Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det lønner seg å ta noen forholdsregler når amatører handler med hverandre.

Da Forbrukerrådet nylig presenterte sin statistikk for fjoråret, ble det pekt på at mange av henvendelsene gikk på kjøp mellom privatpersoner. Mange av disse henvendelsene handlet om kjøp av båt og bil privat.

Ifølge Forbrukerrådets direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes, er det ingen grunn til at det skal være spesielt problematisk med handel mellom to amatører. Men det lønner seg definitivt å ta noen forholdsregler.

Nedenfor kommer vi med noen tips for hvordan du skal unngå å bli svindlet eller gjøre et mislykket kjøp, når du handler med andre privatpersoner.

Unngå forhåndsbetaling

Det tryggeste ved privatkjøp, er at kjøper betaler kontant når han eller hun får varen.

Men i dag gjøres mange privatkjøp over nettet, og ofte gjøres handelen med noen som bor på en annen kant av landet.

I slike tilfeller blir naturligvis kontantkjøp vanskelig å gjennomføre, men du bør så langt det er mulig unngå forhåndsbetaling. Det finnes en del svindlere på nettet, og mange har opplevd å betale uten å se noe til varen de har betalt for - eller at det de får ligner lite på det produktet som det stod om i annonsen.

Kjøpte iPhone, fikk dorull

Et eksempel på dette er han som like før jul i fjor skulle kjøpe en iPhone til kjæresten. Han fant annonsen på Finn.no, og prisen var 3000 kroner. Kjøperen ble enig med selger, en privatperson med bosted et annet sted i landet, om at telefonen skulle sendes i postoppkrav. Men det som dukket opp i postkassen, var slett ikke noen telefon, men derimot en dorull, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

Det kan derfor være lurt å følg Forbrukerrådets råd om å ikke kjøp en brukt vare usett.

Unngå også så langt det er mulig å oppgi informasjon som kortnummer, personnummer og lignende til selger, selv om det spørres etter dette.

Trygg betaling

Enkelte nettsteder kan ha en betalingsordning som gjør kjøp mellom privatpersoner tryggere. Finn.no har for eksempel en betalingsgaranti som fungerer slik at pengene sendes fra kjøper til selger via den trygge tredjeparten Payex. Andre nettsteder kan for eksempel bruke Paypal, som er en lignende betalingsløsning.

Hvis vi tar Finn.no og Payex som et eksempel, gjøres pengeoverføringen tryggere på denne måten: Selger får beskjed om at kjøper har betalt inn penger til Payex, og kan dermed sende varen til kjøper. Dersom kjøper mener at produktet samsvarer med annonsen, og ikke klager innen 10 dager, sender Payex pengene til selger.

Dette er ett eksempel på hvordan et privat nettkjøp kan foregår i trygge former, men uansett hvordan du velger å gjøre dette, bør du altså ta dine forholdsregler når det kommer til betaling.

To års frist

Dersom du kjøper en vare fra en privatperson istedenfor en næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder - og ikke forbrukerkjøpsloven.

Dersom du kjøper av en privatperson, kan du kreve at varen har egenskapene som ble lovet da varen ble kjøpt, eller som framgår av varens emballasje e.l.

Også ved kjøp av privatpersoner, gjelder regelen om at man må si ifra om mangler så raskt som mulig.

Hovedregelen man opererer med, er at man ikke kan klage på mangler når det er gått to år siden kjøpet fant sted - dersom da ikke selger har påtatt seg et lenger ansvar enn dette.

«Solgt som den er»

Selv om du har skrevet under på en kontrakt - utformet av selger- hvor det står at varen er «solgt som den er», så er ikke dette ensbetydende med at du har fraskrevet deg alle rettigheter.

Har ikke selger gitt riktige opplysninger, eller produktet er langt dårligere enn det du har blitt gitt inntrykk av, kan du stille krav til selger.

Det er uansett en stor fordel for begge parter at man har en skriftlig avtale. I denne bør det stå hva slags stand tilstand varen var i på salgstidspunktet. På Forbrukerrådets nettsider finner du mange standardkontrakter.

Prisavslag eller reparasjon

Kjøper du av en privatperson, kan du kreve prisavslag eller få produktet rettet for selgerens regning. Kjøper må finne seg i at selger først forsøker å reparere produktet.

Du har også en mulighet til å rette kravet mot tidligere salgsledd (som produsent eller importør). Dersom du for eksempel kjøper en bil før reklamasjonsfristen på fem år er utløpt på den, er det ikke umulig at du kan henvende deg til nybilforretningen der bilen først ble kjøpt.

Slik klager du

Også ved privatkjøp, bør du først klage direkte til den du har kjøpt varen av.

Men du har også muligheten til å ta saken videre til Forbrukerrådet ved problemer med selger, selv om du har kjøpt en av privatperson.

 

Se også:

Privatkjøp og rettigheter

Privatkjøp og betaling