Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Modell av et hus holdt i en hånd.

Du kan flytte forsikringene når du vil på året.

Flytter du forsikringen før hovedforfall, har du rett til å få tilbakebetalt en del av premien. Er det to måneder igjen til hovedforfall, er hovedregelen at du har rett til å få tilbake 2/12-deler av premien. Men for noen forsikringer er risikoen svært ujevnt fordelt over året. Dette gjelder for båt- , reise-, og mc-forsikring.

Risikoen på disse forsikringene er vesentlig høyere i sommerhalvåret. Derfor vil du ikke få en forholdsmessig tilbakebetaling. Her kan det bli mer eller mindre, helt avhengig av når på året du flytter.

Nytt forsikringsselskap ordner alt

Du trenger ikke bekymre deg om det rent praktiske forbundet med overflyttingen. Det tar ditt nye selskap seg av.

Flytt aldri forsikringene på grunnlag av en telefonsamtale eller besøk av en selger. Du må ha skriftlig dokumentasjon på pris, og en detaljert oversikt over hva forsikringen dekker. Viktig å lese vilkårene.

Du bør stille større krav til besparelse hvis du har en god forsikringskontakt. Ved et skadeoppgjør, kan en god kontakt være gull verdt.

Prisen er viktig for en forsikring, enda viktigere er skadeoppgjøret. Problemet er at det ikke finnes noen undersøkelser som kaster lys over dette temaet. Løfter om at akkurat dette forsikringsselskapet er flinkere med skadeoppgjør enn alle andre, skal du derfor gi blaffen i. Kundetilfredshetsundersøkelser kan til en viss grad brukes i denne sammenhengen.

Vær forsiktig om du bytter livs- eller uføreforsikring

Når det gjelder livs og uføreforsikringer må du være forsiktig med å flytte dersom du har pådratt deg skader eller helseplager etter at forsikringen ble tegnet. Du risikerer at nytt selskap gjør unntak i vilkårene for slikt, for eksempel at du har vært hos lege eller kiropraktor med vond rygg. Selskapene kan gjøre store unntak som du opplever langt på siden av selve helseplagen du hadde.

Se også:

Priser og vilkår skadeforsikring
Her finner du vilkår og hvordan du skal finne priser på forsikringene.

Hvordan sammenligne selskap
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Forsikringsselskap
Oversikt over hvilke selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir totalkunderabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over hvilke rabatter de gir.

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring