Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Argumenterte med at verdifallet på flatskjermer er så stort. Elektronikkjeden tok klagesaken til retten, men tapte. - En viktig seier for forbrukerne, mener Forbrukerrådet.

Norsk forbrukerlovgivning sier at dersom selger har forsøkt å reparere et produkt to ganger ganger - men den samme feilen likevel dukker opp igjen - så kan kunden krevene pengene tilbake.

Expert nektet å følge denne lovgivning, da en av deres kunder krevde penger igjen for en flatskjerm-tv. Problemet med tv-en var at horisontale striper stadig dukket opp på skjermen. Stripene var fortsatt ikke forsvunnet etter at elektronikkjeden hadde forsøkt å reparere tv-en to ganger.

- Stort prisfall

Istedenfor å gi penger tilbake - som kunden da har krav på, ifølge forbrukerkjøpsloven - ønsket Expert å gi kunden et tilsvarende produkt (såkalt omlevering).

Dette synspunktet ble også støttet av bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen. Det ble argumentert med at prisfallet på flatskjermer er så stort at det å gi penger tilbake, vil medføre store tap for butikken.

Expert tapte klagesaken i Forbrukertvistutvalget, men tok saken videre til tingretten. Også her ble det tap for elektronikkjeden.

- Viktig forbrukerseier

Men Expert mente at dette var en sak av prinsipell art, og anket saken videre til Lagmannsretten. Her ble det konkludert med at ingen hensyn talte for at man behandlet saken, og tingrettsdommen ble dermed stående.

- Dette er en viktig seier for forbrukerne. Dommen stadfester forbrukerens rett til å få pengene tilbake når samme feil oppstår en tredje gang, sier advokat Jon-Andreas Lange i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Sank 12.000 i verdi

Flatskjermen det er snakk om, ble kjøpt for 19.000 kroner i 2007. Ifølge Expert var verdien på tv-en sunket med hele 12.000 til 7000 kroner, da kunden krevde penger tilbake.

- Det er snakk om et betydelig verdifall, og vi mener at når markedet er som det har vært på flatskjermer, så burde det vært en åpning for å bytte i et tilsvarende produkt. Men retten så annerledes på dette enn oss, og vi forholder oss selvsagt til det retten har bestemt, sier administrerende direktør i Expert, Lars Tendal til ABC Nyheter.

- Økonomisk risiko

Forbrukerrådet peker i sin pressemelding på at Expert også hadde fått tilbake sin kjøpesum for tv-en av leverandøren Samsung, og at de dermed ikke ville tapt penger på å gi penger tilbake til kunden i denne konkrete saken.

- Det er korrekt at vi i denne saken hadde mottatt penger av leverandør. Men det er ikke vanlig å få penger tilbake fra våre underleverandører, og det krever ofte mange samtaler og mye forhandling for å få til dette. Vi løper dermed også en økonomisk risiko i mange saker, der kunden krever penger tilbake i stedet for et tilsvarende produkt, sier Tendal.

 

Se også:

Forbrukerkjøpsloven

Kjøpsrettigheter

Mangel på vare du har kjøpt

Slik klager du på en vare