Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Leilighet med innglasset balkong kan øke i offisiell størrelse. Foto: Pia Karlberg.

Innebygd balkong eller veranda kan øke boligens primærrom (P-rom).

Det er mulig å øke boligens areal før den selges. Primærrom, også kalt P-rom, er målestokken som betyr mest for boligkjøperne. Det viser det «ekte» arealet, det man bruker i det daglige, dvs gulvflaten i husets såkalt oppholdsrom. Det er P-rom som særlig er valutaen blant kjøpere av leiligheter siden det er viktig for dem å sikre seg korrekt kvadratmeterpris med tanke på at man en gang skal selge den på sin ferd videre i boligmarkedet.

Skap, boder, uinnredet kjeller faller utenfor definisjonen av P-rom. Dette er S-rom, såkalt sekundærrom. Men det er mulig å få takstmannen til å definere S-rom som P-rom.

Innglasset veranda kan være P-rom

I utgangspunktet er balkonger, terrasser, verandaer og altaner ikke måleverdige arealer for boligen, hverken P-rom eller S-rom. Det samme gjelder balkonger med delvis innglassing eller balkonger med vindskjerm.

Er den helt innglasset defineres den i utgangspunktet som S-rom. Men den kan gå fra å være S-rom til P-rom.

En innglasset balkong, veranda eller terrasse defineres som P-rom dersom arealet inngår i og brukes som del av boligens øvrige oppholdsrom. Det vil si at den innebygde balkongen eller terrassen ikke lenger framstår som en balkong eller terrasse, men er et fullverdig P-romsareal, ifølge Norges Takseringsforbund.

Men bare å slenge ut noen tepper og Yucca-palmer er neppe nok til å imponere takstmannen. For å vippe den innebygde balkongen fra S-rom til P-rom, må den brukes i tråd med opplistingene lengre ned i denne artikkelen som gjelder P-rom. Den må altså fungere som og se ut som et vanlig rom i boligen. Den bør ha fastmonterte ting på veggen. Er den et treningsrom, vil veggmonterte apparat øke sannsynligheten for at den ansees som P-rom.

Og motsatt, må rommet ikke bære preg av å være et lagringsrom. Se listen under for hva som gjelder som P-rom og S-rom. Kan du huke av minst ett av punktene for P-rom og ingen for S-rom, har du altså et P-rom.

Innglassingen kan være i form av enkle glass, isolerglass, glass med smale lufteåpninger mellom glassene, skyvbare glassfelter som kan åpnes/lukkes, glassverandaer i gamle hus (typisk sveitservillaer), vinterhager og sommerstuer.

Smarte Penger har ingen regnestykker på om det lønner seg å lage innebygd balkong eller terrasse. Arealøkningen er mer et argument hvis du likevel har lyst til å gjøre det og vet at du i en fjern fremtid skal selge boligen.

Når boligen en dag skal selges og takstmann kommer på befaring, vil den nye arealet av P-rom inngå i den skattemessige formuen (ligningsverdien) for den som overtar boligen.

PS: Ved salg må det innglassede rommet benevnes som P-rom og ikke som for eksempel innglasset balkong. Rommet kan ikke være to ting på en gang i salgsoppgaven.

Walk-in closet krymper boligarealet

I listen lengre ned over hva som er P-rom og hva som er S-rom, legg merke til forskjellen mellom walk-in closet (S-rom) og omkledningsrom (P-rom). Det avgjørende her er at walk-in closet er et lagringsrom (S-rom) for klær, mens et omkledningsrom er et rom for kortvarig opphold og lagring (P-rom), altså et bruksrom.

Grensen her må sies er være noe utydelig. Men jo mer du kan oppholde deg i rommet (plass til en stol å sitte på f.eks), desto mer taler for at det er et P-rom. Dersom det er mulig å stelle seg i rommet, vil rommet regnes som et P-rom (omkledningsrom).

De ulike offisielle måleenhetene for eiendommens areal har ulike anvendelsesområder:

Primærrom (P-rom)

Med P-rom menes rom som kSkisse for primærrom i boligen (P-rom).an defineres som oppholdsrom i boligen din. Alle P-rom må være tilgjengelig via dør eller trapp. Trapp er inkludert i P-rom, men ikke boder og skap.

P-rom er typisk oppholdsrom som stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og entré. Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. P-rom må ha fri høyde over gulv på minst 1,9 m. Fri høyde er høyde til underkant himling eller til underkant av konstruksjoner som hanebjelker, altså takhøyde. I rom med skråtak skal likevel arealet inntil 60 cm utenfor høyden på 1, 9 m tas med i målingen.

P-rom benyttes ved beregning av boligens ligningsverdi. P-rom skal dessuten alltid oppgis i salgsmaterialet ved salg av bolig.

 

P-rom inkluderer:

 • Kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • Garderobeskap
 • Bad
 • Badstue
 • Dusjrom
 • Vaskerom
 • Arbeidsrom
 • Innredet hobbyrom
 • Allrom
 • Innredet gang mellom P-rom, trapp mellom P-rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.
 • Entré,
 • Trimrom 
 • Vindfang
 • Trapperom
 • Omkledningsrom (ikke walk-in closet)
 • Hobbyrom

Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Opplysninger om areal av P-rom og BOA kan du finne i salgsoppgaver, takstdokumenter mv.

Dersom et garderobeskap står i et P-rom, vil skapet utgjøre en del av rommet som skal måles opp. Det betyr at arealet under skapet også skal medregnes.

Innredningen i rommet på befaringstidspunktet avgjør om rommet blir definert som P-rom eller S-rom. Har du for eksempel et trimrom, som etter reglene defineres som et P-rom, må utstyret være fastmontert. Ellers risikerer du at takstmannen definerer arealet som et S-rom (uinnredet rom).

Oversikt over alle typer boligareal, samt lettfattelige skisser (P-rom, S-rom, bruttoareal, bruksareal, bebygd areal).

Sekundærrom (S-rom)

Skisse for sekundærrom i boligarealet (s-rom).Uinnredde rom er sekundærrom. Boder og garderobe inkludert tilhørende innervegger. S-rommets vegger skal altså ikke telle med i P-rommets areal. Ofte er skillet mellom P-rom og S-rom glidende. Har boden parkett og tapet kan det hende den defineres som P-rom.

S-rom inkluderer:

• Boder
• Tekniske rom
• Garasje
• Matkjeller
• Potetkjeller
• Uinnredet kjellerrom
• Kott
• Uinnredet loft
• Boder


• Garderobe/Walk-in closet
• Oppbevaringsrom
• Garasje
• Fyrrom
• Søppelrom
• Tekniske rom
• Gang inklusive trapp mellom rommene som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

Legg merke til at gang som utgangspunkt alltid er P-rom. Dette for at  fordi ganger er rom for kortvarig opphold og ikke lagringsrom. Merk imidlertid at åpne kjellerrom og loftsrom ikke er å regne som gang, men skal regnes som S-ROM.

 

Les mer om boligskatt og formue:

Takst av bolig

Bolig og fastsettelse av ligningsverdi

Eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.