Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rød Volvo på landeveien.

Dieselpartikkelfilter, forkortet DPF, koster over 20.000 kroner å skifte. Med enkle grep unngår du ekstraregningen.

Dersom bilen i all hovedsak brukes til småkjøring, kan partikkelfilteret tettes fordi avgassene aldri blir tilstrekkelig varme til å brenne det rent. Filteret tettes da av sotpartikler fra eksosen. Dette til tross for at det er selvrensende og ment å vare bilens levetid.

Utskifting av partikkelfilter koster over 15.000 kroner, enkelte ganger helt opp i 25.000 kroner.

Mange oppdager et varsellys i dashbordet eller at bilen går dårligere - eller begge deler - og veldig ofte er det da partikkelfilteret som er i ferd med å tette seg.


GUL LAMPE: Slik ser Indikatorlampen ut, dog i ulike varianter. Som regel sentralt plassert midt i dashbordet. Og den er gul.

Hyppigere kaldstarter, som er mer vanlig i Norge enn resten av verden, bidrar også til nedsotingen.

PS: Enkelte biler har to typer varsler som er knyttet til partikkelfilter. Da må du sjekke opp i instruksjonsboka hvilket som gjelder tett partikkelfilter (gi full gass) og hvilket som gjelder andre feil med partikkelfilteren (stopp umiddelbart og kontakt veihjelp).

Høy hastighet kan spare deg for 20.000 kroner

Hvis varsellampen for partikkelfilteret tennes, må bilen ikke stoppes. Du bør raskest mulig få bilen opp i over 60 km/t og holde denne hastigheten i en halv time. Samtidig må turtallet være høyere enn hva som er vanlig for hastigheten (eller hva indikatorlampen for gir viser). Dette for å oppnå høy nok temperatur i partikkelfilteren. Bruk gjerne 4. giret der du vanligsvis hadde benyttet 6 giret.

Da oppnår du høy nok temperatur i filteret til at selvrensingen aktiveres slik at du greier å brenne filteret rent. Og du har spart deg for 20.000 kroner!

Et forebyggende grep er å kjøre på litt høyere turtall enn optimalt av og til. Du bør dessuten også påse å kjøre i over 60 km/t i minst en halv time jevnlig.

Dersom filteret ikke lar seg brenne rent, må det skiftes ut. En rensing er kun en midlertidig løsning.

 Reklamere på tett partikkelfilter?

Ved kjøp av ny bil har du fem års reklamasjonsrett gjennom forbrukerkjøpsloven (det som bilforhandlerne kaller for garanti. I praksis er det kun lakkgarantien og rustgarantien som er reelle garantier).

Du har to argumenter når du reklamerer: Partikkelfilteret er ment å vare ut bilens alder. Og småkjøring må også defineres som normal bruk av bilen.

Derfor bør man i utgangspunktet kunne rette et slikt krav til bilforhandleren. Men dersom bilforhandleren har gjort deg kjent med at du jevnlig må opp i høye hastigheter for å holde filteret rent, har du en svekket klagesak. Sjekk i bilens instruksjonsbok om det står noe om å måtte kjøre i høye hastigheter for å brenne filteret rent.

 Familiens nummer to bil bør være bensin

Det er altså småkjøringen som tetter partikkelfilteret. Det gjelder typisk familiens nummer to bil. Da kan det likevel være mest lønnsomt å velge bensinbil. Derfor bør familiens typiske nummer to bil være en bensinbil.

 Les også:

Sjekkliste ved kjøp av bruktbil

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå én bilmodellklasse ned.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, istedet for å eie bilen selv.