Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du et lån i en bank med såkalte veiledende priser taper du mye på å ikke prute med banken.

I flertallet av bankene er ikke rentesatsene fastsatt på forhånd. Du kan med andre ord diskutere med banken. Mens andre banker har helt fastlagte rentesatser som de ikke er villige til å gå under.

Er du å anse som en interessant totalkunde, kan du i bankene som ikke har faste rentesatser presse lånerenten. Har du et omfattende kundeforhold, og har høy inntekt i forhold til lånet, teller det positivt.

De beste rentene

Vi har laget to renteoversikter med de 12 beste rentene. Den første med 1 million kroner i lån, og den andre med 2 millioner kroner innenfor 75 prosent av markedsverdien.

Her kan du sjekke renter på alle andre beløp.

I oversikten har vi tatt med nominell og effektiv rente (som er regnet ut med en nedbetalingstid på 15 år). Til høyre ser du hvordan renten blir fastsatt:

  • Fast: Betyr at renten kun blir fastsatt ut fra lånestørrelse og sikkerhet. Lik rente til alle kundene.
  • Veil: Betyr at renten er veiledende, da kan den også være under dette nivået
  • Fra: Det er den laveste renten som er oppgitt, men du får ikke nødvendigvis den laveste renten

For en låntaker er det enkleste å forholde seg til bankene som tilbyr samme lånerente til alle kunder, som er innenfor vilkårene. Da vet du hvilken rente du får.

I de to andre må du være klar for å forhandle med banken. For eksempel bruker DNB og Nordea veiledende priser. Men du kan få en rente som ligger under dette. I DNB kan du få et rentetilbud som ligger under det som er veiledende priser for Saga-kunder (omfattende kundeforhold).

1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi
Långiver Nom Eff Rente
Gjensidige - Organisasjon 2,25% 2,38% Fast
Akademikerne - Danske Bank 2,35% 2,47% Fast
Sandnes Sparebank 2,50% 2,66% Fra
Utdanningsforbundet (Swedbank) 2,55% 2,66% Fast
SkagerakDirektebank 2,54% 2,66% Fast
Oslo Pensjonsforsikring 2,60% 2,67% Fast
Spb Øst - Akademikerlån 2,50% 2,70% Fra
Rindal Sparebank 2,60% 2,73% Fra
Gjensidige Bank 2,60% 2,76% Fast
Statens Pensjonskasse 2,67% 2,79% Fast
BN Bank 2,70% 2,80% Fast
DNB Saga 2,65% 2,82% Veil
Nordea Premium 2,65% 2,82% Veil
       
2 millioner kroner innenfor 75 prosent av markedsverdi
Långiver Nom Eff Rente
Akademikerne - Danske Bank 2,35% 2,42% Fast
Gjensidige - Organisasjon 2,40% 2,48% Fast
Storebrand Fordel 2,40% 2,48% Fast
Skandiabanken 2,47% 2,50% Fast
BN Bank 2,45% 2,51% Fast
Utdanningsforbundet (Swedbank) 2,45% 2,52% Fast
Landkreditt Bank 2,50% 2,54% Fra
Storebrand Bank Helkunde
2,50% 2,60% Fast
Spb Øst - Akademikerlån 2,50% 2,61% Fra
Oslo Pensjonsforsikring 2,60% 2,64% Fast
OBOS-banken 2,60% 2,68% Fast
KLP Banken 2,65% 2,72% Fast

Kilde: smartepenger.no, bankenes nettsider, Finansportalen.

Kommentarer til bankene som er med på listen

Her har vi knyttet noen kommentarer til de enkelte långiverne som er med i oversikten ovenfor. Først de som alle kan få lån i, deretter de som krever medlemskap eller annen tilknytning.

BN Bank
BN Bank er relativt sett best på lån fra 2 millioner kroner med en nominell rente på 2,45 prosent, under 2 millioner kroner er den nominelle renten 2,70 prosent. BN Bank satte ned renten med 0,15 prosentpoeng for et par uker siden.

DNB
DNB bruker veiledende priser. Det betyr at du kan oppnå lavere rente enn den oppgitte nominelle renten. Så her må du forhandle med banken for å få den lengst mulig ned.

Saga-kunder har lavere veiledende priser enn andre kunder. For Saga-kunder er de veiledende prisene 2,65 prosent nominelt på alle beløp innenfor 75 prosent av markedsverdi. For andre kunder er renten 2,90 på lån fra 2 millioner, 3,10 mellom 1 og 2 millioner, og 3,30 prosent på lån under 1 million kroner.

