Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Enebolig bak en hekk.

Søndagen er gjerne da det passer best med visning, men mange boliger fremstår bedre enn de er den dagen.

På søndager fremstår de fleste områder som mye stillere enn ellers i uka.

- En utfordring med visninger er at de ofte er på tider det er lite støy. I Oslo og flere andre store steder er det ofte visninger på søndager når støyen ute er minst, og det er færrest biler ute, sier Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) .

Det er derfor viktig å undersøke nabolaget på forhånd, blant annet for å avsløre støy og trafikk.

- Ikke la utelivsstøy på lørdagskveld, eller trafikk i rushtiden komme som en overraskelse, advarer Pihl.

Han anbefaler kjøpere om å besøke område, gjerne med sykkel, på en lørdag kveld for å høre hvordan støynivået er. Eller ta en tur forbi når folk er på vei til jobb for å se hvordan trafikken virkelig er.

-Dette er spaningsrunder du må ta før visningene kommer. For etter visning kommer budrunden ofte alt for fort, råder han.

Også en fredagsfelle

Ansvarlig redaktør i Smarte Penger, Rune Pedersen, er enig med Pihl og trekker frem enda en ukedags-felle, nemlig fredagen.

Som kjøper i byene spør man gjerne selger om køforholdene. Preget av ønske om å selge boligen får man gjerne en beroligende svar som at «det pleier å gå greit, kanskje litt sakte ned mot Smestad-krysset, men bare noen minutter». Du bør ikke ta slike ulne utsagn som god fisk, ifølge Pedersen.

- Reis til det aktuelle boligområdet i rushtrafikken for å teste, men unngå for all del fredagen. Mange tar oval weekend og det er ikke mange bilene borte fra veiene før køene løses helt opp. Test rushtrafikken en av de øvrige virkedagene, og selvsagt utenfor feriene, sier Pedersen.

Ikke stol blindt på selgers informasjon

Det er flere ting du må passe på under visning.

Som boligkjøper skal du ikke stole for mye på taksten. Den er et overfladisk dokument. En tilstandsrapport gir et mye bedre bilde av boligen, men de fleste boligselgere vedlegger dette. Eventuelt kan du ta med fagmann (takstmann) på visning.

Rettsapparatet har fastslått at kjøpers undersøkelsesplikt er ganske omfattende. Boligene i dag selges alltid «som de er». Det er i hovedsak kun vesentlige mangler du kan vinne frem med ved en klage. Typisk må feilen utgjøre om lag 3-5 prosent av kjøpesummen. Du kan altså bli lurt for 50.000 kroner uten å kunne kreve erstatning. Derfor bør du være grundig på visning.

Nedenfor ser du Smarte Pengers sjekkliste for visning av bolig. Ta den med deg, still spørsmål. Og ikke minst: Alle svar megler eller selger gir deg må du skrive ned å sende til eiendomsmegler og understreke at du legger disse til grunn for budet. Da har du sikret deg mot at selger eller eiendomsmegler i ettertid går tilbake på det de har sagt (en muntlig påstand vil du neppe klare å bevise i ettertid).

Sjekkliste for visning

Smarte Pengers har utarbeidet sjekkliste for visning av bolig. Sjekkliste for visning finner du her. 

Ta den med deg sjekklisten og still spørsmål. Og ikke minst: Alle svar megler eller selger gir deg må du skrive ned og sende i epost til eiendomsmegler og understreke at du legger disse til grunn for budet. Da har du sikret deg mot at selger eller eiendomsmegler i ettertid går tilbake på det de har sagt (en muntlig påstand vil du neppe klare å bevise i ettertid).

Les også:

Slik finner du riktig pris for boligen

Bør du eie eller leie

Utleiefinansiering av bolig

Kostnader i forbindelse med kjøp

Hva skal du legge vekt på før du kjøper

Hva skal du se etter på visning

Budgivningen

Dette skal følge boligen

Arealbegreper i bolig

Boligkjøpskontrakten