Bunke med femhundrelapper.

Et søk i Legathåndboken kan gi deg noen ekstra kroner når du studerer.

Det er svært mange legater og stipender å velge mellom. I Legathåndboken finner du over 2000 slike. Det er størst sjanse for å få et stipend eller legat hvis du er under utdanning.

Mange er rettet mot utdanning og unge

Mellom 30 og 40 prosent av legatene går til utdanningsrettede formål. Beløpene varierer fra noen hundre kroner til titusener.

Du finner Legathåndboken i en søkbar versjon på nettet. Du kan også kjøpe boken, som koster rundt tre hundre kroner.

Hovedsøkene går på disse områdene:

 • Fagorienterte stipender og legater
 • Utenlandsstipend og legater
 • Forskningsstipend og legater
 • Sosiale stipend og legater
 • Geografisk begrensede stipender og legater
 • Diverse stipender og legater

Du kan også søke på nettstedet legatsiden.no. Der har de oversikt over 3000 legater og stipender.

Begge nettstedene gir deg søkemuligheter på stikkord og på temaer. Du kan for eksempel søke på kommunenavnet. En annen mulighet er å søke på type utdanning. Sørg for å bruke mange søkeord, slik at du er sikker på få frem aktuelle tilbud for deg.

Rent praktisk får du også hjelp til å finne de nødvendige søknadsskjemaene. Disse finner du lenker til, hvis det er et krav om å bruke dette.

Søknaden

Noen råd i søknadsprosessen:

 • Søk bare på legater som passer for deg. Du må oppfylle alle kravene.
 • Hvis det er egne søknadsskjemaer, bruk disse
 • Er det ikke egne søknadsskjemaer, kan du bygge opp søknaden omtrent slik du skriver en jobbsøknad
 • Hold alltid tidsfristen (noen har søknadsfrist andre vurderer løpende)
 • Det kan lønne seg å legge ved et personlig brev, avhengig av legatet.
 • Skriv på pc slik at det er lett å lese.
 • Send med kopier av eventuelle vitnemål og attester, ikke originaler.
 • Bruk korrekt språk

Stipender og legater til utdanningsformål er skattefrie. De vil heller ikke påvirke stipend og lån i Norge. For studier i utlandet kan dette bli noe redusert.

Hvis stipendet eller legatet er ment å erstatte arbeidsinntekt, vil det være skattepliktig.

Hva er et legat?

Et legat kan typisk opprettes dersom en person testamenterer penger til et bestemt formål. Et styre forvalter pengene og fordeler midlene blant søkerne etter bestemte kriterier. Pengene investeres gjerne i fond med lav risiko hvor avkastningen utdeles til søkere. Formuen i legatet er derfor evigvarende.