På den delen av lånet som ligger mellom 75 og 85 prosent, har alle kunder en veiledende pris (topprenten) på 7,55 prosent.

For å kunne bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue.

Danske Bank
Danske Bank bruker veiledende priser. Ut fra dem er beste rente 2,80 prosent på lån fra 2 millioner kroner. På lån under er renten 3,10 prosent. Dette gjelder innenfor 80 prosent av markedsverdi.

Gjensidige Bank
For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi. For å få den beste renten må du ha fordelsprogrammet «Fordel bank».  For å bli det er kravet: Aktiv brukskonto med bankkort, ett spareprodukt (ikke krav om fast sparing). Boliglån, billån eller kredittkort.

Nordea
Også Nordea bruker veiledende priser. Som DNB skiller de veiledende priser på kundetype. Premium-kunder har en rente på 2,65 prosent på alle beløp. Andre kunder har en veiledende pris på 2,80 prosent fra 2 millioner, og 2,90 prosent under. Disse rentene gis innenfor 75 prosent av markedsverdi.

For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (evt 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner.

OBOS
Er relativt sett billigst på lån som ligger i området 80 til 85 prosent av markedsverdi. Innenfor 80 prosent av markedsverdi er renten 2,60 prosent (2,80 under 2 millioner). Renten er 3,75 prosent på den delen av lånet som ligger mellom 80 og 85 prosent.

Dette gjelder for alle beløp. Dette lånet krever medlemskap, men dette er åpent for alle, og koster bare 200 kroner per år (i tillegg 300 kroner i andelskapital ved innmelding). Hvis du ikke er medlem blir renten 015 prosentpoeng høyere.

Sandnes Sparebank
De beste rentene gis innenfor 50 prosent av markedsverdi. Renten er da fra 2,50 prosent, innenfor 70 prosent er renten fra 2,70 prosent. For å kunne få beste renten må du ha lønnsinngang, og spare fast på konto i Sandnes Spb.

Rindal Sparebank
Her er renten fra 2,60 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi. Innenfor 85 prosent er renten 3,15 prosent.

Skandiabanken
Er relativt sett gunstigst på lån fra 2 millioner kroner, som ligger innenfor 75 prosent av markedsverdi. Lånet er også helt gebyrfritt. Beste rente gis opp til 75 prosent av markedsverdi, går opp til 85 prosent. Renten er 2,47 prosent fra 2 millioner, 2,81 prosent på lån som er under.  Hvis lånet ligger mellom 75 og 85 prosent er den nominelle renten 2,77 prosent, 3,06 prosent under 2 millioner.

Skagerak DirekteBank (Bamble og Langesund Sparebank)
Denne banken er relativt sett gunstigst på lån under 2 millioner kroner. Renten er nominelt 2,54 prosent innenfor 60 prosent, og 2,79 prosent innenfor 75 prosent.

Storebrand Fordel
For å få denne renten må arbeidsgiver ha en pensjonsordning fra Storebrand. Renten avhenger av lånebeløpet. På lån fra 2 millioner er renten 2,40 prosent, mellom 1 og 2 millioner er renten 2,80 prosent, og på lån under  er renten 3,30 prosent. Dette gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Hvis du er Helkunde i Storebrand ligger rentene 0,1 prosentpoeng over fordelskundene.

Boligkreditt.no (Sparebanken Øst): Er kun aktuell hvis lånet er på over 4 millioner kroner, og ligger innenfor 75 prosent av markedsverdi. Den nominelle renten er da 2,25 prosent, og det er ingen etablerings,- eller termingebyrer. Renten går opp i 2,69 prosent nominelt når lånet er mellom 2 og 4 millioner. Renten går helt opp i 3,54 prosent når lånet er under 2 millioner kroner.

Din Bank (Sparebanken Øst): Er relativt sett gunstigst på lån fra 3 millioner kroner, og ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi. Den nominell renten er 2,39 prosent på lån fra 3 millioner, 2,85 prosent på lån under. Hvis lånet skal opp i 75 prosent av markedsverdi er rentene henholdsvis 2,58 prosent, og 3,40 prosent.

Lukkede lån

Disse lånene krever at du har en tilknytning, eller har et medlemskap i en yrkesorganisasjon.

Akademikerne
Dette er Danske Banks avtale med paraplyorganisasjonen Akademikerne. Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

Beste rente gis opp til 80 prosent med 2,25 prosent. Kan gå opp til 85 prosent av markedsverdi. Topplånet har da en rente på 4,35 prosent. 

