Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Utbyggingen av Lørentunnelen i Oslo, like ved Sinsenkrysset.

Byggeprosjekter, enten de er lokale eller regionale, gir ofte et ekstraordinært boligprisløft.

Veiprosjekter er ofte gavepakker man som boligkjøper kan spekulere i. Egentlig er risikoen lav.

I byene har flere gjennomfartsårer blitt lagt i tunnel. Plutselig opphører trafikkens larm, og verdien på de mest berørte boligen opplever et kraftig løft. En nærmest uselgelig bolig inntil en støyfender som tidligere måtte dumpes i markedet til spotpris, er over natten blitt en helt ordinær bolig med svært bynær beliggenhet.

Det samme poenget kan gjelde regionale utbygginger. Siste tilskudd er tunnel mellom Sandvika (nær Oslo) og Hønefoss som ble proklamert på søndag. Veitunnelen og togtunnelen er beregnet å påbegynnes i 2019 og vil gi betydelig kortere reisetid mellom Hønefoss-regionen og arbeidsmarkedet i Oslo. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2024.

Intervjurunder med eiendomsmeglere Smarte Penger tidligere har gjennomført, viser at mye av prisoppgangen inntreffer etter at den nye veien åpner, eller tett opptil åpningen.

Boligmarkedet er ikke som aksjemarkedet hvor enhver nyhet umiddelbart materialiserer seg i aksjekursene. Bolig er så mye mer enn spekulasjon. Mange boligkjøpere vektlegger veiprosjektet først når veien står ferdig eller nesten ferdig, viser undersøkelsen.

Smarte Penger har ikke tall for hvordan verdistigningen fordeler seg over anleggsperioden. Men jo tidligere du kjøper boligen desto mer av verdistigning kan nok forvente.

Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund bekrefter spekulasjons-poenget.

-Når det gjelder bygging i byer, er det gjerne slik at folk ikke tenker på det før bygget har kommet eller i alle fall at byggingen er synlig i gang, sier Pihl. Han understreker at han ikke har tall på dette, men baserer det på observasjoner.

Han advarer også mot å ta luftige planer for gitt. Flotte skisser i avisen er ikke nok.

-Byggingen bør i alle fall på prosjekteringsstadiet men helst igangsatt for at man skal være sikker på at det blir en realitet, sier Pihl.

Kan tjene 300.000 kroner på veiprosjekt-spekulasjon

Kjøper du en leilighet like inntil byggekaoset, handler du høns i regnvær. Dersom boligens verdiutvikling er 10 prosent bedre enn gjennomsnittet og boligen koster 3 millioner, oppnår du en gevinst på 300.000 kroner.

Og den er skattefri, såfremt du bor der minst 12 av de siste 24 måneder før du selger den.

Sjekk kommunens planene for området

Det er viktig å sette seg inn i fremtidige planer for området i de boligmarkedet som er aktuelt for deg. Hva står det i kommunens reguleringsplan?

De fleste forandringer er ikke så dramatiske. Derfor gjør mange den feilen å bare ta hensyn til det som er sikkert. Ofte må endringen ha skjedd før det får betydning for prisene. At det er laget en ny kommunedelplan som vil endre trafikken, registreres først av markedet lenge etter at veien er vedtatt bygget.

Prosjektene behøver ikke være store for å ha betydning. Kanskje bygges det nytt idrettsanlegg, eller det planlegges gang- og sykkelvei? Dette er ting som småbarnsforeldre vektlegger når de skal kjøpe bolig og som kan gi boligen et ekstra verdiløft.

Det er like viktig å styre unna negative hendelser. Er veien som går forbi huset planlagt som den neste hovedveien i området? Skal jordet ved siden av bebygges? Er det planlagt en ny vei rett i nærheten? Alt dette reduserer det boligens verdi.

Giftdeponi økte salgstiden med 15 dager

Er oppmerksomhet omkring prosjektet stort, kan boligpriseffekten derimot slå inn umiddelbart.

Pihls erfaring viser at også negative planer kan gi prisutslag, også før det er en realitet såfremt saken skaper høy oppmerksomhet. Pihl viser til planene om giftdeponiet i Brevik som økte salgstiden for boliger med 15 dager etter at de ble kjent.

Uoppmerksomhet kan gi stort tap

Når du kjøper bolig, må du også skaffe deg oversikt over tilgrensede tomter. Ikke gå i den rådyre fellen og anta at den ubebygde tomten inntil din grense ikke blir bebygd. Dersom denne tomten sørger for utsikt i dag, er det priset inn i dagens markedspris, en verdi du altså risikerer å miste. Vurdering på visning er ofte basert på det man ser.

Det samme gjelder utsikt hvor naboens trær kan vokse seg høye. Sannsynligheten for et slikt utfall tar ikke markedet lite hensyn til.  Det er noe som delvis er utenfor din kontroll og kan redusere tomteverdien betydelig. Les mer om dine rettigheter vedrørende naboens trær og utsikt.

Tilflyttingsområdet gir best prisvekst

Kjøper du bolig i et tilflyttingsområde, velger et av de mest populære strøkene, satser på en praktisk beliggenhet og sikrer at boligens miljø er godt, samtidig som fremtidsplanene ikke inneholder negative overraskelser, gjør du en god investering samtidig som du får et sted å bo.

Se også:

Hva bestemmer boligprisene?

-Rente

-Arbeidsledighet

-Nybygging

-Boligskatter

-Beliggenhet

-Hva finnes i nærområdet

-Hvilken verdistigning kan du forvente