Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligblokk med leielighet som leies ut.

September er høysesong for regulering av husleier. Pass på at prisen ikke stiger for mye.

Mange starter et leieforhold i august. I september året etter kan da utleier oppregulere husleien med endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder. Konsumprisindeksentallene for august er nemlig klare den 10. september. Pass på at ikke utleier tar for hardt i.

Leien kan økes hver 12. måned

Husleien kan reguleres etter konsumprisindeksen (ikke boligprisindeksen) én gang i året. Det greieste er å ha dette vedtatt i kontrakten, men man kan kreve justering selv om det ikke er vedtatt. Det er «Konsumprisindeksen Totalindeks» som skal benyttes. Den kalles også «KPI Totalindeks».

Pass på at ikke utleier benytter den indeksen som viser mest oppgang. Statistisk sentralbyrå publiserer nemlig en hel rekke forskjellige konsumprisindekser og delindekser tilknyttet konsumprisindeksen som tilsynelatende kan se relevante ut, men som altså ikke er det.

Indeksen som inkluderer prisendringene til og med august i år publiseres den 10. september på ssb.no.

Siste 12-måneders tall for konsumprisindeksen gjelder for juli i fjor til juli i år og viser 1,8 prosent prisøkning.

Du beregner enklest den nye husleien ved å gange med 1,018 dersom du benytter juli-tallene.

Eksempel: Leien er 6.000 kroner. Ny husleie blir da: 6.000 x 1,018 = 6.108 kroner.

Ekstra prisøkning mulig hvert tredje år

Hvert tredje år kan både leietageren og utleieren kreve at leien reguleres til «gjengs leie» for det aktuelle området. For å finne gjengs leie skal man både vurdere markedspris i reguleringstidspunktet og prisen på de leiekontrakter som allerede er inngått i det aktuelle geografiske området.

Har boligprisene falt, kan man tilsvarende kreve lavere leie.

Ikke ekstrabetaling for tilleggsytelser

Utleieren kan ikke kreve annen tilleggsbetaling enn strøm og brensel.

Med svingende strømpriser anbefales det at utleiere krever tilleggsbetaling for strøm. Det greieste er å ha egen strømmåler for utleiedelen. Har utleiedelen eget sikringsskap og anleggsnummer er det greiest at leieboeren har eget abonnement på strømmen.

Etter en endring i Husleieloven i 2009 ble det også tillatt å avtale at leier skal dekke sin del av utgiftene til vann og avløp, når utgiftene skal betales etter målt forbruk. Betaler man etter stipulert forbruk, kan man vurdere å installere en vannmåler, og begynne å betale etter målt forbruk.

Har leiligheten innlagt kabel-TV, telefon og lignende har du som utleier to muligheter: Enten lar du utgiftene inngå i leieprisen, eller så lar du leier bestille egne abonnementer.

Les mer om husleie:

Leie av bolig - oversikt

Slik skriver du husleiekontrakt

Depositum

Oppsigelse

Utkastelse

Leietakers og utleiers rettigheter

Husleietvisteutvalget løser sakene