Gjensidige Organisasjon: NITO/Tekna/YS
Det er de tre yrkesorganisasjonene NITO, Tekna, og YS som har denne avtalen med Gjensidige. Renten er den samme uavhengig av lånebeløp. Renten er 0,15 prosentpoeng lavere innenfor 50 prosent enn den er innenfor 85 prosent av markedsverdi.

Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet har en avtale med Swedbank. Den nominelle renten er 2,45 prosent på lån fra 2 millioner kroner, mellom 1 og 2 millioner er renten 2,55 prosent. Den skvetter opp i skyhøye 3,70 prosent når lånet er under 1 million kroner. Beste rente er innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Oslo Pensjonsforsikring:
Renten er 2,60 prosent på alle lånebeløp. Lånet gis opp til 75 prosent av markedsverdi.

Alle som er medlem i pensjonsordningen til Oslo kommune kan låne her, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlånetaker trenger ikke være medlem. Det gis også lån til lærere ansatt i Oslo kommune, ansatte i institusjon på Oslo helseplan, ansatte i kommunale aksjeselskaper og Personellservice-kontorer tilknyttet ansatte i Oslo kommune.

Sparebanken Øst - Akademikerlån
Du må ha utdannelse på mastergradnivå, og være medlem av en forening for å kunne få dette lånet. Etableringsgebyret er fra 750 til 5.000 kroner. I tillegg et depotgebyr på 500 kroner. Renten er fra 2,50 prosent innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Statens Pensjonskasse:
Dette var inntil i år førstevalget for alle som hadde tilknytning til Statens Pensjonskasse. Men etter at påslaget i normrenten ble satt ytterligere opp, er det ikke noe soleklart førstevalg. Renten er nå 2,67 prosent nominelt, som er 0,4 prosentpoeng dyrere enn for eksempel avtalen til NITO/Tekna/YS..

Det er dessuten en begrensning på 1,7 millioner kroner (3,4 hvis begge har tilknytning). Men lånet er ikke blitt såpass dyrt at det lønner seg å refinansiere. På den annen side kan dette lånet gjøre andre lån dyrere ved at du ikke får de gunstigste vilkårene der. Samlet sett kan det derfor være mulig at det lønner seg å refinansiere. 

Det stilles ikke krav til 1. prioritet så lenge lånet i SPK kommer innenfor 80 prosent av markedsverdien. Dette betyr at en annen långiver kan stå foran, hvis du trenger mer enn den maksimale belåningen i SPK.

Boliglån for unge

Mange banker gir bedre betingelser for unge. Som standard gis de beste vilkårene opp til 85 prosent av markedsverdi. 

Her har vi tatt med de beste landsdekkende bankene. Alle disse har en nominell rente på under 2,50 prosent.

Grensen for å være ung er 34 år i alle banker. Unntaket her er Storebrand, der du får dette lånet helt du er 40 år. 

Bank Nominelt Effektiv Rente
SpareBank 1 Hallingdal - LO 2,25% 2,32% Fra
Akademikerne - Danske Bank 2,25% 2,33% Fast
Lom & Skjåk Sparebank - LO 2,25% 2,84% Fra
Gjensidige Bank Fordel org 2,25% 2,33% Fast
Storebrand Bank 2,25% 2,34% Fast
SpareBank 1 BV - LO 2,40% 2,48% Fra
Rindal Sparebank 2,40% 2,49% Fra
SpareBank 1 SR-Bank - LO 2,40% 2,52% Fra
Sparebanken Øst - Akademikerlån 2,40% 2,53% Fast
OBOS 2,45% 2,53% Fast
SpareBank 1 Hallingdal 2,45% 2,53% Fra
De tre største:
Danske Bank 2,50% 2,61% Veil
DNB 2,65% 2,75% Veil
Nordea 2,60% 2,70% Veil

 Kilde: smartepenger.no, bankenes nettsider, Finansportalen.

SpareBank1-bankene har en avtale med LO som gir medlemmer 0,25 prosent lavere rente.

I Gjensidige må du være medlem i NITO, Tekna, eller YS for å få disse betingelsene.

 

Markedsoversikter for boliglån:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Fastrentelånsoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Les mer om boliglån:

Dette må du vurdere ved låneopptak

Lån til andelsleiligheter

Guide til Boliglån for unge

Nedbetaling med BSU