Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Stranden på Zakynthos i Hellas.

Euroen har styrket seg mot norske kroner. Men i Hellas oppveier fallende priser hele valutastyrkingen.

Alle land med euro som valuta har blitt dyrere for nordmenn i takt med styrkingen av euroen. Men ett unntak finnes. Hellas naturligvis. Prisene i Hellas har falt de tre siste årene og langt på vei kompensert for valutastyrkingen nordmenn ellers ville opplevd som økte priser.

Billigere i Hellas

Når man studerer endringen i prisnivået mellom to land, må det tas hensyn til både valutakursendringer og forskjellene i inflasjon mellom landene. I Norge har prisene (i norske kroner) steget jevnt de siste årene samtidig som prisene i Hellas har falt (i euro). Nettoeffekten er et prisfall i Hellas på om lag 11 prosent målt mot Norges inflasjon.

Grafen under viser den lokale prisutviklingen (inflasjonen) i vanlige ferieland med euro som valuta.

Prisnedgangen utligner eurostyrkingen nordmenn opplever når de veksler om. Sommeren 2013 var euroen omkring 8, mens den i dag er 8,77. det gir en oppgang på 9,6 prosent. Trekker vi fra den negative inflasjonen, kommer man omtrent likt ut. Prisene i Hellas i dag er de samme som i 2013. Og om lag de samme som i fjor sommer.

Regnestykket avhenger naturligvis litt av hvilken periode man måler mot. I årene 2010-2012 varierte euroen mellom 7,50-8,00. Målt mot disse årene er Hellas blitt litt dyrere.

Også i Spania har prisene falt de siste to årene, men meget svakt. Ikke nok til å oppveie for den dyrere euroen.

Hellas-konkurs gir lavere priser

Det er fare for at Hellas går konkurs slik at drakmer erstatter euroen. Isåfall vil prisene for greskproduserte varer og tjenester trolig falle kraftig når støvskyen har lagt seg, på grunn av lav vekslingskurs for drakmer. Importerte varer endrer seg derimot lite i pris.

Umiddelbart etter konkursen er nok prisbildet mer uoversiktlig. Kontakter i euro vil uansett alle butikker ta i mot med glede.

De billigste ferielandene pr i dag

Smarte Penger har hentet inn prisnivåtall fra Verdensbanken, samt OECD og oppdatert prisnivåtall med utviklingen i valutakursene. Vi har også justert for forskjeller i inflasjon mellom Norge og det enkelte land. Dermed blir vi i stand til spesifikt å vise det generelle prisnivået i verdens ferieland pr i dag. Prisnivåene i tabellen gjelder derfor pr 16. juni 2015.

Prisnivå i ferieland
Prisnivå (Norge=100)
Bulgaria 28
Thailand 31
Tyrkia 37
Kina 47
Kroatia 48
Portugal 53
Hellas 55
Kypros 58
Spania 62
Tyskland 67
Italia 68
Frankrike 73
USA 77
Sverige 85
Storbritannia 94
Danmark 96
Norge 100
Kilde: Smarte Penger, OECD, World Bank, Norges Bank, Trading Economics.

Forklaring til tabellen: Norge har en indeks lik 100. For eksempel har Hellas en indeks lik 55. Det betyr at det du betaler 100 kroner for i Norge koster 55 kroner i Hellas (i gjennomsnitt).

Beregn prisnivået for ditt forbruk

I Smarte Pengers Feriekostnadskalkulator beregnes automatisk hva utgiftene dine blir i 37 ferieland basert på ditt hva ditt anslåtte forbruk ville kostet i Norge.

Hvis disse feriekostnadene ville vært 30.000 kroner, kan du se hva tilsvarende forbruk ville kostet i de andre landene.

Prisnivået kan avvike fra tabellen

Tabellen viser det gjennomsnittlige prisnivået i landet basert på en teoretisk varekurv som gjenspeiler befolkningens forbruk. På typiske turiststeder kan prisnivået derimot være noe høyere. I storbyer er også prisnivået høyere enn landsgjennomsnittet, særlig gjelder dette hotellovernatting. Moskva er et eksempel på det, hvor hotellovernatting er svært dyrt. Importerte varer er sjeldent mye billigere enn i Norge. En iPhone har de samme produksjonskostnadene uansett hvilket land den selges i. Distribusjonskostnadene, fortjenestemarginene og avgifter gir likevel en viss prisforskjell mellom landene.

På grunn av den norske tollmuren rundt der norske landbruket og høye alkoholavgifter, er mat og drikke ofte enda billigere i utlandet enn tabellen over gjennomsnittspriser viser. Bruker du mye penger på restaurantbesøk opplever du antagelig enda lavere priser enn tabellen.

Men alle disse forholdene er ganske like slik at rangeringen landene i mellom er ganske upåvirket.

Svenskeprisene lavere enn mange tror

Med første øyekast ser svenskekrona dyr ut. I dag står den i 96. Tidligere år lå den omkring 90. men da glemmer man at prisstigningen i Sverige har ligget stabil nær 0 prosent de siste årene, mens prisene i Norge har steget om lag 2 prosent årlig. De to siste årene har prisene i Norge steget 4 prosent mer enn de svenske.

De 4 prosentene må man trekke fra valutakursen for å finne den reelle prisendringen mellom Norge og Sverige. Og da er egentlig prisendringene mellom Norge og Sverige nær null de siste årene (men det avhenger litt av hvilken periode man måler mot). Svenskehandelen er fortsatt lønnsom for mange varer.

Du kan selv sjekke hva du sparer mest på i Sverige med Smarte Pengers Svenskehandelskalkulator.