Eurocash-butikk i Sverige.

Nye prisnivåtall viser at Sverige har den billigste maten i Norden. Særlig ost og egg er billig.

Matvarene blir stadig dyrere i Norge, viser siste tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed er det fortsatt mye å spare på å harryhandle i våre naboland.

Riktignok har svenske kronen styrket seg med om lag 4 prosent siste 12 måneder, men dette utlignes delvis av at matvareprisene stiger mindre i Sverige enn i Norge.

Euroen (Finland) og danskekrona er blitt 8 prosent dyrere siste 12 månedene. I Finland har matvareprisene falt siste året, ifølge OECD. I Danmark er prisene svakt opp.

Smarte Penger har beregnet prisnivåene på ulike matvaregrupper i de nordiske land basert på Eurostat-tall. Vi har justert for inflasjonsforskjellene og valutakursutviklingen slik at tallene er oppdaterte per i dag (11. august 2015).

Sverige er gjennomgående billigere enn Danmark. Det er bare på alkohol og tobakk at Danmark ligger litt under Sverige.

For matvarer i alt er Sverige 28 prosent billigere enn i Norge. I Danmark synker prisforskjellen til 14 prosent.

Så mye billigere enn Norge
Land Danmark Sverige Finland
Matvarer, i alt* -14% -28% -23%
Melk, ost og egg -32% -40% -33%
Kjøtt -15% -23% -18%
Frukt og grønnsaker -16% -16% -16%
Brød og kornprodukter -1% -23% -16%
Fisk 2% -18% -5%
Andre matvarer -5% -42% -35%
Tobakk -51% -50% -54%
Alkohol -46% -42% -30%

*Unntatt alkoholholdig drikke.

Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå, OECD, Smarte Penger.

Sjekk varene du sparer mest på i Sverige

Med svenskehandelskalkulatoren finner du varegruppene du sparer mest på.

Du kan du legge inn dine egne tall, og se hvor mye du sparer på en handletur til Sverige. Kalkulatoren tar utgangspunkt i hva som er normalpriser i Norge og Sverige. Da får du et raskt overblikk over hvor mye du kan spare på å ta handleturen.

Andre billige varegrupper i Sverige

Det er også penger å spare på andre varegrupper på grensehandelstedene enn dem vi har tatt for oss i tabellen. Du kan også spare penger på å kjøpe:

  • Apotekvarer
  • Barneutstyr
  • Bilreparasjon/service (men mindre å spare enn før)
  • Helsekostvarer
  • Møbler

Drivstoff er også noe billigere i Sverige. Så når du først er der kan du like godt fylle opp tanken.

Kvote og beløpsgrenser

Du må ta hensyn til kvoten du har på kjøttvarer. En personer kan ta inn 10 kg kjøttvarer. To personer altså 20 kg. Så lenge du må prioritere, lønner det seg å maksimere hva du sparer per kilo, ikke hvor mange prosent du sparer. Det hjelper ikke å spare mange prosent hvis kiloprisen er lav.

For eksempel sparer du vesentlig mer per kilo ved å kjøpe andebryst og serranoskinke enn du gjør på kjøttdeig.

Men det er to overlappene regelsett du må forholde deg til. I tillegg til kiloreglene må du nemlig også holde deg innenfor beløpsgrensene. Det er to grenser avhengig av om du er ute av landet i mer eller mindre enn 24 timer.

Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil 3.000 kroner. Men dette gjelder altså for én person, slik at du må doble summen, dersom det er to som reiser. Har du vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6.000 toll- og avgiftsfritt.

Sjekk også kvoten på alkohol, tobakk og kjøtt.

Dersom dere handler for mer, eller tar med mer enn kvoten tillater, så kan dere også kjøre på rødt i tollen og fortolle det dere har med for mye. Har dere brutt tollbestemmelsene, vanker det bøter.

Sjekk Smuglerkalkulatoren», som beregner hva du får i bøter.

Les mer:

Tollbestemmelser

Hvis du blir tatt i tollen

Varer du kan fortolle

Kalkulatorer:

Svenskehandelskalkulator
Her kan du se hvor mye du kan spare på å kjøpe en del varer i Sverige.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale med forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.