GoMore og er utført av Smarte Penger.

Priseksempel, leie 1 døgn
  Leietakers kjørelengde
  50 km 175 km
Leie 400 465
Provisjon -80 -93
Kostnader* -58 -201
Resultat før skatt 262 171
*Kostnader er de marginale slitasjekostnadene som påløper. Alle faste kostnader som er upåvirket av kjørelengden er holdt utenfor. Også drivstoff er holdt utenfor da leietaker betaler det.
Kilde: Smarte Penger.

 

Smarte Pengers konklusjon: Lønnsomheten avhenger av hvor langt leietakerne kjører. Kjører de få kilometre, kan du tjene om lag 250 kroner dager før skatt, trolig litt mer enn tabellen viser dersom du har større bil og kan ta en litt høyere pris. Kjører brukerne langt med bilen faller lønnsomheten noe.

Forvent 10 kroner mila i ekstrakostnad

Smarte Pengers beregninger av såkalt marginale bilkostnader, dvs bilkostnadene som kun påløper ved bruk av bilen, utgjør 18 kroner per mil. Drivstoff utgjør 9 kroner av dette. Litt lavere for en liten bil og litt større for en stor bil.

Det er ikke noe skille mellom bileiers og leietakers kjørelengde i forsikringen. All kjørelengde blir derfor «din». Du må derfor forvente å oppjustere kjørelengden i forsikringen din. Dermed blir din eksisterende forsikring noe dyrere. Denne kostnaden er ikke med i beregningene, men må tas med. Den utgjør normalt 1,50 kroner per mil, ifølge Smarte Pengers beregninger.

Siden leietaker betaler drivstoffet (må levere bilen tilbake med om lag samme nivå på tanken), kan du som bileier trekke ut de 9 kronene. Dine bilkostnader er da 9 kroner per mil. Inkludert økt forsikringspremie blir kostnaden 10,5 kroner per mil for en gjennomsnittsbil. For enkelthets skyld kan du runde av til 10 kroner mila.

Må betale skatt

Inntil et visst inntektsnivå er leieinntektene å anse som skattefrie hobbyinntekter. Skattereglene er ulne på skille mellom hobbyinntekter og næringsinntekter. GoMore og Nabobil.no hevder man kan tjene inntil 10.000 kroner skattefritt. Det er godt mulig. Om du venter med å innrapportere inntektene til de passerer denne grensen, gjør du neppe noe galt.

Er du personlig næringsdrivende med 50 000 eller mindre i brutto driftsinntekter er du fritatt for å levere næringsoppgave. I tillegg må du ikke ha regnskapsplikt for foretaket ditt og foretaket må heller ikke være registreringspliktig for MVA.

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave kan du velge om du ønsker å levere skjema for «Personinntekt for enkeltpersonforetak» (RF-1224).

Ved innrapportering av næringsinntekt kommer alle kostnader til fradrag.

 

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.